Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (50 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (50 af 97)

ORIENTERING: - ILDSØJLENS DATO

Komet eller vulkan som vejviser?

 

Fra tid til anden har der været fremsat forsøg på at forklare sky- og ildsøjlen - foruden Bibelens omtale af ild og røg på Sinai-bjergtoppen, da Moses senere besteg dette bjerg - som værende bestemte naturfænomener.

I nogle af disse formodninger hævdes, at røg- og ildsøjlen udsprang vulkanisk fra Sinai-bjerget, og at dette „hellige bjerg“ var i udbrud med røg om dagen og ild om natten. Men på Sinai-halvøen og i det omliggende område i nuværende Arabien har der ikke været vulkansk aktivitet i de sidste 20-30.000 år eller mere. Selve Sinai-bjerget har aldrig været en vulkan! Derimod er det stadig et klimatisk karakteristisk fænomen, at disse „vestarabiske“ bjerge har hyppige elektriske uvejr på toppen.

Den tyske egyptolog Hans Goedicke hævder i sin artikel „The Canaanite Illness“, i Studien zur Altägyptische Kultur (Band 11, Hamburg 1984), at israelitternes udvandring skete i 1495 f.Kr., da vulkanen (se nærværende bogs kap. 5) på den græske ø Santorini (Thera) havde et voldsomt udbrud, så øen delvis forsvandt. Forstøvede stoffer derfra er fundet i Egypten og påstås i den hypotese at have fremkaldt nogle af „Egyptens ti plager“.

Selve udbruddet vil have dannet en umådelig, 30-50 km høj sky- og ildsøjle, men den kunne pga. Jordens krumning ikke ses i Nedre Egypten. Stoffer fra udbruddet spredtes via stratosfæren over hele kloden; bl.a. til Grønlands indlandsis, hvor danske glaciologer fandt spor fra Santorini i lag fra cirka 1645 f.Kr. (jf. „Nature“, vol. 328, 1987, s. 1-3). Det passer til kulstof 14-målinger på øen, mens dendrokronologi hævdes at vise året 1628 f.Kr. - begge årstal viser en meget forbedret præcisering, der fastlægger udbruddet cirka 150 år bagud fra Goedikes tal (jf. også Appendiks 3).

Bortset fra, at ingen af disse årstal stemmer med udvandrings-året 1455 f.Kr., så kan Goedikes hypotese med et vulkanudbrud så langt nord for Egypten, 800 km borte (hvor som nævnt alene Jordens krumning ville forhindre synet), ikke forklare, hvordan fænomenet kunne være synligt både foran og bag israelitterne - hvilket Bibelen angiver - dvs. synligt både på deres vej mod ørkenen i øst foran dem og i vest bag dem.

Hvis der er tale om et mere kendt fænomen (og ikke f.eks. noget ekstraordinært som Velikovskys teori om planetkollision) er det således blevet foreslået, at det kunne være en stærkt lysende komethale.

Der kendes mange eksempler på kometer, der var så stærktlysende, at de kunne ses også om dagen endda nær Solen - ligesom der kendes en række eksempler på, at kometer kan være så langhalede, at de kan strække sig f.eks. fra nathimlen i vest og langt ind på daghimlen i øst.

Under disse omstændigheder ville en sådan komet kunne „vise vej“, ved at fremtræde lysende eller røg-agtig ved henholdsvis nat og dag og herved opleves som skiftende placering fra foranstillet til også at stille sig bag israelitterne. Men det forudsætter en komet med en retrograd bane, dvs. modsat omløbsretningen af Månen og planeterne. Halvdelen af alle store kometer følger en sådan retrograd bevægelse.

Ved en såkaldt periodisk komet, dvs. en komet der er observeret at have genkomster, kan genkomsterne beregnes; således også om kometen har vist sig i udvandrings-året 1455 f.Kr., nærmere bestemt omkring forårsjævdøgn (påsken). Af periodiske kometer, tilstrækkeligt store og lysende til at fremkalde det omtalte fænomen, vil de eneste der kendes være Halleys komet foruden 1811-kometen og Aristoteles’ komet. (Denne delte sig til to kometer, som nu 2.300 år efter Aristoteles’ observation stadig kan identificeres ud fra deres baner - og nu mest kendt som hhv. 1843- og 1888II-kometen).

Men ingen af disse periodiske kometers opdukken passer med tidspunktet for udvandringen 1455 f.Kr., og altså heller ikke Halleys komet - skønt den havde en meget betydelig lysstyrke for mere end 3.000 år siden, foruden at dens bevægelse er retrograd. Men Halley viste sig cirka 1500 f.Kr. og igen cirka 1424 f.Kr., og da var det på helt andre årstider end udvandringens start i påsken.

Desuden er omkring halvdelen af alle kometer ikke-periodiske, idet de kun dukker op én eneste gang. Men det er ikke sandsynligt, at der blandt de normalt 4-5 ikke-periodiske kometer, som viser sig i hvert århundrede, men yderligere sjældent er synlige for det blotte øje, skulle være nogen, der svarer til Bibelens beskrivelse af fænomenet:

- Således viser kinesiske kometoptegnelser, der indeholder de ældste kendte observationer, at den eneste komet (her: ikke-periodisk), der var i samme århundrede som udvandrings-året, observeredes i 1495 f.Kr., dvs. 40 år før udvandringen. Af nævnte årsager vil de pågældende forsøg på, ved hjælp af en komet, at få forklaring og datering af fænomenet kunne udelukkes.

*

At iværksætte den vanskelige start på udvandringen var i sig selv imponerende. Derfor er det rent overflødigt, at de omtalte fænomener i senere tider er blevet tillagt noget mirakuløst; hvilket i nutiden ofte har ført til at afvise beretningen som overtro. Men ud fra teksterne om Moses’ dygtige styring af de bevæbnede udvandrere, hvor intet var overladt til tilfældigheder, synes det uden for al tvivl, at sky/røg- og ildsøjlen samt ildmuren som velkendte midler var taget i brug i datidens militære taktik. Militærteknologisk er der intet mytepræg heri.

 

_________________________________

RESUMÉ

Amenhotep II, kendt som den personligt mest krigsduelige blandt faraonerne, udmanøvrerede i en lynaktion koalitionens angreb på Nedre Egypten. Hermed fik Moses og hans israelitiske folkeoprørshær ikke den planlagte støtte og måtte trække sig bort fra deres midlertidige forskansninger (også omtalt af Manetho) i nordegyptiske byer.

Hypoteser om, at ild- og røgsøjlen stammede fra vulkanudbrud, har vist sig urealistiske og både tidsmæssigt og geografisk ude af fokus.

Gennem hele oldtidens militærhistiorie var ild- og røgsøjler kendte som perfekte midler til at dirigere store grupper og var effektive som falske signaler til at vildlede fjenden; foruden at røg anvendtes til sløring.

Overgangen over det Røde Hav viser sig præcist timet til at passe med et specielt (og beregneligt) tilfælde af ekstremt lavvande.

 • Hypoteser om, at ild- og røgsøjlen stammede fra vulkanudbrud, har
  vist sig urealistiske og både tidsmæssigt og geografisk ude af fokus.
 • Gennem hele oldtidens militærhistiorie var ild- og røgsøjler kendte
  som perfekte midler til at dirigere store grupper og var effektive som falske
  signaler til at vildlede fjenden; foruden at røg anvendtes til sløring.
 • Overgangen over det Røde Hav viser sig præcist timet til at passe
  med et specielt (og beregneligt) tilfælde af ekstremt lavvande.

_________________________________ 

 

Den-forsvundne-tronarving-18-Ove-von-Spaeth

En farao i stridsvogn erobrer en asiatisk
fæstning- præcis som på Moses’ tid.

 

Den-forsvundne-tronarving-19-Ove-von-Spaeth

Tidlig model af et egyptisk kompagni
tropper på march.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth