Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (34 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (34 af 97)

Styrken ved gudernes svækkelse

 

Farao Amenhotep II var yderst bekymret over varslet. For krigen blev også ført på „den magiske front“, hvorfor han forsøgte at beskytte og skjule de „magtfulde“ gudebilleder i templerne. Men Moses lod disse guder afbrænde, hvilket efter oldtidens opfattelse også var et udtryk for at berøve guderne deres kraft.

Det fremgår også af Manethos beskrivelse, at Moses ikke fremstår som nogen almindelig oprører, men en stærk lederskikkelse, der seriøst fremsatte en konstitution med religionsregler og lovgivning for de folkegrupper, der fulgte ham; helt som i Moses’ senere så velkendte rolle.

Spedalskhed var dengang en udbredt lidelse, hvor de spedalskes lejre almindeligvis isoleredes strengt for at begrænse smittens udbredelse. Men Manetho nævner, at 80.000 mennesker (tallet „1000“ kan som så ofte blot betyde ‘en stor gruppe’, jf. kap. 11), mange af høj stand, som kongen lod internere, har i realiteten været mistænkt for at stå i ledtog med Moses. Herefter synes de at være erklæret for spedalske for at „legitimere“ arrestationen af dem. Magthavere kunne reagere hårdt på at blive trodset - ligesom det er kendt fra Ordsprogenes (16,14) sentens „en konges forbitrelse er dødens sendebud“.

Denne episode hos Manetho verificeres af en anden oldtidshistoriker i Egypten, Chaeramon af Alexandria, som Josefus refererer i sit skrift „Contra Apionem“. Chaeramon var en højt respekteret lærd. Foruden historiker var han hieroglyflærd og stoisk filosof af Sokrates-skolen; han blev i 49 e.Kr. kaldt til Rom som lærer for kejser Nero.

Foruden sin Egyptens-historie skrev Chaeramon afhandlinger bl.a. om kometer og om egyptisk astrologi, og han var især kendt som leder af Alexandrias bibliotek, det største i oldtiden. Her kunne han få adgang til mange nu forsvundne dokumenter og kilder om Egyptens forhistorie. Da astronomer og astrologer dengang jævnligt var eksperter i historiens kronologi - ligesom f.eks. Manetho og senere hen flere arabiske astronomer - har Chaeramon haft yderligere basis for at kunne vurdere, og i dette tilfælde dokumentere, de bevarede beretninger.

Chaeramon beretter i forbindelse med den nævnte episode under Moses’ oprør og afbrænding af egyptiske gudebilleder, at „gudinden Isis viste sig for farao i en drøm om natten og udtrykte sin vrede over, at hendes tempel var brændt“ under disse krigstilstande.

Dette må ses i forbindelse med Moses’ kraftige modstand mod de egyptiske guders „magt“, reelt for at svække præsteskabets magt. Og han provokerede under oprøret med sine religionsideer - fortæller oldtidsforfatterne - ved bl.a. at slagteofre egypternes hellige tyre.

Hvad flere af Manethos beskrivelser af episoder med Moses og israelitterne i Egypten angår, var Josefus utilfreds med udformningen, men han udviser i den forbindelse ofte manglende videre kendskab til de egyptiske traditioner både bag farao Amenhotep II’s og Moses’ handlemåder. Josefus refererer Manetho loyalt, men søger i sine kommentarer at forsvare sin egen indstilling ved at påstå, at denne farao Amenophis (Amenhotep II) kunne være Manethos egen opfindelse.

Men det var de egyptisk-græske Manetho og Chaeremon, og ikke den jødisk-græske Josefus, der havde haft adgang til gamle egyptiske kilder. Dertil har nutidens egyptologer eftertrykkeligt bekræftet Amenhotep II’s eksistens ud fra de egyptiske kongelister, og hans gravanlæg, hans mumie, statuer m.v. samt hans egne og embedsmændenes inskriptioner, der er fundet mange steder i Egypten.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth