Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (87 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (87 af 97)

Faraos hebræiske fanger

passer med Moses’ tidsalder

 

Der er endnu ikke efter snart 200 års forskning fremlagt holdbare indicier for, at Moses-tiden kan henføres til 1200-tallet f.Kr., og hermed til bl.a. Ramses II’s regeringstid. Der foreligger absolut intet herom, ingen plausible relationer, men kun spekulative antagelser: som f.eks. når byen Ramessum i „2. Mosebog“ optræder inden for samme epoke, hvor Moses i Egypten omtales, blev dette af tidlige forskere opfattet så misvisende, som om byen oprindelig var bygget af Ramses II.

Hypoteserne om Moses på Ramses II’s tid kan bl.a. spores tilbage til en oprindelig misforståelse i 1840rne af den tyske egyptolog Richard Lepsius’ dengang ukorrigerede årstal for Ramses II. Denne farao havde Lepsius placeret cirka 300 år for tidligt og sammenholdt med Moses’ tid - som Lepsius allerede tidsfæstede korrekt, nemlig ved 1500-tallet f.Kr. Men da Ramses II’s tid siden hen blev korrigeret, blev sammenkædningen med Moses automatisk og ukritisk flyttet med til 1200-tallet f.Kr.

De fleste leksika og mange historiske og teologiske opslagsværker angiver stadig, at Moses levede i 1200-tallet f.Kr. Men efter de præcise astronomiske dateringer kan dette nu forkastes: - Her kan resumeres, at Bibelen fortæller om faraotronskifte ved tiden for starten på udvandringen, hvilket præcis stemmer med, at Egypten fik en ny farao, Amenhotep II (1457-1426 f.Kr.), på dette tidspunkt.

Som også omtalt: På et felttog nordpå tog denne farao Amenhotep II ifølge sine inskriptioner fanger fra forskellige folkeslag og heriblandt 3.600 hebræiske fanger. Denne overhovedet ældste egyptiske omtale af hebræere i de kanaanæiske områder - flere hundrede år før Ramses II - kan vise, at de må være udvandret til nord for Egypten, før Amenhotep II foretog sine „raids“. Ellers kunne han umuligt have bragt dem som fanger derfra og nævnt dem på linje med andre folkeslag.

Egyptiske optegnelser viser, at også i senere tider - efter israelitternes invasion i Kanaan - tog egypterne hebræiske fanger og holdt dem som slaver. Derfor kan der evt. være forekommet senere „opbrud“ hos visse „slave“grupper, hvilket yderligt kunne medvirke til en sivende indvandring til Kanaan også i længere tid efter, at landet var erobret af Joshua.

Ved exodus blev Egypten drænet for en større arbejdsstyrke: jf. helt usædvanligt fik Amenhotep II i sine 26 år næsten intet byggeri udført.

Kun ved en sen exodus-datering bliver Ramses II den undertrykkende farao - og hans søn Merneptah den nye „hårde farao“, under hvem udvandringen ofte påstås gennemført. Men den datering har aldrig kunnet forklare, at Merneptah på sin sejrsstele (fundet af Flinders Petrie i 1896) fra sit 5. regeringsår kunne nævne følgende om sine togter ind i Kanaan:

„...Ashqelon er taget til fange(r)... Gezer er taget... Israel er ødelagt...“.

Merneptah regerede i ti år (1224-1214 f.Kr.), så hvordan kunne Israel omtales ligesom en nation eller et folk i Kanaan, når israelitterne ifølge den udbredte, og netop nævnte, sen-dateringshypotese endnu ikke havde bosat sig i landet, hvilket de først gjorde efter cirka 40 år?

Allerede forud herfor har Merneptahs farfar, farao Seti I (1306-1290 f.Kr.), på en sejrsliste for erobrede byer i Kanaan og Syrien omtalt området Asar (ì-s-r). Det menes at være egypternes forsøg på hieroglyfstavning af navnet på den israelitiske stamme Asher, hvis territorium var ifølge Bibelen beliggende i Nordkanaan, hvilket passer med listen.

Det er ikke let at afgøre fuldt sikkert, om der her er tale om Asher; dog er det kun blevet kraftigt bestridt, fordi stavningen ikke er totalt ens - s for sh - skønt veldokumenteret og naturligt mellem de to sprog.

Ifølge „1. Mosebog“ (15,16) og senere slægtsregistre i Bibelen - og også hos Josefus - opholdt israelitterne sig i kun fire generationer i Egypten. “1. Kongebog“ (6,1) angiver konkret, at kong Salomons tempel byggedes 480 år efter udvandringen. Således ud fra Bibelen kan det beregnes direkte, at templet påbegyndtes - i en dateringsmæssigt mere velfunderet periode - cirka 980-970 f.Kr. Men, uforståeligt, afvises ofte at tage dette i Bibelen angivne antal på 480 år alvorligt, til trods for at udvandringsåret i 1455 f.Kr. og de 480 år giver præcis året 975 f.Kr.

Men med hypotesen om, at Moses anførte udvandringen i 1200-tallet f.Kr. under 19. dynastis farao Ramses II, har mange forskere fulgt tendensen til at være ofte automatisk afvisende over for tidlig datering, men næsten ukritisk åben for sen datering. Sådanne holdninger viser sig bag de mange påstande om, at den i Bibelen omtalte 480 års periode „må være en forkert overleveret oplysning“, „en skrivefejl“ o.lign.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth