Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (67 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (67 af 97)

Var ikke alle israelitiske stammer hebræiske?

 

De gådefulde forhold hos levitterne synes især at udspringe af denne baggrund: Med deres egyptiske navne og deres monopol på præsteembedet hos israelitterne fremtræder levitterne, som om de fleste var egyptere, og som om den oprindelige Levis slægt - hvis der overhovedet har eksisteret nogen - ikke var ekspanderet i antal, men stagneret eller endda skrumpet mærkbart ind. Bl.a. derfor synes de fleste egyptiske medløbere og tilhængere at være blevet grupperet som levitter.

Hermed har levitterne også omfattet de omtalte egyptere, der af farao var blevet interneret som „spedalske“, hvoraf mange var højtstående, hvad faraos rådgivere fandt mindre heldigt. De fleste har reelt været politiske fanger, hvoraf sandsynligvis en del var Moses’ tilhængere.

Bibelen nævner kun, at andre fremmede folk (samlet benævnt som „proselytter“) - der ville følge Moses og hebræerne - fik lov at deltage i udvandringen fra Egypten. Hverken Bibelen eller rabbinerskrifterne omtaler specielt egyptiske medløbere, hverken som gruppe eller enkeltpersoner (bortset fra den gamle egyptiske kvinde Miriam).

Og i rabbinerskrifterne synes det i senere kommentarer „uønsket“ at nævne dem, da Egypten symboliserede „slaveriet“. Det er derfor urimeligt, at „den egyptiske faktor“ ikke fuldt er taget i betragtning i forskningens mange historiske og teologiske skrifter om Bibelen. Der er ikke taget hensyn til, at der uundgåeligt også må have været et antal egyptere med, især de der var modstandere af den hårde faraos politik - egypterne har ikke stået som et enigt folk imod alle fremmede eller alle der fortsat favoriserede den tidligere stormand og faraoprins, Moses.

Desuden er de 22.000 levitters antal ejendommelig lavt i kontrast til de øvrige stammers mænd, f.eks. Juda-stammens over 74.000 mænd - eller set i forhold til hele folkegruppens cirka 600.000, hvorved gennemsnittet for hver af de 12 stammer ville være 50.000 mænd.

Dette kunne forklare, at hos levitterne blev alle af mandkøn over én måned optalt, i modsætning til optællingen af mænd over 20 år hos de andre stammer - fordi levitterne var iøjnefaldende få: Ved denne ændrede optællingsmåde har der kunnet bødes på deres betænkelige position som ikke-hebræisk mindretal. (Som nævnt er alle antal forstørrede).

Hvad angår det egyptiske præg hos levitterne, fremgår det af Bibelen og rabbinerskrifterne, at de i Egypten har levet og boet som egypterne ved hovedstaden, f.eks. var Ahrons mor fungerende jordemor og amme i samme distrikt, hvor faraos palads var beliggende, dvs. dengang ved Theben, og ikke ved de øvrige stammers bosted og arbejdsplads i Nil-deltaet langt nordpå. Heller ikke Ahron selv synes at have arbejdet nordpå. Disse forhold bestyrkes i rabbinerskrifterne:

„...levitterne var de eneste israelitter, der ikke havde udført trællearbejde i Egypten...“.

Flere rabbinerskrifter omtaler, at Ko’rah fra Levi-stammen hjalp med guldsmeltningen til Guldkalven, og at han havde været en af faraos skatmestre. Det passer fuldt med det faktum, at faraos skatmestre i 18. og 19. dynasti også stod for forgyldning og guldsmeltning.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth