Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (1 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (1 af 86)

e-Bog

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN

ATTENTATET PÅ MOSES 2

 

Af Ove von Spaeth

 

Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

Du kan frit downloade e-bogen "GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN" - Attentatet på Moses 2 - af Ove von Spaeth. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

 • Hvorfor var Moses forsvundet i mange år før exodus?
 • Findes Moses' hemmelige gravkammer i Egypten?
 • Hvilken højtstående egypter havde identitet med Moses?
 • Kendte Moses historiens ældste stjernekort?
 • Hvilke skrifter omtaler, at Moses henrettedes på skrømt?

Det har undret historikere, at Moses ikke skulle have efterladt sig noget spor i faraos land. Opsigtsvækkende fund rummer tilsyneladende nye, vigtige indicier, der kan verificere Moses' eksistens i Egypten for 3.400 år siden.

Forbedret dateringssikkerhed er opnået ud fra astronomisk metode og fra ny information afkodet i verdens ældste stjernekort, fundet 1927 i en hemmelig grav ved Luxor. Arkæologi og rabbinernes oldtidstekster afslører Moses' identitet som højtstående egyptisk leder hos landets elite.

Ved et velplanlagt baghold udmanøvrerede man Moses, der med sin alsidige begavelse og personlighed sandsynligvis var blevet en af Egyptens største faraoner. Men en anden prins stjal magten, og han forsøgte systematisk at destruere alle spor af sin rival. Men det efterfølgende fravær af holdepunkter har i nutiden skabt tvivl om Moses' tilstedeværelse i historien.

Bogen er den første, der i en så omfattende egyptisk sammenhæng kan dokumentere, hvordan synet på Moses' identitet og skæbne må revideres. Kontroversielle data i materialet giver en hovednøgle til afdækning af en storstilet politisk intrige i det egyptiske hofs højeste cirkler – og dens konsekvenser. De "tavse år" i Moses' liv har nu fået stemme.

 

 

Anmeldelser:

 

Dette værk af Ove von Spaeth om revurdering af Moses' historiske forhold vil – ved udbredelse publiceret på passende vis – kunne ændre vort nuværende syn på det historiske forløb i Den nære Orient i seneste halvdel af 2. årtusind f.Kr.

Det er en velformuleret tankevækkende tekst, der læses med stor glæde, og som må interessere enhver, der dyrker vor gamle historie enten af videnskabelige eller privatpersonlige grunde.

Forfatteren giver en omfattende fremstilling af sit materiale, sandfærdigt og uden bihensigter. De anvendte primære kilder går vidt ud over de i den præsente forskning anvendte; og sekundære kilder, herunder moderne forsknings resultater helt op til dato, er anvendt og diskuteret i forbløffende grad.

Ove von Spaeths værk – som er et resultat af årelangt arbejde med hidtil delvis upåagtede problemer – er ikke alene seriøs historieforskning, men også levende historieskrivning, der således appellerer både til faglig historisk forskning og til almindeligt historisk interesserede læsere.

Leo Hjortsø
(Nu afdøde) universitetslektor i klassisk filologi, Københavns Universitet

 

(En engelsk publiceret afhandling af forf. med dokumentation om det ældste egyptiske stjernekorts datering, “ a major advance“ iflg. den britiske astronom Dr. Patrick Moore, bringes i dansk læsertilpasset form i Appendiks 2. Flg. eksperter bidrog med korrigerende data, og gav disse introduktioner til selve afhandlingen:)

Den resulterende datering af Senmuts stjernekort, som forfatteren har efterprøvet objektivt på astronomisk grundlag, er, mener jeg, et væsentligt bidrag til debatten om fiksering af den ægyptiske kronologi.

Kr. Peder Moesgaard
Universitetslektor, dr.scient., Institut for De Eksakte Videnskabers Historie,
Aarhus Universitet, – direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum

 

Uden noget kendskab til astronomi er jeg ikke desto mindre overbevist om, at fra et ægyptologisk synspunkt indeholder Ove von Spaeths afhandling ny og værdifuld information vedrørende dateringen af Senmuts stjernekort.

Erik Iversen
Egyptolog, dr.phil. h.c., København

 

 

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN

 

Ove-von-Spaeth-Forfatter-af-bogserien-om-Moses

Ove von Spaeth

 

OVE VON SPAETH

- begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse lige fra første bog i serien om den historiske Moses − og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Til de mange års intensive undersøgelser har han benyttet omfattende forskning i arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition − samt i mysterielæren, mytologien og kosmologien. Han belyser det usædvanligt righoldige og kontroversielle materiale også fra en holistisk vinkel.

 

INDHOLD PÅ VISDOMSNETTET:

 • Side 1: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
 • Side 2: 1. KAPITEL - Hvem var Moses?
 • Side 3: Mysteriet om Moses og hans tidsalder
 • Side 4: Kan Bibelens historiske data underbygges?
 • Side 5: RESUME FRA BIND 1- Moses gådefulde baggrund
 • Side 6: Tilbage på sporet af Moses
 • Side 7: 2. KAPITEL - Moses identitet afdækkes
 • Side 8: Indbyrdes parallelle forhold overset
 • Side 9: Senmuts kongelige funktioner og optræden
 • Side10: Viser Senmuts navn og titel hans virkelige afstamning?
 • Side 11: Bibelforskningens problem med Moses-teksterne
 • Side 12: 3. KAPITEL - Moses uddannelse til faraoprins
 • Side 13: Kongehusets amme og den militære opdrager
 • Side 14: Indviet arkitekt og bygmester
 • Side 15: 4. KAPITEL - Moses astronomiske gravkammer
 • Side 16: Mysteriet om stjernekortenes betydning
 • Side 17: Verdens ældste kendte horoskop?
 • Side 18: Stjernekortenes uopdagede meddelelse
 • Side 19: De gådefulde kort som nøgle til Moses egyptiske identitet
 • Side 20: 5. KAPITEL - Moses - kendt i Egyptens historie
 • Side 21: Den diskrete kongelige søn
 • Side 22: Både Senmut og Moses som problem i forskningen
 • Side 23: Mere end 15 personlige forhold er identiske
 • Side 24: OVERBLIK - SUPPLERENDE DATA
 • Side 25: 6. KAPITEL - Hemmeligt kongeligt ægteskab?
 • Side 26: Hatshepsuts kup - En kvindelig farao
 • Side 27: Det interne modspil mod farao Hatshepsut
 • Side 28: ORIENTERING - MAGTENS BAGGRUND
 • Side 29: 7. KAPITEL - Mysteriet om de hemmelige grave
 • Side 30: Senmuts egen hemmelige kongegrav
 • Side 31: Graven for Senmuts stedfortrædende kongeoffer
 • Side 32: 8. KAPITEL - Magiske billeders og navnes strategi
 • Side 33: Senmuts magiske koder som hemmeligt våben
 • Side 34: Senmuts metode til at skjule navne
 • Side 35: 9. KAPITEL - Magtspillet udløses med alle midler
 • Side 36: Indicier for at Tuthmosis III ikke var tronarving
 • Side 37: Afsløring af massakre på den kongelige amme
 • Side 38: Tuthmosis III omtaltes ikke som prins
 • Side 39: 10. KAPITEL - Den skæbnesvangre intrige
 • Side 40: Obelisk-triumfen - det gunstige øjeblik for komplottet
 • Side 41: Tempelhallens uopklarede gåde
 • Side 42: Heroldtitlen som genial beskyttelsesstrategi
 • Side 43: 11. KAPITEL - Den udspekulerede fælde
 • Side 44: Moses frakendes kongesymbol
 • Side 45: Faraos forklædte herold - var en fælde
 • Side 46: 12. KAPITEL - Rolleombytning udnyttes i kuppet
 • Side 47: Magisk storcyklus for Månen og for Horus 30. år
 • Side 48: Udnyttedes Moses til stedfortrædende kongeoffer?
 • Side 49: 13. KAPITEL - Det rituelle brodermord
 • Side 50: Brodermord som stedfortrædende offer?
 • Side 51: Problemer med historiesynet
 • Side 52: 14. KAPITEL - Attentatet på Moses
 • Side 53: Proces og henrettelse foregik i mysteriespillets ritus
 • Side 54: Heroldtitlen - der blev redningen til overlevelse
 • Side 55: 15. KAPITEL - Flugten
 • Side 56: Bag flugtberetningen afsløres en større sammenhæng
 • Side 57: Forvirringen ved de to flugtveje
 • Side 58: Eftersøgningstogtet til Sinai
 • Side 59: 16. KAPITEL - Største navneudslettelse i Egypten
 • Side 60: Den dobbelte Tuthmosis
 • Side 61: Blev et af Moses farao-navne frastjålet ham?
 • Side 62: Moses faraonavn fundet i en inskription?
 • Side 63: 17. KAPITEL - Den snigende magtovertagelse og et afgørende kup
 • Side 64: Statskup ved Tuthmosis IIIs mysteriespil i templet
 • Side 65: Tuthmosis III - aldrig kronet til konge
 • Side 66: Kontroversielle Moses-overleveringer - også i Indien
 • Side 67: Flere kontroversielle overleveringer - hos grækerne
 • Side 68: 18. KAPITEL - Gravenes tale
 • Side 69: Angreb mod Hatshepsuts eftermæle
 • Side 70: Tuthmosis IIIs manipulation i Egyptens kongerække
 • Side 71: Frygten for en magisk kraft efter døden
 • Side 72: Mysteriet om Hatshepsuts mumie
 • Side 73: Gravinskriptioner afslører den skjulte modstand
 • Side 74: 19. KAPITEL - Identitetstyveri - fjernede Moses spor
 • Side 75: Identitetstyveri i alle detaljer
 • Side 76: Den opløsende personlighedsefterligning
 • Side 77: Opklaringsproblemet - og skurkerollen
 • Side 78: 20. KAPITEL - Den genfundne Moses
 • Side 79: Guds rum
 • Side 80: Nyt lys over Moses første 40 år
 • Side 81: Identifikation af Moses med historisk person acceptabelt?
 • Side 82: Vendepunktet
 • Side 83: APPENDIKS - 1
 • Side 84: APPENDIKS - 2 - Senmuts stjernekort - dateret astronomisk
 • Side 85: Efterskrift  

 

INDHOLD I eBOGEN:

 

1. DEL

 

1: HVEM VAR MOSES?

Baggrunden for mysteriet. – Dramaet begyndte i kongehuset

2: Moses' identitet afdækkes

Moses' uddannelse. – Den grå eminence bag Faraos Datter

3: Uddannelse af Moses til faraoprins

Kontroversielt arkæologisk fund: gravsættelsen af Moses' amme?

4: Moses' astronomiske gravkammer

Stjernekortenes uopdagede meddelelse: en nøgle til Moses' egyptiske identitet

5: Moses – kendt i Egyptens historie

Gåden om Faraos Datters Søn. – Forbløffende identiske personlige forhold

 

2. DEL

 

6: HEMMELIGT KONGELIGT ÆGTESKAB – OG KUPPET

Den smukke kongedatter. – Hatshepsuts kup. – Intern konspiration mod farao

7: Mysteriet om de hemmelige grave

Den skjulte kongegrav. – Gravanlæg med stedfortrædende kongeoffer

8: Magiske billeders og navnes strategi

Magiske koder og navnemagi som hemmeligt våben

9: Magtspillet udløses med alle midler

Den forsvundne hovednøgle til faraomagten. – Og en massakre på Moses' amme

10: Den skæbnesvangre intrige

Ypperstepræstens dobbeltspil. – Den geniale beskyttelsesforanstaltning

11: Den udspekulerede fælde

Det mystiske drab; var Moses den skyldige? – Moses frakendes kongesymbol

12: Rolleombytning udnyttes i kuppet

Kongens fornyelsesmagi. – Moses som stedfortrædende kongeoffer

13: Det rituelle brodermord

Kosmisk ulykkesvarsel? – Brodermord som stedfortrædende offer?

14: Attentatet på Moses

Skinhenrettelsen, hvor Moses blev knækket – Magisk besværgelse ved blodet

 

3. DEL

 

15: FLUGTEN

Ypperstepræstens mystiske død. – Eftersøgelsestogtet til Sinai

16: Største navneudslettelse i Egypten

Navnemanipulation og billeddestruktion. – Blev Moses' faraonavn stjålet?

17: Den snigende magtovertagelse – og et afgørende kup

Kongebetegnelsen "farao" først direkte anvendt ved Tuthmosis III's statskup

18: Gravenes tale

Hatshepsuts gådefulde forsvinden. – Manipulation med kongerækken

19: Identitetstyveri – fjernede Moses' spor

Vendtes Moses' kundskaber imod ham selv? – Den opløsende efterligning

20: Den genfundne Moses

Den ny viden om Moses' første 40 år. – Vendepunktet

APPENDIKS:

Blod og Magi – Stjernekort-dato Landkort

 

 

Forord:

Denne revurdering af Moses' identitet og baggrund er funderet i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning, sammenfattende arkæologiske fund, tekstforskning og astronomisk datering sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifter og oldtidsforfattere. Mange overleveringer og fund er for første gang sat i større sammenhæng og må bedømmes ud fra helheden, da bogen ikke er baseret på enlige kilder eller enkeltstående afgørelser, men på fremlæggelse af en lang række indicier; disse kan betragtes som "tilbud" – til videre udforskning.

Bogen læses uden videnskabelige forudsætninger, og er ikke forsøg på "levnedsskildring" af Moses, "documentary fiction" eller modebetonet historiefremstilling. Et noteapparat er udeladt til fordel for sammenhæng og læseforløb. I stedet er notemateriale indarbejdet som læsestof i den fortløbende fremstilling; kildereferencer nævnes direkte på stedet og kan, som ved resuméer, tillæg og appendiks, efter behag forbigås eller udnyttes i videre dokumentation. Desuden kompenseres med en omfattende bibliografi med bogens oplysninger yderligere dokumenteret samt opdeling i emneområder, så verifikation lettes.

Den britiske egyptolog Alan H. Gardiners transskription af egyptiske navne er foretrukket. Supplerende astronomiske oplysninger findes bag i bogen.

En række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder imødekommende bidraget med information samt vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. Disse eksperter har naturligvis intet ansvar for anvendelsen af deres oplysninger. Særlig tak rettes til:

Historisk astronomi: dr.scient. Kristian Peder Moesgaard, Institut for De Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, – direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum.

Egyptologi: egyptolog dr.phil. h.c. Erik Iversen, København; mag.art. Eva Richter Ærøe, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

Hebraisk filologi, hebraiske/græske bibeltekster og Talmud-skrifter: fagreferent Egon K. Keck og rab. S. Heimann, begge tidl. Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København; cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog Jens-André P. Herbener, Det Kgl. Bibliotek.

Bibelforskning: fagreferent cand.theol. Jakob H. Grønbæk, tidl. Det Kgl. Bibliotek, København.

Græsk filologi og mytologi: universitetslektor Leo Hjortsø, tidl. Institut for Græsk og Latin, Københavns Universitet.

Historie: cand.mag. Jens Jørgensen, historiecensor v. Kbhs., Aarh. og Odense Univ.

Jødiske/mosaiske kalenderprincipper: overrabbiner Bent Lexner, København.

Astronomiske beregninger: univ.lekt. Leif Kahl Kristensen, Fysisk Institut, Aarhus Universitet; magister K.A.Thernøe, tidl. Fysisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole, Kbh.; univ.lekt. Kyril Fabrin, Aalborg Universitet; tidl. astronom H. Quade Rasmusen, Kalundborg; astronom F. Richard Stephenson, University of Durham, England; astronom David Dunham, US Naval Observatory, Washington DC, USA.

Også tak til: forskningsbibl. Eva Bjørnbøl, Cairo; Marianne Illum; Bodil Eeg Neumann; journ. Karine Smidth; idéhistoriker, red. Rune Engelbreth Larsen; cand.jur. Jannie Fursund; Sidney Måge; Asmus Koefoed; Det Kgl. Bibliotek samt Universitetsbibliotekets 2. afd.; og for edb-specialprogram fra Laurids Pedersen, Nysted; og astronomisk computerberegning af Jarl Hansen, RCCO Ltd., Coín, Spanien.

O.v.S.

 

 Gåden-om-faraos-datters-søn-01-Ove-von-Spaeth

 

"… Den øverste herre over hemmelighederne … er jeg."

"… Eftersom jeg desuden har studeret alle skrifterne fra ypperstepræsterne, er intet af, hvad der er sket fra den første dag, skjult for mig …".

 

Senmut

 

__________________________________

Omslagets ill.: Tuthmosis I - Tuthmosis-kongernes stamfader - skabte det nye stor-Egypten. Genopdagede indicier i oldtidens optegnelser vil pege på, at datteren af netop denne farao oprindelig opdrog Moses til senere at skulle være farao. (Tempelrelief).

Denne sides vignet: Senmut - Hatshepsuts multibegavede vesir - synes at have haft en afgørende rolle i Moses-dramaet. (Projiceringsskitse).

__________________________________

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth