Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (1 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (1 af 70)

e-Bog

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER

ATTENTATET PÅ MOSES 1 

 

Af Ove von Spaeth

 

DE-FORTRÆNGTE-OPTEGNELSER-Ove-von-Spaeth-Egyptologi 

Du kan frit downloade e-bogen "DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER" - Attentatet på Moses 1 - af Ove von Spaeth. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 • Hvad lå bag den gådefulde beretning om Moses' fødsel?
 • Findes der skjulte indgreb tidligt i bibelteksten?
 • Var Moses født af Faraos Datter?
 • Hvad indebærer det, at Moses' navn er egyptisk?
 • Hvorfor tavshed om de første mange år af Moses' liv?

Et utraditionelt materiale er her for første gang samlet og fremlagt i en helhed. De Fortrængte Optegnelser afslører et omvæltende og attentat på Moses, og at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

Episoden med barnet sejlende på floden var i oldtiden et udbredt, veldefineret kongebarnsceremoniel. Men var egypternes drukning af børn mon en offerhandling i oldtidens kultiske, hemmelige ritualer?

Overleverede sjældne beretninger om Moses er − med egyptisk tradition og arkæologiske fund − sat i indbyrdes relation til Bibelen, rabbinerskrifterne og oldtidens forfattere. Datering bl.a. fra genfundne astronomiske data, der kan efterprøves videnskabeligt.

Kendskab til Moses' status og tidsalder − som tidlige mangler i bibelsk og historisk viden skabte forvirring om − kan nu genetableres. Flere gåder i de bibelske forhold finder her deres løsning. Levende historieskrivning, hvor læseren kan "holde kilderne sikkert i hånden".

 

"… det mest originale, på flere punkter måske også det mest velunderbyggede bud på Moses-spørgsmålet inden for den moderne forskning … En storslået syntese … nye spændende perspektiver … Man føler sig ikke blot intellektuelt oplyst, men også menneskeligt beriget … Oldtidsstudiernes indlysende relevans for det moderne menneske vil læseren ikke være i tvivl om efter at have læst dette værk …".

Jens-Andre P. Herbener, projektleder ved ny dansk videnskabelig
oversættelse af Den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente).

 

 

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER

 

 Ove-von-Spaeth-Forfatter-af-bogserien-om-Moses

Ove von Spaeth

 

OVE VON SPAETH

- begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse lige fra første bog i serien om den historiske Moses − og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Til de mange års intensive undersøgelser har han benyttet omfattende forskning i arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition − samt i mysterielæren, mytologien og kosmologien. Han belyser det usædvanligt righoldige og kontroversielle materiale også fra en holistisk vinkel.

 

INDHOLD PÅ VISDOMSNETTET:

 

 • Side 01: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
 • Side 02: Mystik angående Moses eksistens
 • Side 03: Kan Moses fødsel dateres ad astronomisk vej?
 • Side 04: Faraos Datter − historiens første store kvinde
 • Side 05: 2. KAPITEL − Moses − født af Faraos Datter
 • Side 06: Mysteriespil − en nøgle til den gamle begrebsverden!
 • Side 07: Horusmyte-spil med Moses som kongebarn på Nilen
 • Side 08: Kongelige ammer − og kongelig udstråling
 • Side 09: 3. KAPITEL − Stedet for modtagelsen af Moses genfundet?
 • Side 10: Prinsessens badning havde en særlig betydning
 • Side 11: 4. KAPITEL − Moses i arken som helligt ritual
 • Side 12: 5. KAPITEL − Bibelens Moses, en ufuldstændig overlevering?
 • Side 13: De præcise spor af forkortelser i beretningen
 • Side 14: Kunne Faraos Datter tale hebraisk?
 • Side 15: 6. KAPITEL − Moses − ikke hebræer, men egypter
 • Side 16: Egyptisk omskæring − og Bibelens slægtsregistre
 • Side 17: Talte egypteren Moses et dårligt hebraisk?
 • Side 18: 7. KAPITEL − Oprindelig viden om Moses i rabbinerskrifterne
 • Side 19: Rabbinerskrifters historiske oplysninger rehabiliteres
 • Side 20: 8. KAPITEL − Forskning hæmmet af kunstigt Moses-billede
 • Side 21: Freud − og historiesyn præget af kirkelig Moses-kliché
 • Side 22: En bibelforskning der afviste Moses
 • Side 23: At begå mord på historien
 • Side 24: 9. KAPITEL − Faraos Datter − velkendt i Egyptens historie
 • Side 25: Faraos Datters mand − historisk genkendt
 • Side 26: 10. KAPITEL − Stjernekultus, orakler og undfangelsesmagi ved Verdens-aksen
 • Side 27: Verdens-aksen − hos egyptere og israelitter
 • Side 28: Verdens-aksen − og gudens nedstegne ånds faderskab
 • Side 29: Hieros-gamos traditionen
 • Side 30: Gudens-datter og gudens-hustru
 • Side 31: 11. KAPITEL − Kongeblodets prioritering
 • Side 32: 12. KAPITEL − Faraos eksperter i astrologi og magi
 • Side 33: Varslet i faraos drøm mistede pointen − og afslører forkortelser i Bibelen
 • Side 34: Orakelords styrke ved flertydighed
 • Side 35: 13. KAPITEL − Barnedrab udført som kultus
 • Side 36: På sporet af Moses årstal
 • Side 37: Gentagelsen på den afgørende dato
 • Side 38: 14. KAPITEL − Søn af Sirius − leveret af Jitru …
 • Side 39: Overensstemmende roller og navne hos Jethro
 • Side 40: Jethros baggrund i Egyptens kongehus?
 • Side 41: 15. KAPITEL − Det problematiske kongelige faderskab
 • Side 42: Jethro − far til Moses?
 • Side 43: Den smukke Zipporah forelsket i Moses
 • Side 44: Stadig levende tradition om Jethro
 • Side 45: 16. KAPITEL − Moses kronedes som egyptisk tronarving
 • Side 46: Moses krones med samme ceremoniel som Hatshepsut
 • Side 47: 17. KAPITEL − Den tabte kongekrone
 • Side 48: Magtkamp bag mysteriespillets kultiske ritual
 • Side 49: Den rituelle prøve med de to guldskåle
 • Side 50: 18. KAPITEL − Moses opfyldte alle kongetegn
 • Side 51: Moses udførte en konges funktioner
 • Side 52: 19. KAPITEL − Offer for den rivaliserende brors intrige
 • Side 53: Moses omtalt hos egyptere, grækere − og i Indien
 • Side 54: Osarsif − Moses egyptiske tilnavn som prins?
 • Side 55: 20. KAPITEL − Moses − en tronarving på flugt
 • Side 56: Moses var politisk flygtning
 • Side 57: APPENDIKS − 1
 • Side 58: APPENDIKS − 2
 • Side 59: Det hellige ægteskab i kulter og religioner
 • Side 60: Undfangelse i templet
 • Side 61: Berømteste eksempel på guden som far?
 • Side 62: Hieros gamos, helligt ægteskab, og tærskepladsen
 • Side 63: APPENDIKS − 3
 • Side 64: Lovgivningsdagen − reflekterer Moses dato!
 • Side 65: ASTRONOMISK-TEKNISK SEKTION
 • Side 66: ILLUSTRATIONSNOTER OG -KILDER
 • Side 67: Standardforkortelser
 • Side 68: SUPPLEMENT: KILDE- OG HISTORIE-INFO
 • Side 69: BIOGRAFI

 

 

INDHOLD I eBOGEN:

 

1. DEL

 

1: DE GLEMTE STJERNEOPTEGNELSER

Mystik angående Moses' eksistens. - Faraos Datter, historiens første store kvinde.

2: Moses - født af Faraos Datter

Tilsløret kongebarnsritual. - Mysteriespil, en nøgle til den gamle begrebsverden.

3: Stedet for modtagelsen af Moses - genfundet?

Arkæologisk sensation. - Prinsessens badning havde en særlig betydning.

4: Moses i arken som helligt ritual

Den gravide faraodatter. - Hellig begivenhed på den guddommelige flod.

5: Bibelens Moses, en ufuldstændig overlevering?

Den usynlige tekstændring. - Kunne Faraos Datter tale hebraisk?

6: Moses - ikke hebræer, men egypter

Var Ahron og Miriam ikke Moses' søskende? - Talte Moses et dårligt hebraisk?

7: Oprindelig viden om Moses i rabbinerskrifterne

Uddrag af Moses' virkelige selvbiografi? - Rabbinerskrifterne rehabiliteret.

8: Forskning hæmmet af kunstigt Moses-billede

Myternes historiske oplysninger genopdaget. - En bibelforskning der afviste Moses

9: Faraos Datter velkendt i Egyptens historie

Faraos Datter identificeret ved sine navne. - Farao genkendt i oldtidsforfatters tekst.

 

2. DEL

 

10: STJERNEKULTUS, ORAKLER OG FØDSELSMAGI

Faderskabet ved gudens nedstegne ånd. - Faraos Datter, mor til tronarvingen

11: Kongeblodets prioritering

Faraos Datters søn med ret til tronen. - Moses' mor som Faderens Søster.

12: Faraos eksperter i astrologi og magi

Astrologi og politik ved faraos hof. - Varsel i faraos drøm mistede pointen.

13: Barnedrab udført som kultus

Ofring af børn ved kongesønners fødsel. - Præcis astronomisk datering.

14: Søn af Sirius - leveret af Jitru ...

Stjernesønnen. - Jethros/Jitrus baggrund i Egypten.

15: Det problematiske kongelige faderskab

Gudens stedfortræder som far til Moses. - Levende Jethro-traditioner

 

3. DEL

 

16: MOSES KRONEDES SOM EGYPTISK TRONARVING

Moses' kroning med samme ceremoniel som Hatshepsut-

17: Den tabte kongekrone

Kroningsattentatet. - Magtkamp bag religiøst mysteriespil. - Den rituelle prøve.

18: Moses opfyldte alle kongetegn

Oversete bekræftelser af Moses' kongelige status i Bibelen og rabbinerskrifterne.

19: Offer for rivaliserende brors intrige

Moses' navn som faraonavn. - Overleveringer om Moses i Egypten og Indien

20: Moses - en tronarving på flugt

Symbolsk henrettelse af Moses. - Moses var politisk flygtning.

APPENDIKS:

Hieros gamos; og Datering

BIBLIOGRAFI

 

De-Fortrængte-Optegnelser-01-Ove-von-Spaeth

 

 

1. KAPITEL

De glemte stjerneoptegnelser

 

 De-Fortrængte-Optegnelser-02-Ove-von-Spaeth 

Hatshepsut, statue fra Theben. Hun havde bl.a.
den kongelige titel Faraos Datter.

 

En susen i luften - og bødlens slag standsedes brat ved offerets baghoved. I sidste øjeblik tilbageholdtes slagets afsluttende bevægelse, så våbenet akkurat berørte uden at skade - en ubetydelighed fra døden. Det stærkt chokerede offer, der skulle have overtaget styret som konge over sit folk, fik ved denne henrettelse, der således kun udførtes symbolsk, i stedet udslettet sin identitet så totalt, at han ikke længere officielt eksisterede. Hvilket siden hen på mærkværdig vis førte til, at han blev "konge" over et andet folk, der endnu ikke eksisterede som nation.

Hele denne ejendommelige situation, der her var blevet udløst ved et af historiens mest fordækte attentater, fandt sted i Egypten for næsten 3.500 år siden. Det medførte omvæltninger i den gamle verden - og sporene er stadig mærkbare den dag i dag.

Den forviste tronarving skulle blive den myteagtige figur, der siden hen gennem Bibelens overlevering blev kendt under navnet Moses. Men bl.a. forårsaget af den "udslettede" identitet kom de første 40 år af hans liv til at henligge i mørke for eftertiden.

En henrettelse på den tid foregik ved et dræbende kølleslag i hovedet, som så med et sværd blev skåret af kroppen. Men i Moses' tilfælde var der tale om skinhenrettelse, en ikke-gennemført aflivning, udført efter et gammelt ritual. Sammensvorne kultbrødre ved det egyptiske hof og øverste præsteskab havde hemmeligt dømt denne mand, der skulle have været deres fremtidige konge, til at have forbrudt sit liv. Skinhenrettelsen ledsagedes af en magisk bandlysning. Herefter var han på flugt som fredløs, uden magt eller navn, kun med livet i behold.

Denne dramatiske hændelse er ikke, hvad der almindeligvis berettes om Moses eller omtales i Bibelen. At det alligevel er muligt at studere sådanne mindre kendte oplysninger om hans liv, skyldes at der hertil stadig findes sjældent udnyttede kilder fra oldtiden.

De pågældende gamle beretninger har mere omfattende information end Bibelen i omtalen af Moses; men Bibelen blev dominerende autoritet, hvorfor de efterhånden blev taget mindre alvorligt - og ofte glemt.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER