Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (20 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (20 af 97)

Udenlandske baser for

Moses’ forbundsfæller?

 

Et overblik: Tuthmosis III har måttet søge at hindre etablering af baser i udlandet for den flygtende tronkandidat Moses’ forbundsfæller. Dette fordi Tuthmosis III’s magtovertagelse, foruden Moses’ flugt, tydeligvis havde resulteret i en for landet uheldig faneflugt fra det nye regime.

Blandt de Moses-tilhængere, som hermed flygtede, var der - nøjagtigt som kendt fra tilsvarende situationer helt frem til nutidens historie - prominente personer og repræsentanter for landets intelligentsia:

- Her har der ud over Kadmos, Danaos, Kekrops og Europa m.fl. været mange betydningsfulde udsendinge/flygtninge, når det nødvendigvis ekstensive og således imponerende netværk bag de præcist koordinerede opstande igennem de 19 år mod Tuthmosis III tages i betragtning.

Koalitionen synes at have forsøgt at etablere et brohoved på Cypern. Men kontrollen over denne ø såvel som de vestsemitiske kyststater - dvs. i syriske, fønikiske og kanaanæiske områder - blev efterhånden generobret af Tuthmosis III. Da har koalitionens aktiviteter i den korte tid næppe efterladt spor her i myter eller på anden vis; dvs. modsat hvad der skete i græske områder uden for Egyptens direkte indflydelsessfære.

Kadmos’ ærinde i Tyros i Fønikien kan netop have været en strategi, der også kunne styrke Moses’ sag ved at søge at rejse oprør i dette meget uafhængighedsstræbende distrikt over for egypterkongens overherredømme. I så tilfælde må planen være forfejlet. For Tuthmosis III fik, ifølge sine inskriptioner, en større havgående flåde etableret for bedre at kunne undertrykke fønikiske og syriske kyststaters oprør. Og Kadmos’ og Europas afrejse fra Tyros fremstår som at have karakter af flugt!

Her ser det ud til, at nogle af de egyptiske udvandrere i flere tilfælde har måttet anvende fønikiske skibe til deres flugt. Fønikierne, med deres „internationale handels- og transportkartel“, var blandt de mest vidtstrakt stedkendte i Middelhavet. Deres skibe kunne chartres til transport - med ringe risiko for, at de skulle være loyale mod farao Tuthmosis III.

- Herodot: Den græske „historiens fader“ gengiver (IV,147) i 400-tallet f.Kr., at da Kadmos undervejs nåede den tidligere nævnte græske ø Thera, der dengang hed Kalliste og også Strongyle - nu Santorini - efterlod han her nogle fønikiere, hvoraf den ene hed Membliaros.

Sidstnævnte betegnelse menes at være fønikiernes navn for øen, nemlig det vestsemitiske udtryk mem-bil-’ar, ‘vandene uden lys’, der forekom i de semitiske skabelsesberetninger som baggrund for skabelsens store lys eller lyn. Dette omtales i Michael C. Astour’s afhandling „Greek Names in the Semitic World and Semitic Names in the Greek World“, i Journal of Near Eastern Studies (vol. 23, 1964, s. 193-201).

En nøjagtig parallel til den betydning af „mørket“, dvs. uden lys, omtales i Apollonius Rhodius’ værk „Argonautika“ (IV,1694-98) i forbindelse med netop Anaphe, som er naboøen til Kalliste/Thera/Strongyle (Santorini). Det kan sandsynliggøre, at der i hele øhavet fandtes et fortsat stærkt levende minde om, da størstedelen af selve Kalliste/Thera forsvandt ved et vulkanudbrud af næsten kosmiske dimensioner.

- Dokumenteret datering: Denne naturkatastrofe er dateret af glaciologer ud fra en præcis optælling af tusindårige lag i Grønlands indlandsis, der indeholder en del af det over hele verden vidtspredte nedfald fra vulkanens udbrud. Også dette er et anerkendt tidsreferencepunkt! Jf. tillæg til kap. 10 vedr. Claus U. Hammer’s „The Minoan Eruption of Santorini in Greece Dated to 1645 BC?“, i Nature (vol. 328, 1987, s. 1-3).

Hvis Kadmos og hans skibsbesætning ved mødet med disse øer, skønt det foregik cirka 150 år senere, alligevel har forbundet øerne med et sådant Götterdämmerung-billede, var det ikke uden årsag i lokal tradition.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth