Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Bibelen

Betydning
I alle religioner har mennesker pÃ¥stÃ¥et, at de har talt med Gud, og at de har forstÃ¥et, hvad Gud har sagt, og herefter har de nedskrevet det, de pÃ¥stÃ¥r, er guddommelige sandheder, og gjort det til dogmer og doktriner. Herefter har de pÃ¥tvunget de uvidende masser deres egen fortolkning under pÃ¥stand om, at det er Guds egne ord. Teologi er udelukkende et udtryk for, hvad mennesker tror, Gud mener. Religionen er ikke et problem i sig selv og har aldrig været det. Problemet har altid været de mennesker eller organisationer, som forsøger at indoktrinere religionen under pÃ¥stand om, at de repræsenterer det Ã¥ndelige liv – endda det eneste ægte Ã¥ndelige liv. Det er en almindelig antagelse blandt kristne og jøder, at teksterne i Bibelen er ”Guds ord”. Det er imidlertid en illusion. Bibelen er ikke alene skrevet af mennesker – den er ogsÃ¥ gentagne gange omskrevet af mennesker. Gud har aldrig selv skrevet et eneste ord – heller ikke pÃ¥ Moses’ stentavler. Højere kilders kommunikation med menneskeheden har altid krævet en stedfortræder (f.eks. profeter), og kvaliteten af budskabet har altid været betinget af mellemleddets udviklingsniveau. Jøderne foretog omfattende og afgørende omskrivninger især i perioden 600-400 f.Kr. Her ændrede man navnlig informationerne om Moses, der herefter blev opfattet som jøde og ikke egypter, og det var utvivlsomt bagtanken. Da jøderne vendte tilbage fra deres eksil i Babylon i 586-535 f.Kr., var det især Ezra – deres ledende præst – der redigerede ”Guds ord”. Ezra tilføjede materiale fra nyere bøger og slægtsregistre og omskrev teksterne af regulære religionspolitiske Ã¥rsager. Derfor foretog han flere tekststramninger og forkortelser i Bibelens ældste dele. I tiden derefter blev Bibelen betragtet som et rent religiøst dokument uafhængig af den historiske virkelighed. Ezras redigerede bibelversion blev til sidst enerÃ¥dende. Redigeringerne skabte utallige ubalancer, og derfor mÃ¥tte man konstant redigere og tilføje forklaringer og fortolkninger. Selv rabbinerskrifternes overleveringer om Moses har fÃ¥et mange tilføjelser undervejs. MÃ¥let har tydeligvis været at eliminere Moses’ egyptiske baggrund. Jødernes store lovgiver mÃ¥tte ikke være egypter. Man skulle tro, at Moses var jøde, selv om han faktisk var indfødt egypter. Bibelen er derfor hverken Guds ord, der er oversat til forskellige sprog − men Bibelen er heller ikke en samling overtroisk folklore. I virkeligheden er Bibelen en jødisk og sen-græsk udgave af den arkaiske visdom, der er udtrykt i det gamle mysteriesprog. H.P. Blavatsky placerer Bibelen blandt andre esoteriske værker, og den skjulte symbolik findes ogsÃ¥ i indiske, kaldæiske og egyptiske skrifter. Den virkelige hebraiske bibel er til en vis grad kun kendt blandt de fÃ¥ talmudiske og kabbalistiske fortolkere. Jødernes oprindelige tro var ikke, hvad jøderne har forvandlet den til i nutiden, for de ønskede at forvandle den hemmelige lære til en national og eksoterisk religion – det gælder bl.a. David, Ezekias og senere talmudister. Men at afsløre de mange forandringer, som den gamle gnosis er blevet udsat for, og opspore alt det, der er blevet forvandlet, misforstÃ¥et, fejlfortolket og perverteret, er en næsten uoverkommelig opgave selv for de mest kyndige. Den ægte hebraiske bibel var et hemmeligt værk, der var ukendt for masserne, og selv de samaritanske Mosebøger er langt ældre end Septuaginta. Kirkefædrene har sandsynligvis aldrig hørt om værket. Historisk set er Bibelen et gigantisk kludetæppe, der er sammensat pÃ¥ mange forskellige tidspunkter. Nogle gange er der tale om en allegori, som f.eks. i skabelsesberetningen. Andre gange er teksten delvis allegorisk og delvis bogstavelig, som f.eks. beretningen om syndfloden, som er tilpasset for at bevare de hellige lærdomme for eftertiden. Det er bemærkelsesværdigt, at de kristne fortsætter med at holde fast ved bøger om f.eks. Ezekiel, for de er indlysende esoteriske, og derfor helt uforstÃ¥elige i forhold til de almindelige doktrinære tekster. Med hensyn til Det Nye Testamente repræsenterer evangelierne esoteriske tekster, hvor den gamle visdom er bygget op omkring den pÃ¥stÃ¥ede historie om Jesu mission. Jesus var en lærer, der levede pÃ¥ et tidligere tidspunkt end det, Kirken pÃ¥stÃ¥r. Paulus’ breve er udarbejdet af et menneske, som sandsynligvis var indviet, og teksterne taler om Kristus som Logos i mennesket − og tilsyneladende handler historien ikke om Jesu liv. Johannes Åbenbaring er en rent symbolsk esoterisk tekst med kabbalistisk karakter, som mærkeligt nok stadig er bevaret i det kristne forfatterskab. (Se ogsÃ¥ Apokryf, Ezra, Jesus og Septuaginta).

Se alle ord begyndende med B
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook