Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (88 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (88 af 97)

Tidsmæssige krydspunkter

og astronomisk datering

 

Hypoteser om exodus under Ramses II modstrider oldtidsforfatternes oplysninger: Manetho og Chaeremon (og Josefus) angiver, at israelitternes udvandring skete under farao Amenophis (kendt som Amenhotep II). Kirkehistorikeren Eusebius angiver nær samme tid - stadig i 18. dynasti.

Også den franske egyptolog E. Lefébure var imod teorien om Moses på Ramses II’s tid. Allerede omkring 1895 kom han til det resultat, at udvandringen fandt sted under Amenhotep II.

En finsk forsker, bibliotekaren Valter Henrik Juvelius, har i sin doktorafhandling, „Judarnes Tideräkning“ (Helsingfors Universitet, udgivet i Kuopio 1906), beregnet Bibelens kronologi ved at sammentælle kongernes regeringstider og andre bibelske tidsangivelser - både fra den Hebraiske, den Græske („Septuaginta“) og den Samaritanske Bibel - minutiøst nøjagtigt ud fra dage og månemåneder. Også hans resultat er, at Joshuas indtog foregik præcis i året 1415 f.Kr.

Eksakt datering er et generelt problem ved tidlig kulturhistorisk datering. Der må ofte inddeles i typologiske fremfor eksakte årstalsgrænser. Ligeledes ved naturvidenskabelig datering v.h.a. stratografi (arkæologiske lag), kulstof-14 og dendrokronologi (årringe i træ). Men astronomisk datering er den mest præcise, der kendes. På den internationale kongres i Göteborg i 1987 om „Absolut Kronologi“ (se Appendiks 3) var astronomien bekræftende for en tidlig - high - datering. Arkæolog og historiker James K. Hoffmeier analyserer bibelske data i sit værk „Israel in Egypt“ (Oxford 1997), der fører til at bekræfte exodus’ autenticitet.

Nærværende bogs sammenføring af astronomi og oldtidskilders tidsdata viser fuld overensstemmelse både her og med nutidig forskning:

  1. Bibelens angivelser - bl.a. oplysningen om de 480 år fra starten på udvandringen og frem til påbegyndelsen af bygningen af Salomons tempel (cirka 975 f.Kr.).
  2. Oldtidsforfatternes (bl.a. Manetho og Josefus) informationer fra ældre kilder.
  3. Egyptologisk forskning, f.eks. allerede Lefébures tidsangivelser.
  4. Kronologisk forskning af Juvelius med hans tidsangivelser.
  5. Arkæologiske data fra Garstang verificeret af Bimson og B.G. Wood.
  6. Astronomiske beregninger bekræfter præcist både rabbi Abrabanels gamle overleveringer og den første påskes særlige astronomiske forhold samt „Kleomedes’ fænomen“ ved Gibeon.

Således forefindes her seks forskellige veje, der fører til samme resultat: Når seks separate forskningsområder - uafhængig af hinanden med seks forskellige metoder og fra hver sine forudsætninger - alligevel peger på samme resultat, er et vigtigt princip for videnskabelig metode opfyldt.

I Appendiks 2 er der for et større overblik på ét sted samlet alle hidtil fremlagte astronomiske tidsdata og deres baggrund - til en vurdering i større sammenhæng. Resumé af de tre nøgledateringer:

1534 f.Kr.: Rabbi Abrabanels gengivelse af oldtidens overleveringer i jødisk tradition om en storkonjunktion af planeterne samlet i og ved Fiskenes himmelsektor 3 år før Moses fødsel. (Selve konjunktionen kan beregnes detaljeret, den kunne observeres i 1537 f.Kr.).

1455 f.Kr.: Exodus, israelitternes udvandring fra Egypten, under Moses’ lederskab. Beregnet fra forskellige historiske og jødiske kalendermæssige oplysninger samt et veldokumenteret faraoskifte.

1415 f.Kr.: Israelitternes invasion af Kanaan, med „Solen over Gibeon“ som astronomisk fikspunkt, bestyrkes af Jeriko-arkæologien.

Herved er der manifesteret en række konkrete historiske årstal i Moses’ liv - essentielt ved en opklaring af attentatet på Moses.

 

_________________________________

RESUMÉ

Der forefindes et overbevisende antal sammenfaldende dateringer fremlagt af en række forskere fra hvert sit felt, og som desuden passer med bogens astronomiske daterings-række.

Bibelens omtale af Joshua og fænomenet ‘Solen stod stille’ rummer astronomiske data, der kan beregnes for episodens tidspunkt 1415 f.Kr.

Der kan nu etableres et udbygget tidsdata-mønster, som detaljeret og præcist afspejler forløbet for Moses og exodus i 1400-tallet f.Kr.

_________________________________

 

Den-forsvundne-tronarving-30-Ove-von-Spaeth

Kleomedes’ fænomen, fotogaferet ved Månens fremkomst
16. juli 1981 på Hawaii.

 

Den-forsvundne-tronarving-31-Ove-von-Spaeth

At Joshuas invaderende israelitterhær skulle gå i procession 7 gange rundt om Jerikos bymur – som styrtede sammen ved et sandsynligt forventet jordskælv - var et magisk ritual.

I den forbindelse kan bemærkes træk af en på visse måder lignende handling, der kendtes i princippet allerede fra en rituel begivenhed i Egyptens traditioner: - Egyptologen Adolf Erman’s kopi af en egyptisk frise med en triumferende procession med et ceremonielt spil af deltagerne på march rundt om Memphis’ bymur (S.H. Hooke: Myth and Ritual, Oxford 1933). Dette åbne mysteriespil skulle i en rituel krigsscene undervejs støtte guden Horus’ sejr. Fremdrevne kvæghjorde og æsler i optoget repræsenterer krigsbytte taget fra fjenden.

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth