Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (60 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (60 af 86)

Den dobbelte Tuthmosis

 

Det var overalt i Egypten, i Nubien og selv på Sinai, at Tuthmosis III's håndlangere fjernede Senmut-navne på de fleste af Senmuts statuer, portrætter og inskriptioner. Alene i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari blev Senmuts navne slettet på 66 af de "skjulte" vægpaneler - men fire figurer og tekster undslap ødelæggelse: Igen denne svingende fremgangsmåde.

De besynderlige inkonsekvenser i destruktionsarbejdet har også her forvirret forskerne. Blandt det store antal Senmut-statuer - hvoraf flere fik hovedet slået af, mens andre beholdt de "magiske punkter", dvs. øjne og næse - er der manipuleret med halvdelen ved at fjerne Senmuts navne uden dog hver gang at fjerne alle forekomster af hans navne i samme tekst.

Også selve Hatshepsuts kongelige kartouche, der ofte forekom sammen med Senmuts navn, er flere steder udskiftet med Tuthmosis III's kartouche i Senmut-statuernes tekster. En stele i Montu-templet i Karnak omtaler et ønske, der gives af Senmut til farao Tuthmosis III, men anses for at have været til Hatshepsut, for Tuthmosis' navn er også her indsat så dårligt, at det senere (i 25. dynasti) måtte restaureres.

Senmut-navne på statuer og afbildninger er ofte af Tuthmosis III netop blevet både borthugget og derpå overskrevet med hans kongenavne. Så kunne disse værker gælde for at være hans egne ungdomsstatuer.

Heriblandt findes statuer, der angiver at forestille Tuthmosis III, men som absolut ikke ligner de øvrige afbildninger af denne farao. Det var næppe nogen tilfældighed, for egyptiske billedhuggere var fremragende portrætkunstnere i stand til at udføre en personlig portrættering i en endda meget stiliseret form - og veg endda ikke tilbage for på et senere tidspunkt at vise denne faraos undertiden lidt snu ansigtsudtryk.

Så enkelte portrætrelieffer af en tidlig Tuthmosis III fremtræder som et resultat af senere bearbejdning, som om de oprindelig havde forestillet en anden person. En sådan ændring foretog man kun ved personer, der skulle glemmes, fordi de var vanærede.

Bemærk, at der ikke findes omtalt og overhovedet ikke afbildet nogen tronfølger før kort tid inden Hatshepsuts år nr. 16 med Sed-festivallen. Indtil da har Tuthmosis III's liv været et limbo. Først herefter findes billeder af en kongelig person ved siden af hende; hermed som om alt var gjort klart til en offentlig proklamering af Senmut som tronfølger. På Hatshepsuts færdige obelisker er den nye faraos billede et neutralt portræt, dvs. fremstillet på en mindre genkendelig, mindre mistænkelig måde i relation til den nye hersker. De har i så fald oprindeligt repræsenteret Senmut/Moses og således udformet uden større portræt-lighed.

Dette synes også sket i udstrakt grad i hendes tempel i Deir el-Bahari og Røde Kapel (ved Amon-templet i Theben). For disse byggerier fortsattes ved Senmuts forsvinden, mens Hatshepsut efterhånden forlod scenen, så nu var der frit spil. Det er særlig tydeligt på kapellets genfundne sten, at senere tilkomne eller færdiggjorte billeder helt ændrer karakter og mere ligner den nye Tuthmosis, især på vægge opført efter Hatshepsuts tid.

En genbrug af disse portrætter har været let at bringe i stand. Således har f.eks. W. Stevenson Smith i sin "The Art and Architecture of Ancient Egypt" (New Haven 1981, s. 226) præciseret deres udseende:

"…(Senmuts) profil har den kontur, der præger Tuthmosis-familien".

Idet der i hans udseende er tale om stor lighed med andre medlemmer af netop kongefamilien, vil også dette støtte det totale indtryk af, at Senmut må være søn af Hatshepsut. Og billedændringerne i kapellet synes så afslørende, at det kan have fremskyndet, at stedet kort efter blev nedrevet.

I billedstormen blev kun de billeder skadet, der direkte viste Senmut. Ved at lade sig afbilde både i delvis neutrale kronprinsebilleder og Senmut-portrætter, har han dermed spillet på to heste for at være mere sikker på at vinde - men tabte altså alligevel. At ikke alle hans navne blev udslettet, betød, at han dog synes at være blevet tilstået en spinkel chance for at eksistere i Duat, underverdenen, og ikke et totalt ophør.

I Deir el-Bahari-templet er Hatshepsuts tidligere udsendte ekspedition til Punt afbildet med bl.a. en voksen ung mand klædt i prinseligt, ofte endda faraoagtigt ornat. Men det kan heller ikke være den person, der blev farao Tuthmosis III: fordi denne kun var en mindreårig dreng på det tidspunkt, hvor den afbildede episode fandt sted.

Et andet relief i dette Hatshepsuts tempel viser - ufuldstændigt - et ungt kongeligt par (ofte ses Neferure foreslået som den ene), hvor den unge mand ikke kan være den senere Tuthmosis III af aldersmæssige grunde. Men motivet kan netop have skullet forestille Senmut/Moses som faraoprins. Tuthmosis III's taktik har da været, at skåne relieffet og - skønt han altså ikke havde noget med hende at gøre - da lade det fremstå, som om det var ham selv, der var afbildet som kronprins. Dvs. et lignende princip, som da Tuthmosis III transformerede Hatshepsuts regeringsår til sin egen regeringstid - alt for at opbygge en officiel forhistorie som kronprins.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth