Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (16 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (16 af 86)

Mysteriet om stjernekortenes betydning

 

Ved at sætte de gamle skriftlige kilder og nutidige arkæologiske fund i relation til en astronomisk datering, kan de fremlagte oplysninger om Moses' herkomst og identitet afprøves og vil yderligere underbygges. Igen: astronomisk datering er den mest præcise tidsmåling, der kendes.

Oldtidens stjernekundskab omfattede astronomi, astrologi og tidsmåling og var et specielt vigtigt emne i datidens lærdom. En egen udformning af denne himmellære kendtes i Egypten længe før indførelsen af babylonisk astrologi. Tidligt fandtes et observatorium øverst på månegudssønnen Khonsus helligdom i templet i Karnak/Theben. Og fra de ældste tider brugtes astronomiske sigtelinjer som plan for tempelanlæggenes akser.

I flere rabbinerskrifter berettes, at Moses var "oplært i al Egyptens visdom", og at dette indbefattede stjernelære. Både i disse skrifter og hos oldtidsforfatterne - og stadig hos nutidens samaritanere - ses Moses' ry som en af oldtidens store astrologer/astronomer. Moses' astronomiske kundskaber har ikke været ubetydelige, idet denne viden senere var nødvendig for hans indretning af israelitternes kalender, som den kendes i Mosebøgerne.

Og hos Senmut, hvad angår hans mange embeder - ud over at være Egyptens kalenderforvalter - var de ikke nogen urimelighed; f.eks. var Amenhotep II's sekretær øverste astronom ved templet i Karnak (Theben) og ydermere landmåler samt opfinder af verdens første offentlige bogholderi.

De ældste astronomiske overleveringer i Egypten er sparsomme, der findes kun få stjernebilledaftegninger. De viser især Sirius - samt Karlsvognen, benævnt khepesch (eller evt. meskhetiu), der er udformet som en (okse)skank. Desuden findes ældre brudstykker af de 36 såkaldte dekan-stjernebilleder (tidligste fund fra 2300 f.Kr.), der markerede egypternes opdeling af ekliptika, Solens tilsyneladende bane, i 36 sektorer.

Men i Senmuts andet og seneste gravanlæg er det netop ikke brudstykker - for hovedkammerets loft er dækket af to detaljerede astronomiske og astromytologiske, hele stjernekort, som for første gang viser: Et fuldt færdigt himmelsystem. Disse imponerende kort var både en milepæl og en nyskabelse i den egyptiske astronomi. Og de er i det hele taget verdenshistoriens ældste samlede astronomiske afbildning.

 

Gåden-om-faraos-datters-søn-06-Ove-von-Spaeth

Senmuts stjernekort på det nordre panel i et af lofterne
i hans seneste gravanlæg.

Planche - Stjernekort

Stjernekortet kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Dette ufærdige og aldrig benyttede, hemmelige Senmut-gravanlæg, blev fundet i 1925 og er dateret til mellem 1500-1470 f.Kr. Dateringen vil her blive yderligere indkredset, og det vil fremgå, at gravanlæggets indretning sluttede brat i 1493 f.Kr.

Det ejendommelige er, at Senmut med den af forskerne formodede borgerlige afstamning her har ladet sit gravanlæg udstyre på denne særlige måde, som end ikke en farao kunne måle sig med:

Nemlig et astronomisk udstyr der ikke alene som nævnt er det ældste, der kendes i Egypten, men stadig i de følgende næsten 300 år er eneste eksempel på et sådant fuldt udarbejdet stjernekort. Det er et faktum, at efter Senmut forekom stjernekort kun i enkelttilfælde og normalt kun hos faraonerne. Så først senere igen i farao Seti I's gravanlæg fra 1200-tallet f.Kr. findes et sådant regulært astronomisk og astromytologisk stjernehimmel-arrangement.

Hvad var Senmut da for en mand, når han kunne konkurrere på lige fod med - ja, endda overgå faraonerne på dette dengang så betydningsfulde område? Fra samtidige inskriptioner vides, at skønt den stjernekyndige Senmut som nævnt var landets mægtigste mand efter Hatshepsut, og skønt han havde et stærkt parti bag sig, faldt han pludselig - så gådefuldt - i unåde og forsvandt derefter totalt.

Senmut nåede derfor aldrig at tage dette gravanlæg i anvendelse, og ligeledes er der tydelige spor af, at arbejdet pludselig blev afbrudt. På materialer i Senmuts gravanlæg er der fundet dateringer udført af arbejdsholdene. De seneste datoer er fra afbrydelsen, hvilket er med til at vise, hvornår han forsvandt. Som det vil blive klart, viser Senmuts forsvinden sig at være på selvsamme tid, hvor Moses måtte flygte fra Egypten - den Moses, der - ligesom Senmut - således både havde nogle af de mægtigste poster i landet og netop var kendt som særdeles stjernekyndig.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth