Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (49 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (49 af 86)

13. KAPITEL

Det rituelle brodermord

 

Ulykkesvarsel til at skaffe Moses af vejen?

 

I tiden op til Hatshepsuts festival 1494/1493 f.Kr. kan et astrologisk varsel være tydet: At hun var i fare, og at det var nødvendigt at få en højtstående kongelig, en prins, som offer. Ifølge de ældste astronomiske optegnelser (fra Kina) var der i 1495 f.Kr. observeret en komet i månedsvis på himlen.

Overalt var kometer traditionelt et stort ulykkesvarsel, 'destruktion', for konger, men også solformørkelse kunne betyde stor fare. I givet fald skulle sådanne varsler afværges både for Egypten, Hatshepsut og hendes festival. Ved Moses' fald (jf. kap. 11) anvendtes det egyptiske ord jatet, 'destruktion'; det genkendes i udtrykket for en uheldsvarslende iret Her jatet es, 'solformørkelse'. (Flere eksempler vises i Appendiks 2). Der er ikke overleveret meget i selve Egypten om sådanne eller lignende varsler. Men et typisk astrologisk varsel - om end her fra en lidt anderledes babyloniske tradition - kunne lyde:

"… Hvis planeten Jupiter kan ses under en formørkelse, betyder det sikkerhed for kongen, men i stedet for ham skal en anden (stor)mand eller underordnet afgå ved døden …"

- ifølge den engelske assyriolog Reginald Campbell Thompson: "Reports of the Magicians and Astrologers of Niniveh and Babylon in the British Museum", (vol. 2, London 1900). Kongens sikkerhed var således afhængig af, at sidste del af dette varsel gik i opfyldelse, ellers ville det proklamerede dødsfald ramme kongen selv. Hvis der ikke fandtes nogen, der lå for døden i den aktuelle periode, påtog en stedfortræder sig risikoen på kongens vegne, indtil et eller andet dødsfald i disse højere cirkler ved hoffet omkring kongen måske alligevel skete som bebudet - men hvis der derimod intet skete her, måtte stedfortræderen dø for kongen.

For blot 400 år siden udførtes dette ritual i Persien, i 1593 f.Kr., hvor hofastrologen Jalal havde varslet en ulykke for tronens indehaver. Derfor blev en tronarving, Yusufi (Josef), gjort til konge i tre dage og derpå aflivet - hvorefter shah Abbas I genindtog sin trone.

Ligeledes endnu senere i samme århundrede, da en anden persisk shah, Safi, havde problemer med at blive rask, bebrejdede shahens livlæge hofastrologerne for i sin tid ikke at have valgt det bedste tidspunkt for shahens tronbestigelse, da dette problem nu var kommet og blevet så alvorligt. For shahens helbredelse måtte de derfor gøre kroningen om ved at arrangere en ny; den udførtes sådan, at en kongelig, dvs. af shahens slægt, ved berøring skulle kroningsindvie en træfigur af shahen:

- Herved kunne den så forlenes med hans kongeslægtkraft og repræsentere ham, og således fungere om stedfortrædende offer - så slap den kongelige slægtning for selv at skulle stille op. En kongedukke brugtes da ikke alene til stedfortrædende offer, men også - ikke ualmindeligt dengang - til "stedfortrædende offer for et stedfortrædende offer".

Shah-figuren af træ blev med alt kongeudstyret sat på tronen, og fik siden hovedet afhugget. Nu da "shahen var død", kunne den virkelige shah genindtage tronen i Persien, som "genfødt" og med nyt navn, shah Sulaiman I (1666-1694). Hele proceduren stod i landets love.

Tilbage til Egypten: Hvis astrologer og magikere anbefalede, at noget ekstra blev sat ind imod frygtede virkninger efter et stærkt varsel, var der kun to prinser at vælge iblandt til offer: Senmut og stedbroderen, den senere Tuthmosis III. Hvis sidstnævnte yngste prins på skrømt havde været udset til offer, var det i så fald - ligesom tidligere for babyloniske tronaspirant Sargon (I) - lykkedes at vende situationen ved et komplot, så det i stedet var Senmut, der af politiske fjender blev gjort til offer.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth