Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (5 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (5 af 86)

RESUMÉ FRA BIND 1:

Moses' gådefulde baggrund

 

I bind 1 blev det sandsynliggjort, 1) at Moses var egypter og ikke, som længe antaget, hebræer. Det stod herefter klart – bl.a. ud fra oldtidstekster og også fra det udbredte kongebarnsritual – 2) at Moses reelt var søn af "Faraos Datter" og var kandidat til den egyptiske trone. Endelig demonstreredes, 3) at den pågældende Faraos Datter netop kunne være den person, der senere blev kendt som dronning Hatshepsut.

Forskningens hidtidige problem om, hvilket århundrede Moses levede i, synes her at kunne løses ud fra verificeringen af rabbinernes overleverede astronomiske daterings- og kalenderoplysninger sat i relation til egypto-arkæologisk forskning. Således blev Hatshepsut dronning (1522 f.Kr.) og, så usædvanligt, siden hen kronet til farao (1509 f.Kr.); det kunne i nogen tid beskytte sønnens tronkandidatur.

Overleveringernes kendskab til Moses underbygges af vor tids forøgede viden om det egyptiske kongehus. Just slægtskabsforholdene her indenfor blev af afgørende betydning for Moses' ændrede livsforløb i Egypten. I relation til rabbinerskrifternes præcise oplysninger kunne det klarlægges, at Faraos Datter fødte Moses 1534 f.Kr. (i februar). Tiden passer med, at Tuthmosis I's unge datter Hatshepsut kronedes året forinden til sin fars medregent med officiel titel Faraos Datter!

Et højtstående medlem af kongefamilien med flodgudtitlen Iteru (Jethro) var Moses' far. Han måtte senere forlade Egypten og gå i eksil. Moses mor, altså Hatshepsut, var nu blevet gift med sin yngre halvbror, den senere Tuthmosis II, der regerede cirka 1522-1509 f.Kr. Han var Tuthmosis I's søn med en hofdame, Mutnofret, der generelt ikke menes at være af kongeæt. I forb.m. Moses ved hoffet refererede oldtidens kirkehistoriker Eusebius overleveret viden om Faraos Datters ægtefælle som værende det ældste kendte tilfælde af elephantias. Tuthmosis II’s 3.500 år gamle mumie, først fundet i nutiden, viser præcis denne usædvanlige lidelse!

Hatshepsut fik ikke flere sønner; men ægtefællen Tuthmosis II fik med sin ikke-kongeligfødte haremskvinde Iset en søn, der siden blev farao med navnet Tuthmosis (III). Trods sidstnævnte outsider-prins' yderst spinkle kongelige afstamning, støttede dele af præsteskabet – ved en effektiv intrige – denne aspirant som konkurrent til tronen. Det udløste en voldsom ændring i Moses' skæbne.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth