Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (74 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (74 af 86)

19. KAPITEL

Identitetstyveri - fjernede Moses' spor

 

Vendtes Moses' kundskab imod ham selv?

 

At det lykkedes Tuthmosis III og hans sammensvorne at få fortrængt Moses som faraokandidat, selv om denne fra starten stod stærkest, var dygtigt gjort. Der findes her en lang række forhold, som tyder på, at der har været benyttet "lærdomme fra Moses", der nu brugtes imod Moses selv.

For at få den snigende overtagelse af magten og af navnene til at foregå mest ubemærket og gennem meget lang tid, har Tuthmosis III på særdeles mange måder, som ses i det følgende, måttet kopiere sin "forgænger" Moses' egenskaber og metoder med uhyggelig præcision. I starten blev det gjort for at lette magtovertagelsen. Men "bordet fanger", så Tuthmosis III var nu bundet til at skulle fortsætte dette spil - et identitetstyveri, der må have gjort ham selv til skizofren - under hans forsøg på at leve op til, og om muligt overgå, Senmuts (Moses') ry.

Skønt Tuthmosis III med sin ikke-militære baggrund kom direkte fra præsteembedet i templet, begyndte han alligevel straks som anfører for sine store felttog, og vandt betydelige militære sejre, hvilket derfor kan virke usædvanligt. Denne hurtige succes vil især skyldes den velorganiserede og veltrænede hær Senmut/Moses efterlod samt ikke mindst en tidlig undervisning fra en utraditionel strateg. Moses selv blev som bekendt berømmet for at være en god strateg, ifølge flere rabbinerskrifter og Josefus.

Et sådant undervisningsforhold - på et tidspunkt før nogen pønsede på at bemægtige sig tronen - er ikke en urimelig antagelse. Dette må ses både på grundlag af de oplysninger, der fremlægges i det følgende, og fordi rabbinerskrifterne og f.eks. Philos værk "Vita Mosis" også kan antyde, at Moses tidligt underviste og delte ud af sine store kundskaber.

Både rabbinerskrifterne og oldtidsforfatterne hylder Moses' store begavelse, og altså det nævnte talent som strateg og taktiker. Dette blev allerede demonstreret, mens han - som vanligt for en ung prins "i faraolære" - tidligt var i tjeneste som general ved flere lejligheder og med stor succes slog fjenderne ved Egyptens sydgrænse. Lad det så være repeteret, at dette er helt præcist, som det beskrives om Senmut, der tilmed havde som baggrund just at være opdraget hos en feltofficer.

Senmut/Moses selv har givet haft meget at byde på som lærer/instruktør for en yngre elite, men herunder har i så fald den senere Tuthmosis III til sidst fået noget af en Brutus-rolle. For her må læremesteren siden hen have oplevet, at meget af det, han havde delt ud af fra sin store viden og kundskab, bagefter blev brugt imod ham selv.

Overleveringer om Moses som ung militærleder på togter i Etiopien - helt parallelt med den unge Senmuts Etiopienstogter - "ligner" oplysninger om Tuthmosis III som ung på togter sammesteds. Nogle rabbinerskrifter angiver Moses som værende 18 år under sit togt i Etiopien (det har været cirka i 1516 f.Kr.). Men det har ikke været Tuthmosis III, for han var endnu ikke født, eftersom han som bekendt okkuperede tronen som 23-årig i Hatshepsuts år 22 i 1488/1487 f.Kr.: Et faktum er netop, at denne Tuthmosis i sine inskriptioner regner det første af alle sine 17 togter ud fra nøjagtigt dette sit indsættelsesår.

Der findes en hel række spor, der viser, at Tuthmosis III søgte at "kopiere" og efterligne Senmut i udstrakt grad - endda på temmelig mange områder, der var helt usædvanlige for en farao. Men der er også tegn på, at han havde problemer med at gennemføre dette, når han ofte overdrevent prøvede at overgå dette forbillede.

Skønt Tuthmosis III efter nogen tid fik opført sit faraokulttempel, nemlig det tidligere omtalte Henkt Ankh på den vestlige Nil-bred, påbegyndte han endnu et tempel til sig selv, Djeser Akhet. Det opførtes i hans regeringstids seneste tredjedel i Deir el-Bahari.

Med dette projekt søgte Tuthmosis III at overtrumfe det af Senmut så mesterligt udformede tempel sammesteds, et af Egyptens smukkeste templer nogensinde og det første større bygningsværk i 600 år siden det Gamle Rige. Senmuts stil var både nyskabende og greb samtidig tilbage og matchede det 600 år ældre nabotempel af farao Mentuhotep II (2061-2010 f.Kr.) i 11. dynasti (jf. kap. 7). Og her prøvede Tuthmosis III at stjæle Senmuts stil, men ramte galt især ved at overdimensionere proportionerne.

Dette Tuthmosis III's tempel blev aldrig helt udbygget og forsvandt igen 300 år efter ved et klippeskred. Det var ukendt af arkæologerne frem til 1961, hvor det blev fundet af en polsk ekspedition - et tilfælde, idet ingen synlige, afslørende ruiner fandtes. Her havde ingen forestillet sig, at der kunne have ligget et tempel, men Tuthmosis III havde udtænkt sin overtrumfning således, at hans nye tempel hævedes op på et - anstrengt opbygget - terrassefundament brutalt lagt ind over de bageste dele af de i forvejen eksisterende Mentuhoteps og Hatshepsuts templer. Og her har det med sin noget forgrovede arkitekturs ekstra tyngde trykket dem ned.

Sandsynligvis som en ekstra hån blev en Senmut-statue brugt som fyld mellem klippestykker i templets fundamentering. Dette har forvirret flere arkæologer, for hvad havde en statue af netop Senmut at gøre - og nu ekstraordinært forsynet med Tuthmosis III's navn - i denne faraos tempel?

Og da Senmut for Hatshepsut lod udføre de hidtil højeste obelisker i Egypten, skulle Tuthmosis III også overgå dette og lod fremstille nogle endnu højere - på 33 m, så de blev 3 m højere end Senmuts. Tuthmosis III's obelisker er nu ført - betalt af frimurere - til bl.a. New York og London. Oldtidsforfattere omtaler Moses' opfindelse af en særlig obelisk som "solur"; siden hen brugte Tuthmosis III en af sine obelisker netop således. Byggeaktiviteter og planer startet af Senmut, overtog Tuthmosis III, der så blev kendt som en af de mest byggende faraoner.

Senmuts påfund, de første kvindelige sfinksfigurer i Egypten - deres ansigter var med Hatshepsuts portræt - blev nu slavisk efterlignet af Tuthmosis III, der lod sin dronning, Merietre-Hatshepsut, afbilde også i form af sådanne kvindelige sfinkser.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth