Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (9 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (9 af 86)

Senmuts kongelige funktioner og optræden

 

Hatshepsut havde fra starten en grænseløs hengivenhed for den unge Senmut. Hun lod ham titulere som en fyrste og udnævnte ham til kongelig kansler og hertug. Han ses tidligt (under Tuthmosis II) i direkte tjeneste ved hoffet og blev siden øverste kongelige forvalter: Bestyrer for alle kongelige ejendomme, samt bygmester og blev en særlig skatmester efterhånden for hele Egypten. Desuden blev han guvernør (og senere vicekonge) over Nedre Egypten - især dette embede indgik dengang faktisk obligatorisk i uddannelsen, når en kronprins kom "i faraolære".

Her har Senmut også haft militæret som uddannelsesområde. Da han siden hen selv blev opdrager og bestyrer for Hatshepsuts ældste datter, den unge kronprinsesse Neferure (eller Re-Neferu), var det netop et embede - og også ærespost - ofte tildelt feltofficerer af høj rang og med familie ved hoffet: Men derfor urealistisk, hvis det havde været en almindelig bygmester.

Til sig selv lod Senmut bygge et decideret kongeligt gravanlæg (der er arkæologisk Theben-Tomb-registreret som No. TT 71). Det adskiller sig fra de fleste af tidens borgerlige gravanlæg ved udvendigt at have en vestibule med flerdobbelte søjlerækker. Desuden lod han her til sig selv opstille en ligeledes kongelig stensarkofag. - Senere, da den politiske situation ændredes, efterlod han denne officielle statelige grav ufærdig og lod udføre et andet og hemmeligt gravanlæg (TT 353) til sig selv. Dette var også, og stadig tydeligere, igen netop som et kongeligt anlæg, idet det ligesom flere tidlige egyptiske kongegrave blev anlagt inde under templerne.

Alene dét i ung alder at være guvernør over netop Nedre Egypten, og general på felttog, samt landets chefbygmester, var som sagt normalt for en kronprins. Og at Senmut lod udføre kongelige gravanlæg til sig selv, og det ene endda under templet, samt en stensarkofag, var heller ikke tænkeligt for en ikke-kongelig.

I sin hemmelige grav lod han inskriptionerne omtale sin høje stilling også inden for nogle mere hemmelighedsbetonede områder. Lignende inskriptioner lod han udføre i flere templer og på statuerne af sig selv, f.eks.:

"… Jeg er den største af de største i hele landet
- jeg er vogteren af faraos hemmeligheder …".

Den pågældende farao var Hatshepsut selv. I opremsningen af Senmuts mange hverv ses titlen "herre over hemmelighederne"; med den rang kunne han fremstå som faraos virkelig fortrolige: hry-sst3 (herseshta), ordret 'mysterie-kyndig/-lærer', en præstelig titel for denne særlige stilling, kendt siden de tidligste dynastier. Sin høje status her uddyber han:

"… (jeg er) den, der kender alle kongens skridt i kongepaladset …" - og omtaler sig i det hele taget som:

"… den øverste herre hvad angår hemmelighederne
i det Store Hus (dvs. hos farao) …".

Som kongens vesir havde Senmut snart over 20 af Egyptens højeste embeder og mindst 80 titler. At have mange titler var ikke ukendt, men en stor del af Senmuts var ikke til pynt, for hans kapacitet var formidabel, og efter hans tid måtte hans embede, lige under kongen, opdeles i flere vesirater.

Men forinden har det været vigtigt for Hatshepsuts hensigt med Senmut, at hans embeders kompetence var så vidtstrakt, at han på sine høje poster kunne fungere direkte som faraos (Hatshepsuts) stedfortræder faktisk som en medregent - dvs. i landets højeste embede, igen netop typisk for en kronprins at besidde. Ved at overskue hans inskriptioner fremgår, at han lagde mere vægt på sine højadministrative, præstelige og kongelige repræsentative funktioner end på militære titler.

Mindst 25 statuer og cirka 75 portrætrelieffer, tegninger og billeder af ham har overlevet - ud af et følgelig yderligere større antal. Et så uhørt omfattende eftermæle kendes netop ikke at være forekommet hos en ikke-kongelig.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth