Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (70 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (70 af 86)

Tuthmosis III's manipulation

i Egyptens kongerække

 

På en række andre steder har Tuthmosis III udskiftet Hatshepsuts navn med enten sit eget eller især med sine forgængeres navne, Tuthmosis I og Tuthmosis II. Den amerikanske egyptolog William F. Edgerton fastslog i sin afhandling "The Thutmosid Succession" (Chicago 1933) efter en gennemgribende undersøgelse af disse forhold, at:

"… det er yderst få steder på de bygninger og monumenter Hatshepsut lod opføre, hvor Tuthmosis I's og Tuthmosis II's navneinskriptioner har været de navne, der oprindelig var indhuggede …".

Det er også et historisk faktum, at Tuthmosis III manipulerede det således efter Hatshepsuts død, at hun ikke alene blev reduceret til at være en mere eller mindre anonym medregent, men hun blev endda udelukket af kongerækken, så det skulle se ud, som om han direkte efterfulgte sin far, Hatshepsuts afdøde gemal, farao Tuthmosis II. Og i sin levnedsskildring forbigår Tuthmosis III totalt hendes eksistens - igen som om han havde været farao straks fra sine tidligste barneår.

Det var i den forbindelse, at Tuthmosis III inddrog hendes 22 år som regent ved - som tidligere angivet - at lade disse år indgå som en betydelig del af hans egen regeringstid, der herved blev kunstigt forlænget til en af de længste regeringsperioder i Egyptens historie.

Denne udelukkelse af hende lod han foregå på en måde, der var lige så udspekuleret som de øvrige nævnte aktioner under magtovertagelsen: Når farao blev omtalt i forbindelse med en datoangivelse i inskriptionerne, var det ofte tilstrækkeligt at angive regeringsårets tal alene uden at nævne den pågældende farao, f.eks. "år 16" i stedet for "Hatshepsuts år 16", medmindre det drejede sig om en fremtrædende officiel begivenhed.

Til sin særlige form for magtovertagelse brugte Tuthmosis III altså denne udvej i sine inskriptioner, så det ikke her stod klart, hvis regeringsår der mentes, for på den måde at overtage Hatshepsuts regeringsår. Alan H. Gardiner skriver i sin "Egyptian Grammar" (3rd rev. ed., London 1960, s. 203) om de af Tuthmosis III's inskriptioner, der har "bart" årstal:

"… bemærk, at som så ofte er kongen (Tuthmosis) ikke nævnt …".

Disse manipulationer skabte et problem i senere opfattelser af selve farao-rækkefølgen, og kan have bidraget til, at lister over den tids konger, gengivet af oldtidens egyptisk-græske historiker Manetho, her kan være af mindre klarhed.

Herefter eksisterede problemet stadig hos forskerne, hvor det bl.a. medførte, at en af de betydeligste kendere af denne periode, den tidligere omtalte autoritet Kurt Sethe, i 1896 udgav et værk, som han kaldte "Troneforvirringen" ("Die Thronwirren"). Her, i første omgang, lod han forstå, at Tuthmosis III regerede både før Hatshepsut og endda før Tuthmosis II (tallene efter kongernes navne er moderne tilføjelser). Sethe misledtes af, at han ikke tidligt kendte til, at nogle af Hatshepsuts inskriptioner ikke var Tuthmosis II's, men tilhørte hende selv.

Først efter yderligere 36 år og i lyset af senere fremkommet materiale kunne Sethe i sit nyere værk "Das Hatschepsut-Problem noch einmal untersucht", fra 1932, revidere den mærkelige rækkefølge.

Mange af de store egyptologer var dengang stærkt optaget af at finde en løsning. Sethes første version var blevet stærkt modgået af Naville og senere afvist af Winlock og af historikeren med speciale i egyptologi Eduard Meyer. Og Sethes revision blev reelt konfirmeret endeligt af Edgerton og William C. Hayes. Alt dette har i øvrigt også medvirket til fortsat store problemer med at nå frem til en mere præcis datering af disse faraoner.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth