Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (43 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (43 af 86)

11. KAPITEL

Den udspekulerede fælde

 

Det mystiske drab - var Moses den skyldige?

 

Bibelen omtaler en mystisk drabsepisode, som blev den udløsende årsag til, at Moses til sidst måtte flygte bort fra Egypten. Ifølge "2. Mosebog" (2,11-14) gik Moses ud og "iagttog hebræernes byrder (arbejde)" - og her blev han oprørt over at se, at en egypter overfaldt en hebræer, og:

"… da vendte han (Moses) sig om til alle sider og så, at der ikke var nogen (vidner). Derpå slog han egypteren ihjel og gemte ham i sandet …".

Men i rabbinerskrifterne (f.eks. Paracha og Targum, se nedenfor) er bevaret en udvidet version, der viser mere af situationen. Her berettes om en konflikt. Også i rabbinerskriftet "Yashar" (S. 1265f) beskrives det i forbindelse med, at han iført fuldt prinselig ornat ledede store anlægsarbejder i Nedre Egypten. Idet Moses under sine inspektioner således "iagttog arbejdet", mens han styrede statens anlægsarbejder her i landets nordlige del, havde en egyptisk arbejdsleder sendt en hebræer bort og derefter gemt sig i hebræerens hus for at lægge an på dennes kone. Sagen blev anmeldt, så den kunne dømmes af Moses, der "var kendt for sin nåde og retfærdighed".

Denne beretning fortsætter videre med en mærkelig episode, idet den fremstiller det, som om Moses løftede en spade for at slå egypteren i hovedet og dræbe ham, men standsede og udøvede i stedet en magisk påkaldelse, hvorefter egypteren faldt død om:

"… da lyden af Guds navn nåede hans ører …".

Her er et indhold med forskellige elementer. Hvorfor skulle den højtstående Moses, der havde mange embedsmænd til at udføre sine ordrer, egenhændigt gribe til vold mod en af sine underordnede? og hvordan kom han som dommer i den situation at holde en spade?

Der er heller ikke andet, som tyder på, at et drab blev begået i ubehersket vrede, da Moses flere gange i rabbinerskrifterne - om end han sandelig kunne vise temperament - er beskrevet som "det tålmodigste menneske i verden". F.eks. når han ofte måtte forsvare det (med Bibelens udtryk) hårdnakkede folk, israelitterne, over for deres egen gud.

Endnu mere mærkeligt er det, fordi der ikke kendtes til spader hos egypterne! De anvendte hakker - i deres sprog var der end ikke noget ord for spade eller skovl. I Bibelen, men kun i "5. Mosebog" (23,14-15), findes det hebraiske ord 'jated', der senere blev oversat som 'spade'.

Mindst tre forskellige rabbinerskrifter - "Paracha" til Exodus 2,12 ved Rabbi Solomon Jaschi, samt den palæstinensisk "Targum" (I, s. 447) og jerusalemske "Yashar" (s. 1265-1266) - hævder, at dette drab på egypteren endog blev udført ved hjælp af:

" … den måde, som Moses udtalte gudsnavnet på …".

Et voldsomt antal egyptiske tekster viser udstrakt brug af magiske formler.

En arabisk tradition hævder, at fra oldtiden er "kendskab til lyd" bevaret f.eks. hos visse islamiske sekter, bl.a. med hjemsted i Cairo, en viden der kunne anvendes ved en speciel intonation af gudsnavnet Allah med en særlig effekt til følge. De gamle egyptere og andre oldtidsfolkeslag havde desuden stor viden om giftstoffer, drugs, parfumer og røgelse - ifølge traditionen også just midler, der kunne få en person til at falde død om eller som tilsyneladende død, og evt. blot kunne udløse det ved et let puf.

I rabbinerskrifterne synes egypteren at være dræbt ved Moses' blot afværgende bevægelse, men meget taler for, at det hele kun var arrangeret til at tage sig ud som drab. Endog i Quranen (sura 28,15) er der endnu bevaret elementer af netop dette forløb.

På hele den baggrund er det logisk, at brug af det hebraiske jated for en 'spade' giver forkert udlægning af overleveringen, idet ordet i virkeligheden i hebraisk betydning er en 'pløk' eller en 'pind', 'skaft' - og eventuelt afledt heraf en betydning som 'gravestok', hvilket igen sandsynliggøres af, at "4. Mosebog" (21,18) omtaler:

"… en brønd fyrsterne gravede, folkets ædle gravede med kommandostaven, med deres stave (eller 'Lovens scepter') …".

Men jated synes afledt af egyptisk jati eller jtj (iti), 'en hersker, konge, kongelig person' og 'herske, udøve magt. I stavningen af jati indgår en hieroglyf, et determinativt tegn - dvs. "tydetegn" der ikke i sig selv udtales - og som viser en mand med en sådan herskerstok/stav eller scepter.

Ved derfor at tage "den egyptiske faktor" i betragtning ved oversættelse af denne sætning opklares problemet. Der viser sig her en dobbelt tydning, idet 'at udøve eller have magt over' også kunne være et udtryk i forbindelse med magi - hvad der netop omtales at være udøvet her - samtidig med, at episoden kan udlægges, som det var lykkedes Moses "at få magt over" angriberen ved sin afværgende bevægelse.

Den bevægelse må han have foretaget, da han holdt sit værdighedstegn i hånden: netop et lille scepter eller en magtstav som de øverste officials, med "magt" i kraft af deres embede, var udstyret med. Den angribende egypter faldt herved, så mystisk, om som død.

Det anvendte hebraiske ord jated har forbindelse til den oprindelige egyptiske dobbelttydning der er forbundet med et lignend ord jatet (j3tt), 'destruktion' (se også kap. 13) - registreret i Erman & Grapow's standardværket "Wörterbuch der Aegyptischen Sprache" (Band 1, s. 35).

Bibelen omtaler ingen af detaljerne i rabbinerskrifternes beretning, og Bibelens åbenbart stærkt forkortede referat er i det hele taget mærkeligt, idet tilsyneladende ingen havde set hverken manden eller drabet.

Desuden ville der dengang normalt ikke blive gjort nogen større affære ud af det, hvis en så højtstående person var kommet for skade at slå en underordnet ihjel. I værste fald var det bl.a. muligt at betale sig fra det med en erstatning. Så hvorfor skulle Moses være flygtet af den grund? Også derfor peger sådanne forhold bag den faktiske hændelse på et iscenesat arrangement.

I Bibelens beretning angives tydeligt, at ingen overværede episoden. Dette kunne være et resultat af, at Moses pålagde de tilstedeværende hebræere tavshed - ifølge Baring-Goulds rabbinerskriftsamling "Characters…" (vol. 2, s. 82), der videre oplyser: Men hebræerne diskuterede det bagefter indbyrdes, og nogle sagde, at Moses havde handlet godt, og andre, at han havde handlet dårligt. Derfor kan den oprindelige beretning have angivet, at da Moses var alene, var det blot, mens han skjulte liget, idet han allerede gennem længere tid var blevet klar over, at hans fjender udspionerede ham.

Beretningen fortsætter med besynderlige handlinger. Dagen efter drabet gik Moses derud igen (måske for at kontrollere om liget var skjult tilstrækkelig godt?). Her mødte han to hebræere, der sloges. Dette angives af både Bibelen og rabbinerskrifterne. Men sidstnævnte kilde - bl.a. "Midrash Rabba" (3,39) - beretter dertil, at disse to hebræiske bagmænd, Dathan og Abiram, var unge brødre og var sønner af Eliab fra Ruben-stammen. De var tydeligvis deltagere i et frame-up, hvor der blev gjort forsøg på et attentat mod Moses; et attentat som, selv hvis det mislykkedes, i det mindste ville provokere Moses til modhandlinger, som ville placere ham i en position, der kunne anvendes som påskud for at rejse anklage imod ham.

Disse rabbinerskrifter tilføjer, at striden havde forbindelse med Moses' optræden dagen før. I den oprindelige beretning synes de to hebræere, netop den pågældende gårsdag, at slås om noget, de havde røvet fra liget. - Kunne det være noget, der var forbundet med Moses' handling?

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth