Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (40 af 86)


Oldtidens Moses var oprindelig en egyptisk faraoprins, der blev udstødt som tronkandidat, og som ved sin mystiske forsvinden fik sit eftermæle destrueret.

GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN (40 af 86)

Obelisk-triumfen

- det gunstige øjeblik for komplottet

 

Hatshepsut påbegyndte i sit sidste år som enkedronning at lade Senmut fremstille to obelisker samt transportere og oprejse dem i Thebens (Karnaks) store tempel Ipet-Issut, 'det mest udvalgte af (alle) steder'.

Da Hatshepsut havde jubilæum som hersker - 30 år fra det år, hvor hun oprindelig blev tronhersker sammen med sin gemal - afholdtes den tilhørende traditionelle fornyelsesfest, Sed-festivalen. Som det nu var ved at blive skik ved denne type farao-festival, lod Hatshepsut opstille (yderligere) to obelisker; denne gang af granit fra øen Sehel nær Aswan. Udførelsen blev betroet Senmut samt Hatshepsuts ældste vesir Amenhotep.

Senmut lod de kolossale obelisker udhugge i Aswans granitbrud 250 km syd for Theben, transportere og endeligt opstille i Thebens tempel. Således, efter at de store stenblokke var frigjort fra stenbruddets klippe, trak tusindvis af arbejdere i et enormt teamwork obeliskerne gennem sandet og ud på en specialflåde i en tørdok. Her udnyttedes Nilens forårshøjvande til at få denne flåde fri og bugsere den til Theben, inden oversvømmelsen atter faldt, hvilken nu udnyttedes til at få fartøjet losset, når det således blev tørlagt ved flodbredden ud for byggepladsen.

Senmut påbegyndte opgaven i Hatshepsuts regeringsår 15 og afsluttede værket præcis syv måneder senere - inde i år 16 (1494-1493 f.Kr.). I hendes tempel i Deir el-Bahari er denne store begivenhed afbildet med flådningen fra Nilens første katarakt (vandfald) ved Aswan; fartøjet med de to obelisker blev trukket af henved 30 galejer med cirka 900 roere. Det hørte med til Senmuts bedrift, at det var de hidtil største obelisker, der nogensinde var opstillet i Egypten; de massive stenkolosser er mere end 30 m høje, nær 2,5 m brede ved basis, og hver vejer tæt ved 350 tons.

Obeliskerne oprejstes ved hallen, der var bygget af Tuthmosis I i Theben/Karnaks gamle Amon-tempel. Deres pyramideformede toppe og de indhuggede hieroglyffer blev overtrukket med imponerende mængder guld (det antages, men er aldrig blevet konkret dokumenteret, at endog hele obeliskskaftet på det første par var forgyldte). Det betroede arbejde blev udført af Hatshepsuts øverste guldsmed Thutiy.

Hatshepsut priste obeliskernes skønhed og kostbarhed, og garanterede, at de var "af hver sin hele stenblok". Disse over 30 m høje monolitter, dvs. hver af dem som netop én ubrudt stenblok, var sandelig en bedrift; denne garanti for deres egenskaber lod Hatshepsut inskribere på dem - inklusiv en lang besværgelse, hun svor ved alle guderne.

Hatshepsuts nu i alt fire obelisker var opstillet mellem 4. og 5. pylon (tårn-portal) i Amon-templet og skulle her have "genklang" med en anden gruppe af fire obelisker, der allerede fandtes ved templets indgang. Kun den ene af de fire står tilbage i dag.

Hendes obelisker stod inde ved templets akse. Det er denne vigtige akse, der genses i hendes Deir el-Bahari tempels midterrampe, som Senmut i kilometers afstand vest for Amon-templet placerede præcis i den linjeføring.

Senmuts egne inskriptioner viser stolthed. At være kun syv måneder om hele værket var en uhørt præstation. Forståeligt, at det kæmpemæssige og krævende arrangement kunne gøre ham mindre opmærksom over for komplotmageres planer, da han må have befundet sig langt fra Theben. Han påbegyndte (jf. Ratié) endda Egyptens højeste obelisk, 41 m, på 1040 tons. Den fik en udvendig revne og forblev i stenbruddet. Revnen er ikke i undersiden, hvor obelisken mejsledes fri, dvs. ikke opstået under arbejdet, idet de pgl. sider er fuldt finishpolerede. Den kom derfor først efter denne færdiggørelse og kunne kun frembringes ved skiftevis at tænde bål og hælde vand på fladen. Altså en bevidst ødelæggende (sabotage)handling.

Det er et vigtigt punkt. Og det var måske derfor, at den ældste vesir Amenhotep blev indsat som hjælp - udefra set naturligt og uproblematisk - eller var han netop blot et redskab til at skubbe Senmut ud?

På Hatshepsuts vegne lod Senmut et par sektioner af hendes fars (ovennævnte) tempelhal midlertidigt demontere, bl.a. ved fjernelse af et halvtag, af træ, og dets fire cedertræssøjler samt hele sydvæggen inklusiv dennes søjlerække. Enhver entreprenør vil kunne genkende det som kun en midlertidig fjernelse for at kunne komme ind og anbringe de to enorme obelisker på højkant i dette gamle Amons hovedtempel i Theben. Men det har ikke passet fjenderne ved hoffet, de synes at have planlagt særlige formål for templet og dets Tuthmosis I-hal.

Til et overblik over situationen indtil nu kan der opsummeres: For afgørende at skubbe Senmut ud af magtspillet synes den skjulte fjendtlige opposition at have ladet Neferure - den vigtigste nøgle til kongemagten - forsvinde totalt. Hvorefter gruppens tronkandidat Tuthmosis (III) blokerede Senmuts sidste udvej for "helkongeligt" ægteskab ved at gifte sig med den tilbageværende anden kongedatter. Herefter tilspidsedes konflikten - og mundede ud i terroraktion mod Senmuts nærmeste omgivelser.

Det var godt planlagt - hvilket kan rekonstrueres på baggrund af en række inskriptioners datoangivelser. Det fremgår da, at fjenderne i en sidste fase har ventet med at gå i aktion til en periode i 1494-93 f.Kr. Her var fri bane til at konspirere og udføre sabotagehandlinger: Især mens Senmut gennem mange måneder ofte var optaget af nævnte rejser med arbejde i Aswan og Sahel foruden andre steder langt fra Theben.

Komplottet mod Senmut ser herefter ud til at have været planlagt at kulminere ved det omtalte Hatshepsuts 30 års jubilæum, Sed-festivalen, i det pågældende år 1494/1493 f.Kr.

Artikel-Gåden-om-faraos-datters-søn-Ove-von-Spaeth
Download-fil: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN - Ove von Spaeth