Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Gud

Betydning
I de panteistiske religioner tales der om mange guder, men Ã¥ndsvidenskabeligt set findes selve guddommen, Gud eller Den Ene altid bag de mangfoldige symboler pÃ¥ guddommelige kræfter. I de monoteistiske religioner (jødedommen, kristendommen, islam) er der kun én personlig Gud, som betragtes som den højeste og eneste. Det er imidlertid et fuldstændig ufilosofisk og umuligt begreb. Den Gud, der nærmest svarer til den kristne kirkes Gud, er enten Planetlogos eller Sollogos, som hverken er den højeste eller den eneste Gud. Begrebet den immanente Gud henviser til opfattelsen af Gud som iboende alle former. Dermed udtrykker alle naturriger − herunder menneskeriget − guddommelighed. Opfattelsen af Gud som transcendent henviser til opfattelsen af Gud som en skabning og/eller bevidsthed, der befinder sig over mennesket og uden for den skabte verden. Åndsvidenskaben betragter Gud som bÃ¥de immanent og transcendent. Gud i videste forstand er oprindelsen til alt. Det Absolutte betragtes mÃ¥ske som et tilsvarende udtryk, men hvis Det Absoluttet betragtes som en skabning eller et væsen, kan begrebet i sig selv betragtes som en tilstand eller en egenskab, og derfor er det desuden nødvendigt at postulere ”værenhed”. Gud er et allestedsnærværende, evigt, ubegrænset og uforanderligt princip, som det er umuligt at forestille sig, for princippet ligger ud over menneskets forestillingsevne, og det kan kun blive mindre ved at gøre det til genstand for menneskelige og udtryk og sammenligne Gud med mennesker. Gud falder uden for tankens omrÃ¥de og rækkevidde. Gud er ”utænkelig og unævnelig”. For at give en bedre forstÃ¥else af idéerne, kan man forudsætte, at der findes en Absolut Virkelighed, der eksisterede forud for al manifesteret og betinget væren. Den uendelige og evige Ã¥rsag − som i den almindelige europæiske filosofi uklart kaldes ”det ubevidste” og ”det uerkendelige” − er den ”rodløse rod” til ”alt hvad der var, er og nogensinde skal blive”. Den er naturligvis blottet for alle egenskaber og har ingen forbindelse til manifesteret væren. Det er ”værenhed” snarere end væren, som er hævet over al tanke og tænkning. Værenhed har to aspekter. Det ene er det absolutte, abstrakte rum, der repræsenterer ren subjektivitet − det eneste, som ingen menneskelig tanke kan udelukke fra nogen forestilling eller opleve som adskilt fra alt andet. Det andet er absolut, abstrakt bevægelse, som repræsenterer ubetinget bevidsthed. Monoteister anerkender kun én Gud, som de forestiller sig som den øverste personlighed. Den monoteistiske Gud er normalt begavet med egenskaber, der har relation til menneskets personlighed. Det mentale billede af Gud er derfor blot en afspejling af menneskets tankesind inklusive tankens begrænsninger og fordomme. Men selv monoteister anerkender reelt andre guder, hvis man bare kalder dem for naturkræfter. Polyteisme anerkender hierarkier af guddommelige skabninger, og panteisme betragter guddommen som uendelig, allestedsnærværende og evig. Mennesket er ogsÃ¥ i sin essens en guddom. At forestille sig Gud som en personlighed mÃ¥ betragtes som en særdeles upassende begrænsning. Det afslører uvidenhed og mangel pÃ¥ forstÃ¥else af betydningen af ordene personlighed, sjæl og individualitet. Nogle monoteister frygter, at benægtelse af Guds personlighed vil forvandle opfattelsen af guddommelighed til en tom abstraktion. Men menneskets manglende evne til at opfatte det utænkeligt har intet at gøre med menneskets intuition og opgave − heller ikke visionen om den indre Gud som den højeste guide i menneskelivet. (Se ogsÃ¥ Ateisme, Dualisme, Gnosticisme, Guddom, Henoteisme, Holisme, Monisme, Monolatri, Monoteisme, Pandeisme, Panenteisme, Panteisme, Pluralisme, Polyteisme, Teisme, Theos, Treenighed, Triade, Trimurti, Universalisme og Værenhed).

Se alle ord begyndende med G
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook