Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (37 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (37 af 99)

Moses' stav

 

At Moses' stav skulle være en lang hyrdestav, er et påfund fra senere tider. Den er som symbolsk og dekorativt element bl.a. anvendt i kirkemaleriets romantiserede "Moses-kliché". Intet i de gamle tekster antyder en hyrdestav i forbindelse med Moses. Rabbinerskrifterne (Baring-Gould, II s. 60, 88 og 89) viser stavens brug bl.a. til astronomi (se også nærv, kap. 12).

Netop staven har overalt i den gamle verden haft betydning. I det klassiske Hellas eksisterede begrebet en "stavførende konge"; og når Achilleus i "Iliaden" havde staven i hånd, gav det ham - og ham alene - ret til at tale. På Moses' tid kunne en leders stav være en marskalstav; eller være et langt scepter f.eks. af den type, som egyptiske guder bar - og var da en "magisk stav".

Jf. at "2. Mosebog" beskriver, at Moses ved Refidim i Maribah-Massah på Sinai "slog vand af klippen" med sin stav og fik en kilde til at bryde frem. Om denne brug af staven som "kraftstav" anfører rabbinerskrifterne, at Moses havde krænket Jahwehs befaling.

At bruge staven til at slå vand af klippen kan have den baggrund, at fra sine ophold på Sinai har Moses haft kendskab til geologiske forhold. Bl.a. er der på halvøens vestside visse steder kun et yderst tyndt skifferagtigt lag limsten over vandlagene. Her udnytter beduinerne stadigvæk, at blot et let slag får klippen til at sprække, så vandet løber ud.

Moses som slangebetvinger

Gang på gang omtales Moses af oldtidsforfatterne som en psykopomp, 'mysteriekultleder'. Mange dengang - ligesom senere renæssancens filosoffer - navngav ham som den egyptiske visdommens gud Thoth.

Thoth kendes i sin græske Hermes Trismegistos-form som lægekunstens og medicinens beskytter. Rabbinerskrifterne omtaler Moses' evner på det felt. Han var en iatromantis, dvs. 'healer og seer'. I "4. Mosebog" (21,4-9) berettes, at Moses for at helbrede syge rejste en stage eller pæl (i den kristne Bibel ofte ukorrekt oversat som 'kors') med en kobberslange på. Hos Moses er det den ældste udgave af symbolet:

- Dette var et symbol, der, ligesom den egyptiske lægegud Imhotep, blev direkte overtaget af grækerne, der gav guden navnet Asklepios, mens stagen senere ses som grækernes "Æskulap-stav" (Asklepios-stav, se også nærv. kap. 12). Den forestiller, stadig nu 3.400 år efter Moses-episoden, en stav med en slange på og er internationalt symbol for læger og sundhedsinstitutioner. Fordobles slangemotivet, var staven en caduceus (‘merkurstav’) og er med den omslyngning af to slanger velkendt symbol for Hermes/Thoth (Merkur), som Moses ses relateret til. (Ill. s. 33, 48, 72).

Ifølge Bibelen blev Moses' kobberslange siden hen opbevaret i Jerusalems tempel indtil kong Josias' religionsreform i årene 628-622 f.Kr.

Moses omtales i Bibelen for at 'gøre en stav til en slange og omvendt'. Også det er et egyptisk træk. Egypternes Uræusslange, arten naja haje, er en slags kobra eller brilleslange, Men det var en ejendommelighed hos en anden særlig slangeart, bl.a. på Sinai - den behornede giftslange, arten cerastes cornutus - man udnyttede, idet den med sin forsvarsmekanisme gør sig ubevægelig som en død slange ved at stivne som en pind. Effekten kan fremkaldes kunstigt ved at trykke i et nervepunkt på dens nakkemuskel; slangen kan også bringes tilbage til normal tilstand.

Religiøse kultiske optrin, som egyptiske præster gennemspillede som mysteriespil, var efterlignelse af gudernes handlinger, for at overføre eller sikre kraften. Moses' håndtering af slanger har således egyptisk oprindelse i kultdrama, der gengiver, at skaberguden betvang mørkets slange Apophis (græsk stavemåde) med sin hvide magiske stok.

De gamle egyptere kaldte omtalte slange for àfu. Der findes adskillige afbildninger af den, bl.a. i kongelige gravanlæg. I Ramses IV's grav ses Solguden besøge underverdenen (og er repræsenteret med et vædderhoved på) og her holde - præcis som Moses - en slange, der også i gudens hånd er stivnet som en stav. I "2. Mosebog" berettes netop, at også de egyptiske præster forstod at udøve slange-og-stav-forvandlingen. Den kundskab (med to metoder, at holde i nakken eller halen) findes endnu i dag hos egyptiske markedsgøglere og hos folk i nabolandene.

En af sådanne måder at omgås slangerne på beskrives af forskeren Leon Shalit i "Biblical Archaeology Review" (vol. 10, no. 3, 1983). I Israels landdistrikter oplevede han, at lokale folk var velbekendt hermed, idet de ved at gribe slanger i halen og svinge dem rundt i luften et antal gange kunne få dem til at stivne som en stav og forblive i den tilstand, også efter at være blevet smidt på jorden. Dette stemmer overens med "2. Mosebog" (4,3), hvor Moses instrueres på følgende måde:

- "...Ræk hånden ud og grib fat i den (slangen) ved halen. Så rakte han hånden ud og greb fat i den, og den blev til en stav...".

Arkæologer har ved Sinai-halvøens kobberminer fundet slangefigurer af kobber, fra 1300-tallet f.Kr. - dvs. kort efter Moses' tid. De er fra midianitternes og qainitternes kulter med slangetilbedelse, der synes kendt bag Moses-beretningen om helbredelsen i Sinais ørken. Og omtalte "forvandling" af en stav til slange og omvendt kan have været en praksis også ved midianitternes kulter på Sinai.

Også Bibelens Josef, kendt også for sine evner som drømmetyder, kan på Sinai have udvidet sin kunnen med kultisk lærdom, mens han var hos en medianittergruppe, før han kom i faraos tjeneste i Egypten.

I hele den antikke verden var Moses' ry stort. Værker om magi og om alkymi kunne være forsynet med Moses' navn som forfatter for at give udseende af at være skrevet af en virkelig ekspert. I middelalderen og renæssancen var der lignende bøger i cirkulation - med "Moses" som et dog gennemskueligt falsk forfatternavn. Der findes bl.a. udgaver på gammeltysk af en såkaldt "6. Mosebog" og en "7. Mosebog" med opskrifter på magi og særlig stærk trolddomskraft.

Paracelsus, Cornelius Agrippa og Reuchlin anså, ligesom deres kollega, renæssancefilosoffen Giordano Bruno, Moses for en så:

- "...stor magiker, der havde lært magi af egypterne så godt, at han endog overgik faraos magikere...".

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • Biblen og andre oldtidstekster omtaler Moses' magi på samme måde, som egypterne ville have beskrevet det hos en kher(he)b, dvs. en højtuddannet og højtstående egyptisk præst hos kongen.
  • · Bibelteksternes omtale af "mirakel"effekter, f.eks. det røde flodvand eller de stivnede slanger, viser sig logiske og forståelige ud fra nutidens forøgede historiske, geografiske og antropologiske viden.

_________________________________

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth