Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (11 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (11 af 99)

Omdrejningen af Moses' status

 

Idet de nævnte forhold angående "magien" omkring kongen som institution kendtes overalt i de gamle kulturlande, synes dette i sig selv at hvile på - arketypiske - opfattelser, der altså var åbent kendt hos næsten alle gamle folkeslag. Skønt mange mennesker stadigvæk kan synes, at "det kongelige" er noget særligt, kan tænkemåden i sin fulde udstrækning ligge moderne opfattelse fjernt. Om end det i dag mest fremstår som en irrationel ide, var den dog blandt de væsentligste magtfaktorer overhovedet ved en herskerstatus i oldtiden.

Alligevel skete det i Moses' tilfælde, at hans status under og efter jødernes eksil i Babylon i 500-400-tallet f.Kr. blev ændret i "nationalistisk" retning - til at han mere og mere kunne antages at være af sandsynlig hebræisk afstamning. Ved exodus havde israelitterne ikke haft en kongelig arvelinie, hvori han kunne indpasses. Og senere under Ezras nationalisme var det ikke let at finde tolerance for de reelle historiske forhold bag Moses' status, som derpå synes at blive alment glemt.

Et eksempel på problemet kan iagttages, da udvandrede jødiske klaner på et senere tidspunkt havde slået sig ned i Yemen og dannede et jødisk kongerige, der bekrigede det kristne Etiopien. To af disse klaner deltog også og hjalp arabernes profet Mohammed til sejr, da han bekrigede Mekka. Flere af de pågældende jøder gik over til islam, der var begyndt som en fornyelse af Moses' religion; desuden var en af Mohammeds hustruer, Saf(ur)ijah, jødinde. Men derimod, dette at jødernes forfædre ligeledes skulle have modtaget "fremmed" hjælp ved deres religions historiske begyndelse - nemlig fra en højt begavet prins fra Egypten, Moses - synes at have været politisk sværere at kunne acceptere hos skriftkloge blandt deres efterkommere.

I flere kilder ses Moses omtalt som konge

Israelitternes historie i deres hjemland var i mange perioder fyldt med stridigheder mellem deres konger, præster og profeter. Det forekom ikke, da Moses levede, idet han i én person forenede disse professio-ner:

- Næsten halvandet tusinde år efter Moses udtrykker Philo lignende i sin Mosesbiografi, "De Vita Mosis" (2,2):

- "...For det er ikke uden grund blevet sagt, at nationer kun kan gøre fremskridt i deres velgående, hvis deres konger er filosoffer, eller deres filosoffer er konger. Men det vil fremgå, at Moses har udøvet - og mere end udøvet - ikke alene disse to talenter, det kongelige og det filosofiske, kombineret i ét menneske, men også tre andre talenter, af hvilke det første er lovgivning, det andet er ypperstepræstens gerning, og det tredje er profetering...".

På mange måder er hele 1. bog af Philos Moses-biografi trin for trin en portrætbeskrivelse af Moses som en konge - ofte i idealudgave.

Samaritanerne - hvoraf mange var udvandret fra midt-Palæstina til Egypten 200-300 år f.Kr. i næsten lige så stort antal som jøderne fra syd-Palæstina - havde ikke accepteret flere (nedenfor omtalte) ændringer af Bibelen. De havde da - både ud fra deres specielle, såkaldte Samaritanske Bibel og i deres bibelkommentarer - på en række punkter en lidt anden tradition og yderligere nyt om Moses.

- Samaritanere forkaster stadig i dag alle den gængse Bibels profetskrifter, krøniker, salmer m.v. og medtager kun og alene Torah, dvs. De fem Mosebøger. Disse bøger er hos samaritanerne skrevet med en mere oprindelig oldhebraisk skrift end jødernes og indeholder cirka 6.000 afvigelser - mest ubetydelige og enkelte større - fra den nuværende Hebraiske Bibel (den såkaldte masoretiske udgave). Og denne er reelt den jødiske reformator, præsten Ezra's version fra 400-tallet f.Kr.

Samaritanerne besidder en særlig version af Mosebøgerne i form af afskrifter, som de hævder at kunne føre tilbage til oprindelige afskrifter fra Ahrons sønnesøns søn Abisu'a. Og de anser disse tekster som det ældste og indholdsmæssigt bedst bevarede bogværk i verden. De ældste samaritanske bibelmanuskripter er afskrifter udført i 1100-tallet e.Kr.

I samaritanernes kommentarskrifter til Bibelen bliver Moses kaldt "kundskabens mester" - og flere gange omtales han netop som "konge".

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth