Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (35 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (35 af 99)

9. KAPITEL

Moses som alkymist og healer

 

Egyptens ti plager og naturkræfterne

En af Egyptens ti plager har kunnet forudses, hvis bestemte oplysninger i forvejen kunne nå frem og bedømmes af en erfaren person (her, Moses). Nemlig den "plage", hvor vandet i flod og brønde (i flodregionen) blev rødt. Efter ekstra varme somre stiger floden ekstremt, og sammen med ækvatorialregnen i Etiopien-Sudan vasker den karmoisinrød jord af skrænterne ud i Nil-tilløbet, den Blå Nil, der giver 80 pct. af Nilens vand.

Fra tilstrømningen fra Tana-søregionen opsamler den snart blodrøde strøm desuden store forekomster af lysende røde alger (toxin-holdige dino-flagellater) og deres aktiverende bakterie. Det er udforsket af flere - se bl.a. den tjekkiske Greta Horts afhandling "The Plagues of Egypt", i Zeitschrift für die Alttestamentlische Wissenschaft (Band 69-70, NF 28-29, 1957, hhv. s. 84-103 og 49-59). Da der dengang ikke var dæmninger over Nilen, løb de blodrøde vandmængder hele vejen ud til Middelhavet.

Da vandets "rejsetid" er kendt, kunne tiden for det røde Nil-vands ankomst til Nedre Egypten forudsiges præcist - og hurtigere end de faste observationsstationer langs Nilen, hvis man kendte starten for, når regnen satte ind i Etiopien. Moses kunne let have benyttet sig af, at i Egypten var brugen af brevduer tidligt udviklet, for under striden med farao må Moses have haft velfungerende efterretningsrelationer - og han kendte fra tidligere selvsyn Etiopien og Nilens strømning gennem det land.

Andre af "Egyptens ti plager" findes der ligeledes naturforklaringer på, f.eks. de enorme mængder af frøer: Det sker en sjældnere gang imellem, at frøerne formerer sig eksplosivt, hvilket har forudgående kendetegn som ekstraordinære ændringer i miljø, cyklus og vejrforhold.

Dét, der i Moses' tilfælde betød noget, var tidligt at kunne angive præcist, hvornår dette særlige ville indtræffe. Også her synes forhåndsadgang til meldinger om iagttagelser af faktorer til et sådant delvis cyklisk fænomen at have kunnet varsle situationen med frøerne i rimelig tid

Om 'mirakler'

Angående såkaldte mirakler, som i en senere tradition forbindes med Moses i visse situationer, må der naturligt også være plads for den erfaring, at f.eks. tekniske kundskaber, der tidligere var kendt, gik tabt og undertiden senere er genfundet, evt. i en lidt ændret form. Babyloniere brugte vandskruepumpe 1000 år før Arkimedes' opfindelse af denne, og romere havde på deres kæmpe godser i Sydfrankrig store, regulære høstmaskiner, som siden hen blev glemt og først genopfundet i slutningen af 1800-tallet.

Tidligt i oldtiden havde flere kulturer højtstående teknisk-matematiske kundskaber til bygningskonstruktion. I Egyptens 18. dynasti kunne det tage blot 7 måneder at frigøre og flytte en kæmpeobelisk langt bort og opstille den på det nye sted. Men da franske ingeniører midt i 1800-tallet skulle flytte en 250 tons obelisk fra Luxor til Paris tog det 5 år. Så skønt man havde moderne maskinkraft, opgav man helt at overflytte den anden obelisk fra det sammenhørende par, Frankrig havde fået overdraget.

Det er velkendt erfaring, at virkelighedens verden hyppigt overgår fantasiens. Vanskelige forskningsforhold kan resultere i utilstrækkelige undersøgelser, og "etablerede" resultater fra det, overtaget ukritisk, kan derfor lukke af for nyt. Som omtalt i bind 2's kap. 5, eksisterer der stadig en række konkrete forhold, som f.eks. egyptologien hidtil ikke har kunnet finde nogen reel forklaring på. F.eks. hvorfor helt fremmedartede stoffer som både sydamerikansk kokain og nikotin findes organisk indlejret i mumiedele - bl.a. hos farao Ramses II. Eller hvordan der af massive blokke af verdens hårdeste stenarter er fremstillet stenvaser, hvis indre er fuldt udhulet under den smalle hals, hvilket selv i dag er teknisk umuligt at udføre. Skønt vaserne findes tilgængelige på mangfoldige museer, forskes der videre, som om disse forhold ikke eksisterer.

Det er ligeledes temmelig sandsynligt, at vi i dag endnu ikke har kendskab til alle naturlove, jf. eksempelvis overraskelsen ved opdagelsen af kvantemekanik, der unddrager sig de klassiske fysiske love - og på det seneste iagttagelsen af hidtil ukendte fænomener i universet, nu set som superstrengeteori, som igen, ikke mindst af den årsag, har haft svært ved at få den teori etableret. I oldtidens Mellemøsten var det almindelig opfattelse, at "en underordnet lov altid må vige for en mere overordnet lov". Med dette forklarede man ofte sådanne mærkelige hændelser, som ellers ikke skulle have været sket ifølge dagligverdenens velkendte lovmønster.

Hvordan Moses har udført "de ti plager" ud over det, som teksterne selv oplyser, kan være svært at gennemskue. Det har i denne bog bestemt ikke været en hensigt at ville "fratage" Moses at have udført visse mirakler. Det ville være uvidenskabeligt at afvise det på forhånd, ligesom det ville være det ved blankt at bekræfte det - det må stå åbent for fremtidens viden. Men myteteorien om Moses kan helt afvises, idet disse kapitler netop viser, at de fleste usædvanlige episoder, der kendes fra de gamle bibeltekster, i det mindste kan være fuldt historisk plausible allerede ud fra kendte og velunderbyggede naturforhold og betingelser.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth