Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (81 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (81 af 99)

Tids-overensstemmelsen med Moses

som alfabetopfinder

 

En væsentlig årsag til at Moses ikke i dag anerkendes som alfabetets opfinder vil være, at der hidtil ikke er foretaget en kombination af følgende 7 faktorer:

a: -Tidspunktet for inskriptionerne med Sinai-alfabetet.

b: -Tidspunktet (samme periode) for Moses' ophold på Sinai.

c: -Tidspunktet (samme periode) for selve opfindelsen af alfabetet, som egyptiske, græske og romerske historikeres samstemmende informationer sætter i forbindelse med, at historisk omtalte personer (se kap. 17) forlod Egypten samtidig med Moses' og israelitternes udvandring derfra. Dette medførte en hurtig spredning af brugen af alfabetet hos grækere og fønikiere.

d: -Oldtidsforfatternes udsagn om alfabetets oprindelse i Egypten og hovedbyen Theben - dvs. samme land (og by) som Moses kom fra.

e: -Oldtidsforfatternes udsagn om Moses som alfabetets opfinder. Det underbygges af deres øvrige udsagn om Moses' evner som opfinder også på andre områder.

f: -Mosebøgernes udsagn angiver seks gange direkte, at Moses ved udvandringen fra Egypten udførte skrevne optegnelser ("2. Mos." 17,14; 24,4; 34,27-28; "4. Mos." 33,2; "5. Mos.“ 31,9; 31,24-26). Af de ældste bibeltraditioner fremgår, at Bibelens tidligste tekster kun var tilknyttet hebraisk sprog. Skrivningen synes derfor sket alene ved hjælp af alfabetet, da hieroglyfskriften var skabt til egyptisk.

g: -Heller ingen anden oldtidslitteratur taler om nogen anden person end Moses som den direkte opfinder af alfabetet!

Disse punkters direkte samstemmighed er i sig selv bemærkelsesværdig. Opfindelsen af det første rationelle skriftsystem, alfabetet - der var baseret på en egyptisk ide, men anvendt til semitisk sprog - er en af menneskehedens mest betydningsfulde opfindelser.

Så hvorfor den mest rationelle skrift eller rettere det mest simple skriftsystem, alfabetet, er manifesteret første gang i denne ødemark, Sinai, fremfor i et højkultiveret tætbeboet samfund med dettes større kommunikationsbehov, er et spørgsmål, som forskningen endnu ikke har stillet sig. Og det vil næppe kunne besvares, uden at Moses' usædvanlige livshistorie virkelig analyseres.

Alle de mange kendsgerninger har ikke hidtil været forelagt samlet. Hver for sig har de kunnet vise retningen - men vil i sammenhæng pege afgørende på selve alfabetets opfinder. Det koncentrerede overblik viser her en række logisk overensstemmende facts og indicier. Denne hermed kumulative evidens kan bestyrker afgørende anerkendelsen af Moses for at have taget det afgørende skridt ved skabelsen af det første alfabet.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth