Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (79 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (79 af 99)

Hubert Grimmes forskning rehabiliteres

 

Skønt Flinders Petrie ved alfabetfundet på Sinai omtalte, som tidligere citeret, at israelitterne, der havde opholdt sig her, netop kunne have haft alfabetet i brug, måtte Moses åbenbart ikke komme på tale i denne sag.

Og skønt Kurt Sethe i en offentlig forelæsning foreslog Moses som skaber af dette alfabet, hånede han samtidig i videnskabelige skrifter Hubert Grimme for at have dechifreret navnene "Hatshepsut Chemet Amon" og "Moses" i Sinai-indskrifterne. Men hertil brugte Sethe historisk ikke-korrekte påstande om, at dronning Hatshepsut kun lod sig omtale som Chemet Amon Hatshepsut, skønt det notorisk netop ikke var altid, at denne rækkefølge af hendes navne fulgtes. Dele af den pågældende disput mellem Sethe og Grimme findes i "Zeitschrift der Deutschen Morgenländische Gesellschaft" (NF Band 5, 1926).

Desuden gentog Sethe også den ikke-beviselige påstand fra Petrie om, at Grimme tydede klipperevner som bogstaver i forbindelse med tekster med bl.a. ordet "Moses". Dette til trods for at netop disse tekster ikke var inskriberet på klippevægge, men på glatte (revnefri) flader på statuetter fra Sinai - nu opbevaret på museer i London og Cairo.

Men forsker efter forsker videreciterede uden nærmere undersøgelse klicheerne om Grimme og tilføjede ofte uvidenskabeligt nedgørende udsagn, skønt denne mand var en autoritet som semitolog og epigraf, samt dén der fremfor nogen har studeret disse inskriptioner; - og dertil har han ikke været bange for i sine værker at rette og forbedre ud fra sin stadig voksende ekspertise. Desuden blev han angrebet for at have fantasi, skønt den egenskab specielt erkendes som en absolut nødvendighed for den (velkendt f.eks. for krypterings-analytikere ansat hos hær og flåde), der ønsker at bryde en skriftkode.

Den amerikanske semitolog fra Columbia University, Romain F. Butin, gjorde denne forskning til et af sine hovedemner. I sin afhandling "The Serabit Inscriptions, II - The Decipherment and Significance of the Inscriptions", i Harvard Theological Rewiev (vol. 21, 1928, s. 10), fremfører han, at:

- "...jeg vil understrege, at kritik fra andre forskere mod Grimmes oversættelse af inskriptionerne (de såkaldte "Moses-inskriptioner“) har givet mange af os uoverensstemmende indtryk af værdien af resten af hans arbejde. Hans ægte videnskabelige fremgangsmåde over for problemet har vist vej til yderligere fremskridt, og i hans værker om Sinai-inskriptionerne er der meget at lære...“.

En anden amerikansk semitolog, Martin Sprengling, angiver i sin artikel "The Alphabet, Its Rise and Development From the Sinai Incriptions", i Oriental Institute Communications (No. 12, Chicago 1931, s. 32), at:

- "...det tjener til professor Grimmes ære, at i adskillige tilfælde var hans syn fuldt så klart og mere korrekt end hans kritikeres... og med mere korrekte oversættelser... Sluttelig er det yderligere til hans ære, at han viste tilstrækkeligt af sine overbevisningers mod til at præsentere sine udarbejdede oversættelser og give det bedste fotografiske bevismateriale, der endnu er blevet publiceret...".

Senere har den i andre forhold kontroversielle britiske forsker Martin Bernal - med dedikation til sin bedstefar Alan H. Gardiner - udsendt sit værk "Cadmean Letters; Transmission of the Alphabet to the Aegean and Further West Before 1400 BC" (Winona Lake 1991). Heri har han fremdraget Hubert Grimme igen og fremlægger vægtige iagttagelser om denne semitologiske ekspert, som fra omfattende og dybtgående forskning publicerede en række vægtige værker. Bernal anklager mange forskere for siden striden i 1920-1930rne at lade Grimme optræde som:

- "...totalt fraværende i selv omfangsrige litteraturhenvisninger i deres værker...".

Endda også i værker, der både ved mange nyere arkæologiske fund i Israel og ved re-analyser af tidligere materiale i virkeligheden giver Grimme ny opbakning - men, oplyser Bernal, alligevel:

- "...skriver de pågældende forskere som om, at de ikke havde nogen forgænger..."

- skønt Grimme fra før 1920 og frem allerede for længst havde fremlagt de pågældende resultater. Desuden påpeger Bernal, at:

- "...Kamid el-Loz-fundet og Beth Shemesh-nyanalysen klart bestyrker Grimmes teorier....".

Disse revurderinger afgør i sig selv ikke, om Grimmes "Moses-tekst" er korrekt, men det giver respekt for, at den kunne være realistisk.

I 1900-tallets sidste halvdel skete der et voksende antal fund af tidlige sydsemitiske inskriptioner. Talrige af dem er netop fra 1400-tallet f.Kr. Ifølge den russiske forsker A.G. Lundin i dennes "L'abécédaire de Beth Shemesh" (Muséon, 100, 1987) - afspejler disse fund fra deres indhold den fonetiske forenkling, der fandt sted 1400-1300-tallet f.Kr.

Ud fra dét, der indikeres af den sydsemitiske alfabetforskning - og hermed Sinai-alfabetet - må der, ifølge Bernal, herefter tænkes i en helt ny tidsskala.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth