Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (54 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (54 af 99)

Moselovens omfang

 

Hovedparten af Loven i "2. Mosebog" ("Exodus") udgør her en gruppe, der kan ses betegnet som "Pagtens Bog" (24,7) omfattende 20,22- 23,33. Moseloven indeholder flere slags love, både med religiøse og verdslige regulativer samt moralske principper og tilskyndelser. I en langt senere tradition er der herudfra udpeget 613 love, mitzvot, hvor der kan skelnes mellem 248 "positive" og 265 "negative" mitzvot. Udvalget og en række undergrupperinger er især foretaget af den berømte jødiske teolog og filosof Moses Maimonides (1135-1204). Der kan selvsagt også tænkes andre opdelinger eller uddrag af Mosebøgerne, hvoraf der fra teksterne blev udvalgt flere eller færre udsagn til at være lov og påbud.

En hel del af de 613 mitzvot viser om sig selv, at de virkelig stammer fra exodus-tiden, idet de forbyder ægteskab med medlemmer af fjendtlige nabostammer. Og f.eks. netop egypterne, som man ved udvandringen var undsluppet fra, måtte ikke optages i det israelske samfund før efter tre generationer - en endelig optagelse synes således ikke udelukket.

Flere andre love kan heller ikke mere praktiseres, f.eks. ofringer, de måtte kun udføres af præsteskabet, der ophørte at eksistere efter ved Jerusalemtemplets destruktion i året 70 e.Kr.

En anden lov eller påbud, der i sig selv angiver sin alder fra krigstilstandene i exodus-tiden, befaler ganske rigoristisk en etnisk udrensning, idet ingen fra syv bestemte kanaanæiske folkestammer måtte forblive i live. I dette og flere andre tilfælde kan det tyde på, at en regulær krigsbefaling under en bestemt krigssituation derfor usagligt - men øjensynligt i blind respekt for en gammel tekst - på et senere tidspunkts anderledes forhold indlemmes i lovsamlingen som lov.

Den såkaldte "Moses' skrevne lov", disse i Bibelen mere end 600 love, påbud og forbud, skulle altid følge den yderst stærke tradition: - at støtte sig til Moses' mundtligt overleverede love og kommentarer.

At uskrevne love kan have stor legal autoritet og fungere effektivt kendes f.eks. i England, der i de sidste tusinde år ikke har haft nogen nedskreven konstitution. Men forordningen - også afgørende for nutidens engelske monarki - bygger på fortsat accepteret tradition og praksis.

Dog 1.600 år efter Moses blev også hans mundtligt overleverede lov nedskrevet og redigeret - især af Rabbi Aqiva og Rabbi Hanassi for den første del, Mishnah. I senere århundreder indsamledes den resterende, større part af rabbineroverleveringerne og blev herefter nedskrevet.

De benævnes "Talmud", der udgør et større flerbindsværk i 6 hoveddele med 63 traktater, hvoraf to tredjedele omhandler de mundtlige love. Desuden er indlemmet senere udvidelser med de mindste detaljer (også arveforhold, handelskontrakter, depositum, låne- og lejegaranti).

Et antal detaljerede påbud med forskellige regler om f.eks. "ren" og "uren" føde samt om en lang række af livets forhold - alle ofte fra en helt anden tid under stærkt anderledes omstændigheder - der ved ekstremt brug kan gøre dagliglivet til en spændetrøje, kan i flere tilfælde hos jøderne ses at have skabt den kritik, at det reducerer religionen til at sæt ritualer blottet for spiritualitet.

På hele denne baggrund har især i nyere tider en særlig tradition for at holde sig til i hvert fald et par fundamentale principper vundet hævd blandt mange jøder. Det drejer sig om en judaistisk praksis, der vælger syv bestemmelser af loven, fordi disse allerede kan uddrages af "1. Mosesbog"s kap. 9 som de syv bestemmelser, der i traditionen fremhæves for at være givet til Noah og hans familie.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth