Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (15 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (15 af 99)

Oldtidsskrifterne om Moses' ungdomsår

 

Ved at se på en række af de gamle kilder i sammenhæng er det muligt at få indblik i, hvad overleveringer uden for Bibelen kunne oplyse om Moses. Især for 2.300 år siden, hvor de ældste kendte ikke-jødiske Moses-beretninger blev fremdraget af antikkens forfattere.

Hos flere af sådanne ikke-bibelske kilder fremgår, at "Faraos Datters Søn" Moses havde usædvanlige evner, hvilket fulgtes op med en særdeles omfattende uddannelse. I rabbinerskrifterne - jf. S. Baring-Gould's udvalg i "Legends of Old Testament Characters from The Talmud..." (vol. II, London 1871, s. 78) - berettes, at:

- "...Da han (Moses) var 5 år gammel, var hans udvikling og viden som hos en 12-årig. - Mestre blev sendt til ham fra alle verdenshjørner, og han blev instrueret i alle egypternes visdomme og kundskaber. - Da Moses voksede op, udskilte han sig fra alle andre af de unge egyptiske mænd på grund af det herredømme, han havde over sig selv og sin ubøjelige vilje. Skønt hoflivet tilbød ham et let og behageligt liv, tillod han ikke sig selv at blive afhængig af fornøjelserne. Han var for klog til 'at betragte dét som fast, der var flydende'..."

- "...Det endte således med, at hans venner og bekendte begyndte at undre sig over, om han mon ikke snarere var en gud i jordisk skikkelse. Og i sandhed, Moses levede og handlede ikke som andre. Hvad han tænkte, og hvad han sagde, og hvad han lovede - det opfyldte han. - Moses havde nået toppen af jordisk storhed...".

Angående den unge Moses' kongelige uddannelse skrev Josefus i sit værk om jødernes historie, "Antiquitates" (2,26), at:

- "...Moses blev opdraget som prins... og blev i overensstemmelse hermed uddannet med yderste omhyggelighed...".

Dette var allerede uddybet af Philo i sin omtale af Moses' uddannelse. Det er tydeligt et yndlingsområde for Philo, hvor han som filosof og lærer er på hjemmebane, så han bruger hele fire sider til at beskrive - og i nogen grad idealiserende - denne skoling af sjæl og sind hos Moses, åndeligt såvel som i praksis, med f.eks. matematik, geometri, versemål, rytmik og tonelære - som var det et forbillede for Philos egen filosofiske skole. Philo gengiver i sin "Vita Mosis", at Moses fik:

- "...græske og babyloniske lærere til sin uddannelse i disse fag - og de babyloniske lærere desuden til babylonisk skriftkundskab - og fra Babylon kom der også kaldæiske lærde for at lære ham om stjernerne og himmellegemerne med særlig vægt på astrologien."

- "Således havde Moses nøje kendskab til traditionerne fra begge folkeslag, både hvor der var enighed, og hvor der var modstrid. Men han hævede sig op over al strid såvel som enighed - og søgte efter sandhed. Hans sind var ude af stand til at acceptere nogen falskhed, sådan som det kunne ske hos faraos skriftkloge, der forsvarede de doktriner, som de var blevet indlært, uanset hvad disse gik ud på, og uden at undersøge om de indeholdt fordrejninger... Hurtigt avancerede han videre, over sine læreres kapacitet...".

I det Nye Testamente, "Apostlenes Gerninger" (7,22), omtales ligeledes:

- "...Moses blev oplært i al Egyptens visdom; og han var mægtig både i ord og gerning...".

Men i jødernes Hebraiske Bibel, i store træk identisk med de senere kristnes udgave af det Gamle Testamente, fortælles der absolut intet om disse ting, om end der kan udledes en prinselig uddannelse fra bibeltekstens ord om, at Moses blev opdraget som søn af Faraos Datter. - Havde det mon ellers været for let at gennemskue, at der her var tale om en særlig personlighed i Egyptens historie, som også var den pågældende Faraos Datters søn og efterfølger? Ikke mindst blandt den store gruppe af jøder i Alexandria havde man muligheder for at vide dette ud fra den tætte kontakt med egyptiske forhold og historie.

Dog, allerede ved den Hebraiske Bibels tidlige oversættelse til græsk, "Septuaginta"versionen - i Alexandria cirka 300 år før Josephus og Philo - kom kendskabet til Moses' rolle i Egyptens historie ikke til at influere udformningen af denne græske bibeludgave.

Og dette til trods for, at på nogenlunde samme tid og sted, hvor denne oversættelse udførtes, nedskrev den egyptiske præst og historiker Manetho (280 f.Kr.) fra det gamle Egyptens overleveringer: Heri omtales, at Moses med fremmede bosættere og udstødte egyptere gjorde oprør mod farao, samt at Moses også var egyptisk præst og bar navnet Osarsyph.

Dette navn er Manethos sen-egyptiske betegnelse for 'Osiris-søn', dvs. gudesønnen Horus, den normale titulatur for en kronprins. Samtidig var kronprinser ofte obligatorisk højt præsteuddannet og præstetituleret. Kong Ptolemæus II lod, ca. 285 f.Kr., indsamle gamle tempelbiblioteker og -arkiver fra hele Egypten til sit nye bibliotek i Alexandria. Disse ældre egyptiske informationer, som Manetho gjorde brug af, viser, at den egyptiske side af Moses og hans virke netop ikke var ukendt.

I nyere forskning er Manethos forfatterskab, ligesom for Josefus, for længst blevet mere anerkendt som historisk plausibelt. Dette fremgår bl.a. af Tcherikover's afhandling "Hellenistic Civilization and the Jews", i Journal of Palestine Studies (1959, s. 362f). Tidligere opfattede forskerne oplysningerne ofte som noget forskruede og "romantiserede".

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth