Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (51 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (51 af 99)

13. KAPITEL

Moses som lovgiver:

- Det humane lovprojekt

 

Den store lovgiver gennem tiderne

Efter flere årtusinder er Moses stadigvæk kendt som "den store lovgiver". På dette område forblev hans indflydelse som en stabil faktor i de følgende tidsaldre hos israelitterne og senere jøderne - og siden hen også i hele den vesterlandske kultur og i den islamiske verden. Et præg af den særlige ånd i flere dele af hans lovkompleks er derved blevet udbredt i mange lande, og med tiden på verdensplan.

Nærværende kapitel og de to næste søger at give en oversigt over visse hovedtendenser i disse love og nogle efterfølgende historiske forhold - og kan i sagens natur ikke være vidt uddybende og omfattende. Moses' lovsamling vil her blive behandlet, som den foreligger i Bibelen som samlet projekt, før der ses på dens ophav hos Moses eller mulige senere bidragydere - og eventuelle ændringer under en senere udvikling.

Den i sin kerne næsten 3.500 år gamle Moselov er - foruden at være inspiration for staten Israels lovgivning efter 1948 - af stadig interesse som lovgivnings-ide i sig selv.

Indsættes tilnærmede nutidige betegnelser på Moses' lovgivning, vil det fremgå, hvor avanceret i visse henseender den var (omend ikke altid den ældste af typen), også i forhold til senere i Europa: Hos Moses findes bl.a. nogle meget tidlige eksempler på sociallovgivning, arbejdsmarkedslove, love om asylret og gældssanering, miljøbeskyttelseslove og dyrebeskyttelseslove.

Fra denne side af Moses' virke, lovgivningen, som skulle blive den mest omtalte i eftertiden, var Moses overalt i den gamle verden kaldt ikke blot "jødernes lovgiver", men også som nævnt netop "den store lovgiver", der inspirerede mange lovgivere gennem tiderne.

Grækerne kaldte Moses "den store nomikos," et udtryk der indebærer både 'lovekspert', 'jurist' og 'lovkyndig'. Og han omtales kongeagtigt som nomos empsykos, 'den personificerede lov'.

Philo indleder i sin Moses-biografi "Vita Mosis" (1,1) med især at beskæftige sig med Moses' betydning som lovgiver:

- "...Jeg vil skrive om Moses' liv, han som nogle kalder jødernes lovgiver. - For mens berømmelsen af hans love er spredt ud over verden og har nået Jordens ende, er der ikke mange, der kender ham, som han virkelig var. Græske forfattere har ikke ønsket at optegne hans liv, som for en der er værdig at mindes, delvis på grund af fjendtlighed og også i mange tilfælde fordi hans bud står i modsætning til budene fra lokale lovgivere...".

Josefus anfører i sit værk "Contra Apionem" (2,154-156), at:

- "...selve ordet lov, nomos, var ukendt hos de gamle grækere, hvor f.eks. Homer aldrig anvendte dette ord i sine epos. - Masserne blev dirigeret ud fra regler, der ikke var klart definerede, eller fra kongelige ordrer - og der opretholdtes brugen af uskrevne love, hvoraf mange fra tid til anden ændredes for at følge særlige omstændigheder. Men tilbage i tiden levede vor lovgiver Moses, der beviseligt var folkets bedste fører og rådgiver, og som - efter at have udformet et lovkodeks omfattende hele folkets livsførelse - indførte loven hos dem og fik dem til at modtage den og fast sikrede dens overholdelse til alle tider...".

Den græsk-jødiske historiker Eupolemos, makkabæernes ambassadør i Rom, omkring 160 f.Kr., påpegede direkte, at:

- "...den skrevne lov var klimakset af Moses' bidrag til menneskeheden...".

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth