Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (12 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (12 af 99)

Multibegavet og overalt

kendt som en af oldtidens store

 

Da der flere hundrede år f.Kr. boede udvandrede jøder og lokale folk, der optog jødisk tro, spredt i alle Middelhavslande, er det ikke overraskende, at mange af antikkens forfattere havde kendskab til Moses. I et værk, Leon af Pella's "Alexanders Breve" fra 300 e.Kr., er Moses omtalt som et helt naturligt element inden for den tids almenviden.

Mens Moses' ry således var vidt udbredt allerede tidligt, opfattedes han hos de mange forskellige folk i oldtiden som en af verdenshistoriens formative skikkelser, der - ved at have inspireret i stor skala også uden for Israel - havde været med til at fremme og influere udviklingen.

Fra oldtiden og frem til renæssancen diskuterede de lærde ivrigt og sammenlignede, hvem der var størst - Moses eller Hermes Trismegistos. Denne er en art menneskeudgave af den egyptiske visdomsgud Thoth.

Ifølge den egyptisk-jødiske historiker Artapanos, i 100-tallet f.Kr., ses Moses kaldt Mousa - et navn Artapanos forbandt med den græske betegnelse "muserne", der udgjorde "de ni guddommelige skikkelser". Ifølge den romerske historiker Diodorus Siculus (cirka 20 f.Kr.) kom muserne fra den egyptiske mytologi - i guden Osiris' følge ledet af Horus.

I hvert fald ses de gamle grækere at have overtaget denne mytologiske gruppe fra Egypten - og opfattede den som guddommelige repræsentanter for ni forskellige "talentområder" lige fra digterkunst til astronomi/astrologi, der alle betragtedes som kunstarter.

Ikke mindst inden for sådanne kunst- og videns-områder var Moses kendt for at være særligt fremstående. Således indeholder Bibelen flere store kvad og enkelte salmer, der i begge tilfælde altid har været tilskrevet Moses' forfatterskab. Inden for al tradition hos jøder, arabere, den græsk ortodokse og den katolske kirke anerkendes også Moses' forfatterskab til "Jobs Bog" bag senere træk, som denne bibeltekst kan have modtaget.

Idet det af Bibelen fremgår, at Moses udførte så forskellige funktioner ydermere som folkeleder, lovgiver, religionsstifter, profet, magiker, oprører, general, arkitekt og historiker - har Philo dertil beskrevet Moses som en pansophos, 'en al-vis'. Yderligere, de mange overleverede udsagn om ham, både fra oldtidens jøder og fra egyptere, grækere og romere, demonstrerer fortsat hans berømmelse, der netop går videre end profet, lovgiver og forfatter til Mosebøgerne, nemlig også som filosof, stjernekyndig og endda som alfabetets opfinder. Med en i nutiden sjældnere mulig betegnelse var han en sand "polyhistor", den tidligst kendte.

Rabbinerskrifterne kommenterer Moses for hans usædvanlige evner og indsigt: at han var "...kun lidt ringere end Gud..." (en intertekstuel reference til Bibelens "Salme 8"). Hvortil nogle 'litterære' skikkelser i disse skrifter, rabbi Rav og rabbi Samuel, videre i samme tekst omtaler ham således:

- "...50 forståelsens porte blev skabt i verden - og alle undtagen én blev givet Moses...".

Udtrykket "porte" i citatet kendes andre steder også at være synonym med "skriftsted" og videre herfra endda med begrebet "magiske formler". Det kunne bruges til at give udtryk for, at Moses beherskede særlige kræfter.

Yderligere angiver førnævnte Artapanos foruden andre oldtidsforfattere og flere af kirkefædrene, at Moses bl.a. var arkitekt og opfinder af flere maskiner og apparater - faktisk som et indtryk af en slags oldtidens Leonardo da Vinci. Og Artapanos' oplysninger (hos Eusebius 9,27) lader forstå, at det var som egypter, at Moses gjorde sine opfindelser.

Foruden at Moses, ifølge beretningerne ses som nyskabende på mange felter, vil hans kendte lederposition indebære et ekstraordinært format hos ham, bl.a. med evne for statsmandskab. Ideelt må en god lovgiver, ud over at støtte sig til erfarne specialister på detaljeområder, helst selv være en filosofisk skolet tænker med overblik og holdning.

Også nyere religionshistorisk forskning viser, at de nævnte funktioner ikke er adskilte, men hører fast sammen med den sakrale konge i oldtidens kongeideologi - som det fortsat kendes især i Orienten - og at traditionen om Moses ikke mindst derfor må forstås herud fra.

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • Rabbinerskrifterne, samaritanernes kommentartekster og oldtidens forfattere anerkender alle Moses som oprindelig egyptisk kronprins og/eller af kongelig æt.
  • At være tronfølgerkandidat kunne være direkte livsfarligt - et forhold også uhyggeligt velkendt i andre kulturer gennem alle tidsaldre.
  • Kongeinstitutionen ses ofte i oldtidskulturer at være forlenet med en grad af guddommelighed, hvilket også bidrog til denne herskerstatus som irrationel magtfaktor, der var sværere at opponere imod.
  • Et ekstra særpræg ved at være af kongeblod var, at det ofte også gav personen status og autoritet hos andre folkeslag.
  • Efter israelitternes udfrielse fra Egypten er Moses' oprindelige status efterhånden fortrængt i nationaltraditionen, hvilket medførte, at flere store bedrifter og opfindelser, som Moses under sin periode ved det egyptiske hof havde udført for dette land, ligeledes fortrængtes.

_________________________________

 

Profeten-som-ukendt-geni-03-Ove-von-Spaeth

 

 

 

De ældste bibeltekster var skrevet på papyrusruller - i princippet bevaret i jødiske torah-ruller.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth