Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (55 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (55 af 99)

O V E R S I G T

- Moses' love, 'oversat' til nutidige begreber

 

 1. Kultiske forordninger i religionen, regler for præsteskabet.
 2. Regler for landets styre, rådsforsamling og dens indretning.
 3. Det juridiske systems love, kriminal- og straffelove - bl.a. om vidneførelse, straffeansvar m.v.
 4. Handels- og økonomilovgivning - bl.a. mål- og vægtstandard, sikkerhed, for lån, gældssanering, långivning uden renter (effekten her er bl.a. også: modvirkning af inflation), arveforhold.
 5. Landbrugslove - bl.a. miljøbeskyttelse og dyrebeskyttelse.
 6. Sanitære love - bl.a. om madvarer, hygiejne, religiøse renselseslove, sygdomme, samt regulativer for håndtering af lig.
 7. Militære love - med en nyskabelse, en regulær "militær etik", der på visse punkter går videre end Genève-konventionen, f.eks. ud over at det forbydes hæren at begå voldtægt i fjendens område, forbydes det at destruere fjendens frugttræer.
 8. Ægteskabs- og familielove - bl.a. seksualmoral, skilsmisse.
 9. Sociale love - omfattende bl.a. beskyttelse af arbejderes løn, af slaver mod overgreb og af fremmedes rettigheder; bestemmelse om de fattiges fødeindsamling, omsorg for handicappede og for enker og forældreløse.
 10. Arbejdsmarkedslove - bl.a. påbudet om ikke at tilbageholde arbejderens løn, men betale endt dagsarbejde umiddelbart.
 11. Fastlæggelse af kalenderen - bl.a. påbud om en ugentlig hviledag samt fastlæggelse af den religiøse kultus' festdage.

Bortset fra religionskrænkelse var der stort set meningsfrihed og ytringsfrihed - men er ikke specifikt angivet. Respekt for fremmede var ikke specielt for Moseloven, men findes overalt i Mellemøsten - dog i forskellig grad. Men Moseloven påbyder konkret ikke at nære fremmedhad eller udøve diskrimination. Og den har en beundringsværdig asylpolitik, ifølge hvilken man skal regne den fremmede for en af sine egne.

Der fandtes rene grusomheder i flere af oldtidens beretninger om straffe. Hos egypterne kunne grove forbrydere blive halshugget, og man huggede hænderne af krigsfanger eller opbrændte grupper af dem levende. En babylonisk konge stak øjnene ud på en jødisk konge, han holdt som et slags gidsel. Bibelen har flere beretninger også om israelitters og jøders grumme handlinger, lige fra talrige barneofringer til en særlig voldsdåd som kong David udførte mod nogle filistre, men der var intet belæg for noget af det i Moses' lovgivning.

Lad det være sagt - Moses brugte forbryderiske metoder i krigssituationer, f.eks. en ordre (4.Mos.31) om at dræbe kvinder og børn, og talte om udslettelse af hele folkeslag og deres kultur (5.Mos.7). Som kejser Julian (år 361) beskrev det: "Moses var en grum general". Men det var ikke beregnet til lovgivning. Moses foretog også, f.eks. under pressede omstændigheder, brud på loven - og en af de bedre sider ved Bibelen er, at den gengiver det straight og ubesmykket, her er han ingen 'helt'.

Der findes også indsat grusomme love i Moses' lovgivning - helt som normen var i samtiden. Men nogle af dem kunne tænkes "forstærket" senere, for i Bibelens bøger "Jeremias" og "Hoseas" klages (nærv. kap. 15, pkt. e) over forvrængning af den oprindelige Moselov. I overblik i det følgende nævnes, men udpensles ikke, grove uhyrligheder både hos Israels mellemøstlige naboer og i Bibelens beretninger om egne overgreb. Dog, dette er ikke selve emnet i fremstillingen, men derimod at påpege netop visse forskelle derfra i forbindelse med Moses.

Når Moses kan fremhæves for fremskridt i selve lovgivningen i forhold til sin samtid, er det fordi hans love indeholder langt flere forhold, der i dag kunne kaldes humane tiltag, end nogen anden kendt ældre lovgivning, inklusiv den rimelige sumeriske lov fra længe før hans tid.

Der var i meget af Moses' lovgivning tale om en etik- og morallære, der kunne gå meget vidt - f.eks. "du må ikke hade, du må ikke hævne dig eller bære nag".

En række af de etiske træk er i flere henseender fastholdt gennem mere end 3.400 år hos de jøder, der stadig lever efter disse principper - en fantastisk levedygtighed ikke overgået af nogen anden lovgivning. I "3. Mosebog" (19,18 og 19,34) hører vi:

- "...elsk din næste som dig selv..." .

Det er det ældste kendte skriftlige påbud om, at "elske sin næste" - tillige påbød Moses venlige og omsorgsfulde handlinger også mod fjender.

Men han var ikke den eneste lovgiver/profet med budet om næsten: - I hindureligion eller brahmanisme ("Mahabharata" 5,1517) kendes: "Du skal ikke gøre mod andre, hvad der ville gøre ondt på dig selv". - I buddhismen ("Urda-Varga" 5,18): "Du skal ikke gøre mod andre, hvad der ville skade dig selv" (hvilket faktisk gør det paradoksalt at indisk kastesystem eksisterer). - I konfucianismen ("Analactes" 5,18): "Gør ikke mod andre, hvad du ikke ville, de gjorde mod dig". - Jesus påbød at "gøre mod andre etc..." og "elske sin næste" (Matth. 7,12 og 22,39).

Men den ældste udformning ses altså hos Moses med det ofte omtalte bud, som Jesus 1.400 år senere lagde vægt på - samt proklamerede, at han var kommet for at opfylde Moseloven.

Og rabbi Aqiva (ca. 100 e.Kr.), den berømte ekspert i jødisk lovpraksis, hævdede: "det essentielle budskab er dét, der rummer samtlige af de øvrige i hele Moseloven - at elske sin næste som sig selv".

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth