Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (43 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (43 af 99)

Moses' stjernesøjle

 

Verdens-aksen - ikke at forveksle med Jordens akse - blev opfattet som en lige linje af stjerner på himlen med Sirius og Canopus på nederste del. Denne Verdens-akse på himlen var en betydningsfuld faktor i oldtidens mysterier. Moses' kendskab til den fremgår hos den egyptiske historiker Apion ved 50 e.Kr. - i bind 3 af hans "Egyptens Historie" ("Aegyptiaca") - hvor Moses' bygningsværker i byen On (Heliopolis) omtales:

-"...i stedet for obelisker opsatte han (Moses) søjler, hvis fod var udformet som en skulptur af en båd...".

Apion oplyser yderligere, at der på toppen af disse søjler var placeret en statue udformet som et menneske:

- "...og idet skyggen (af en sådan søjle) faldt på en solur-skala, fulgte den en bue i overensstemmelse med Solen i himlene...".

I sit værk "Imod Apion" ("Contra Apionem" 2,2) citerer Josefus denne optegnelse; men tilkendegiver også sin mening om Apions oplysning - her ved den sammenligning, at ikke engang tempelbyggeriet af den måske udskejende kong Salomon indeholdt "den slags vidtløftigheder". Dog, intetsteds i sine værker viser Josefus kendskab til astronomi.

Obelisker havde en kultisk funktion og var tilknyttet Solen på flere måder. I Egypten findes et stort antal afbildninger, der viser "Solen som livgiver" komme frem fra en obelisk. Obelisker ville netop kunne repræsentere Verdens-aksen, der ligeledes var tilknyttet Solen. Herved fremstår den form for søjler, som Moses havde ladet fremstille "...i stedet for obelisker..." simpelthen som en afbildning af Verdens-aksen på himlen. Ved foden satte han det netop tilhørende stjernebillede Arken/Skibet, jf. Arken/Skibets hovedstjerne Canopus er Verdens-aksens rod.

Moses udformede således denne Verdens-søjle som både et solur og en "rebus-symbolik" med et flertydighedsprincip ikke ukendt fra de egyptiske hieroglyfskrifttegns funktionsmåde. På dronning Hatshepsuts og dermed Moses' tid var det tidligt på mode at lade hieroglyffer danne specielt konstruerede rebuskoder, ofte til hemmeligt brug.

Med et menneske afbildet øverst ses søjlen at udtrykke forbindelse mellem mennesket, Solen og Verdens-aksen. Solen er tilknyttet denne akse kultisk, men også - som solur - tidsmæssigt. På just den tid i Egypten begyndte man i nogle tilfælde at bruge obelisker(s skygge) til solure.

Det hidtil ældste kendte stjernekort i verden er fra cirka 1490 f.Kr. og findes i Senmuts udhuggede gravkammer under Hatshepsuts tempel ved Theben - således igen fra Moses' tid og hjemland. På dette kort ses Verdens-aksen afbildet og ved dennes top en menneskeskikkelse med et Horus-hoved. Ideen i dette motiv med skikkelsen tilføjet synes at passe med Apions 1.500 år senere beskrivelse af Moses' søjle/obelisk.

Menneskefiguren på stjernekortet holder en snor til stjernebilledet Karlsvognen/Store Bjørn, hvis stjerner egypterne kaldte Meskhetiu eller - efter dens form - Khepesch (hpsh), dvs. 'okseskanken'. Snoren ses som en lige streg, men blev på senere egyptiske kort også gengivet, som om figuren holdt, i stedet for en snor, et tyndt spid (en harpun) imod den.

Verdens-aksen som 'obelisk' - der på egyptisk hedder Ben-ben - her i forbindelse med, at 'Okseskanken', Meskhetiu/Store Bjørn, konstant drejedes rundt om den, kan netop have influeret på, at det senere græske udtryk obelisk, der betyder 'oksespid', 'stegespid', benyttedes af grækerne til at benævne netop disse slanke egyptiske monolitter.

Skønt himlen i egyptisk astronomi ofte i stor udstrækning opdeltes i andre stjernebilleder end i det babyloniske system, så var eksempelvis føromtalte stjernebillede Arken/Skibet velkendt hos egypterne. Dette kan ses i det ældste egyptiske stjernekort, ovennævnte Senmut-kort, hvor Isis' båd på himlen er placeret under Sirius, der repræsenterer Isis.

Stjernebilledet Orion - astromytologisk kaldet "Kæmpen", "Jægeren" eller "Qain (Kain)" - afbildes på egyptiske stjernekort som en figur identificeret med Osiris. Både i egyptisk og græsk version drejer han hovedet

Ideen at Moses kombinerer søjlen/obelisken med skibet, såvel som at anvende en obelisk til solur, ses senere i brug hos romerne:

- Eksempelvis lod kejser Augustus et obelisk-solur opstille. Solurets skala var indlagt i bronze i stenlægningen på den store plads omkring obelisken. Problemet med disse svært justerbare kæmpeskulptur-solure afslører sig århundreder senere, idet Jordens akse i verdensrummet langsomt ændrer retning i forhold til Solens bane (det såkaldte præcessionsfænomen). Da bliver skyggevisningen fra klokkeslettene.

Fra romertiden kendes ligeledes søjler, hvor en skulptur af et skib indgår i søjlens nederste del - bl.a. opstillet i Roms Forum til sejrsminde om søslaget ved Actium i 31 f.Kr. Men i Moses' obelisk kan alle udtryk inklusive dette ses i én kombination, en særlig ide der giver mening, når de egyptiske traditioner inddrages i forståelsen.

M.a.o. - detaljer i den egyptiske historiker Apions overlevering om "Moses' søjler" har et tydeligt astronomisk og mytologisk design, der både er korrekt med Moses' tid under 18. dynasti samt realistisk i forb. m. hans egyptiske status og virke - bl.a. fordi obelisker som solure først ses fremkommet på netop den tid, her Tuthmosis III's periode.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth