Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (64 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (64 af 99)

15. KAPITEL

Moses som lovgiver:

- De tidløse love

 

Moselovens 'holdbarhed'

Moseloven er kendt for sin holdbarhedsegenskab, "vedvarenhed", en fasthed ved at den skulle respekteres, som den er; med Jesu berømte ord: der skal "ikke forsvinde det mindste bogstav". Men holdbarhed af en lovgivning er velkendt som problem. En for fast lov kan virke hæmmende under senere tiders udvikling, og ved en for "løs" lov mistes respekt.

Tidligere var det ikke ualmindeligt, at lovsamlinger blev forsynet med endog en særlig lov gående ud på, at den skulle gælde "evigt og uforanderligt". Det skete under en anden tids- og verdensopfattelse. Set fra nutiden er det mere logisk, at det ikke kan forpligte til evig tid. Når der yderligere er religion med i billedet, vokser problemet med bogstavelighed og ufleksibilitet - det bliver uhåndterligt og har stor risiko for udvikling til fundamentalistisk religionspolitik.

Det er et ikke ukendt fænomen, at når baggrunden, udgangspunktet eller tilblivelsesforholdet bag noget, der er institutioneret, "tilsløres" bliver det svært siden hen at få ophævet den pågældende institution. Her fordi det er vanskeligt nøjagtigt at afgrænse eller definere, hvad det præcis er, der skal fjernes. Og på den anden side, hvis baggrunden eller tilblivelsesforholdet ved det institutionerede er for klart synligt, kan autoriteten let reduceres. Således hviler mange magtforhold ofte nødvendigvis på et skær af 'mystik' eller uigennemskuelighed - som den tidligere franske præsident, general de Gaulle netop hævdede - et irrationelt element.

Eksempelvis måtte USA's forfatning fra 1787 (/1789) ikke ændres det mindste, men stå urokkelig fast, som det var idealistisk besluttet. Men da tiderne og landets udvikling fordrede ændrede betingelser, blev det nødvendigt med en lang række vanskeligt vedtagne amendments, tillægsbestemmelser, der i realiteten kan sætte dele af de oprindelige, ubrydeligt uforanderlige love ud af funktion eller i praksis "opløse" dem.

Undervejs indgik også her det nævnte "præg af mystik", idet disse amendments snart tilslørede, hvad de pågældende love oprindelig indeholdt. For 1787-konceptet ændredes gradvist, dvs. mindre mærkbart i hvert senere "reprint" af den oprindelige lov. Derfor har kun få amerikanere i virkeligheden set hele den oprindelige tekst. Her kan man ikke let kende til afvigelserne eller konstatere deres omfang.

Her er dog intet direkte fordækt, og historieforskerne kender til forløbet, der i sig selv evt. kan være udtryk for uvilje mod at skulle konfronteres med en af nød indsat fleksibilitet i en ellers urokkelig fast national helligdom. Til sammenligning ses f.eks. i Kina, at Mao Ze Dongs skrifter og tekster til hans taler holdes hemmelige. De blev regelmæssigt revideret over en 30 års periode for at give det indtryk, at han hele tiden havde været den vise mand, både hvad angik nutiden og det, der blev fortid.

Angående problemet om langvarig lovstabilitet kan det i nutiden ofte forekomme, at nogle staters grundlæggende lovsamling (f.eks. Danmarks grundlov) kan indeholde en hel del paragraffer, der kan vedtages at fortolkes i takt med behov herfor ved samfundets ændringer. Hvorimod f.eks. et andet skandinavisk land som Sverige med relativt korte mellemrum gennemfører grundlovsændringer, fordi man ad den vej ønsker at insistere på, at grundloven skal være højaktuel.

Mere om "det (nyttige) præg af mystik": Skabelsen af Moselovens ældste dele foregik ubevidnet af offentligheden på et mystisk sted, under Moses' 40 dages fravær, hvortil Lovens oprindelse hos Moses yderligere blev uigennemsigtig ved at kaldes Jahwehs lov. Denne uigennemsigtighed ved oprindelsen, hvor Loven også er tilført religionens element, udgør en særlig bestanddel af Moselovens evne til egen 'vedvarenhed'.

Religion er, ligesom lovgivning, et udtryk for, at der opereres med etik i det hele taget. Moseloven har det i kombineret form - en lovgivning stærkt gennemtrængt af religion. Ligeledes Mellemøstens andre samfund på Moses' tid, egyptere, babyloniere og hittitter, havde mest en religiøst betonet lovgivning - også uden at guden nævnes i hver linje.

Jura og teologi har altid haft meget tilfælles - og lovtekster og religiøse tekster er blandt de ældste officielle større skriftlige kilder i alle kultursamfund. I historien ses religionernes tekster at holde længere fast ved gammel sprogbrug - også ved "døde" sprog såsom latin, oldkirkeslavisk, koptisk og sanskrit - end nogen anden institution.

Og ved sammenkobling af netop disse to, religion og lovgivning, er Moses' religion i meget vid udstrækning baseret på tekster indbygget i selve Moselovens indhold.

Israelitternes religion er verdens første decideret boglige religion. Til forskel fra f.eks. hinduernes mange forskellige tekster for deres endnu ældre religion og religiøse love, der imidlertid er uden nogen fastlagt og samlet enhed - og uden en bestemt historisk anerkendt lovgiver.

Filosoffer har søgt at definere grundlæggende etiske love, der ligesom en naturlov, f.eks. tyngdekraften, i princippet ikke er underlagt ændringer. Og selvsagt, des flere ægte såkaldt "eviggyldige" (universelle) etiske elementer og færre tidsbetonede detaljeforordninger, der indgår i opstillingen, des længere eksistensmulighed kan en sådan lov have.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth