Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (93 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (93 af 99)

Arkæologien bestyrker

alfabetets egyptiske basis

 

Manglen på tidlige tekster med græsk skrift er urealistisk, idet grækerne sejlede overalt til - og selv modtog besøg fra - alle folk, der havde skriftsprog. Lignende mangel genkendes hos etruskerne, men vi ved fra deres romerske efterfølgere, at de havde mængder af bøger, med bl.a. religiøse forskrifter og kalendere, men ikke en eneste findes bevaret.

De mange facts om tidlig græsk skrift findes ikke diskuteret i forskningen, der ikke her burde fortsætte uden revision af dens over hundrede år gamle og fikserede betragtninger; i stedet skulle alle argumenter for og imod lægges frem "ligesom i en retssag". F.eks. det faktum, at endda runealfabeter, også i Middelhavslandene(!), fremstår grafisk (og også lydmæssigt) som nedstammende mere direkte fra Sinai-alfabetet, dvs. ligesom det græske alfabet, og meget langt fra det latinske.

Moses' politiske rolle i Egyptens historie, bl.a. beskrevet af Manetho og rabbinerne, kan da forbindes stærkere med samme Moses som opfinder af alfabetet, hvilken oldtidens skribenter - og "myter" - alle omtaler.

Eksistensen af alfabetet som ny revolutionerende kommunikationsform hos kanaanæerne, Moses' forbundsfæller, afspejles også i inskriptioner med Sinai-alfabetet uden for Sinai - nemlig i Palæstina:

- En tidligere nævnt inskription Kaleb (som navnet på Moses' ledsager) er fundet i Gezer. I Lachish er fundet en inskription med Amenhotep II's navn i hieroglyffer på materialets ene side, og på bagsiden flere egyptiske gude- eller kultiske navne: Amon-Re, og Ptah fulgt af et med alfabetet inskriberet, men uidentificeret, kultisk navn, el dú gitti. Dette navn og Ptah genfindes på Sinai i Serabit el-Khadim-teksterne!

Kalebs navn, samt navnet Amenhotep (II) - "den hårde nye farao" der ville forhindre Moses' og israelitternes udvandring - vil indikere, at Sinai-alfabetet var i brug her allerede under exodus' første år.

Andre fund med Sinai-skrift viser navnet "Hur", et også velkendt egyptisk navn på den tid - bl.a. for en af Moses' forbundsfæller - uden at disse inskriptioner blev omstridt. Og flere har tolket Sinai-inskriptionen af Moses-navnet som at være det fra Bibelen kendte navn Manasseh.

Alfabet-udbredelsen kan også spores sydpå - bl.a. hos efterkommere af Moses' forbundsfæller på Sinai, midianitterne og kenitterne, i hvis territorier, Sinai, der først blev udført inskriptioner med Sinai-alfabetet. Og dette alfabet er konstateret senere at have fulgt disse stammers udbredelse langs Arabiens vestkyst. I Yemen er der fundet mangfoldige sydsemitiske inskriptioner med det nu såkaldte "syd-arabiske alfabet" - dette anses for et midianitisk (thamudisk) alfabet og er en udvikling netop af senere dato, men er stærkt beslægtet med Sinai-alfabetet.

Kort sagt, den hurtige udbredelse af alfabetopfindelsen uden for Egypten skyldtes i første omgang ironisk nok de politiske forhold i selve Egypten - nemlig Moses' og flere af hans samtidiges flugt derfra.

Men som allerede demonstreret er der i nutiden, på baggrund af et tidligere utilstrækkeligt arkæologisk materiale, opstået en - på svagt argumenteret grundlag - modstand mod Moses som alfabetets opfinder.

Her er det hidtil blevet overset, skønt af afgørende betydning, at israelitterne - da de under Moses' lederskab udvandrede fra alfabetets egentlige ophavsland, Egypten - ikke i forvejen havde en skrift, hvorfor det nye alfabetskriftsystem umiddelbart kunne indføres.

Det er kritisabelt, at ikke én afhandling henleder opmærksomheden på det faktum, at rabbinerskrifterne angiver, at Moses opholdt sig og levede skjult i længere tid i skakter i Sinais klipper, dvs. de steder der indeholder de mange inskriptioner med dette ældste alfabet!

Det er yderligere gådefuldt, at skønt oldtidsforfatterne omtaler Moses som alfabetets opfinder - foruden de omtaler, at personer kendt som hans samtidige bragte denne opfindelse fra Egypten til græske områder - så ses disse forhold end ikke nævnt af forskningen.

På den store baggrund kan Moses fremtræde med større klarhed som det hidtil mest plausible bud på, hvem der kan være alfabetets opfinder - især også da hans opfindelse så stærkt indikeres i logisk forbindelse til Kadmos' og øvrige samtidiges flugt fra Egypten, medbringende alfabetet.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth