Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (5 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (5 af 99)

Usikker datering har undermineret

Moses' eftermæle

 

Også nærværende bog kan læses uafhængigt af seriens øvrige bind og bygger fremdeles på gensidigt overensstemmende grundlag i Bibelens, rabbinerskrifternes og oldtidsforfatternes tekstoverleveringer.

Bogen behandler især: Kontroversielle forhold ud fra overleveringer om Moses' alsidige talent og virke - for første gang fremlagt som en større helhed, funderet i arkæologi, sprogforskning, epigrafik, astronomisk datering, antropologi og retshistorie.

Kapitlerne er grupperet efter særlige emner og kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen fremlægger på baggrund af anerkendte data - også fra forskningsområdernes nyeste viden - et stort materiale, der i sig selv giver indsigt og overblik, som er i stand til at vise, at beretningerne logisk, relevant og direkte forbinder sig med historisk velkendte forhold.

Denne bog er ikke en historisk afhandling eller "bevisførelse", men en tværvidenskabelig præsentation af et materiale, som også rummer mindre kendte overleveringer, der tidligere ofte blev tilsidesat som utroværdige myter. Det har herunder i stedet vist sig, at ældre detaljer i rabbinerskrifterne kan bestyrkes som historisk troværdige kilder.

Problemet om tidlig eller sen datering af faraoner (og Moses) i 1400-tallet f.Kr. er stærkt omdiskuteret - historikere, arkæologer og kronologer (med datering ved C-14, dendrokronologi, etc.) er ofte uenige. Ligesom i tidligere bind bruger bogen en tidlig tidsramme - især baseret på astronomisk metode. Den passer med uafhængige, nyere analyser af arkæologer og forsker, f.eks. James Mellaart, John J. Bimson, Bryant G. Wood og James K. Hoffmeier - og store dele af den franske egyptologi.

Bogen må ikke anses for uddybende inden for de præsenterede emner, men blot som en indføring i dem - med perspektiv og incitament til videre udforskning. Selv om det ikke vides sikkert, hvor meget der, i det usædvanlige stof om Moses, kan bedømmes som historisk i hver detalje, kan det demonstreres, at mange overleverede kilder i deres substans har en mere plausibel og konkret sammenhæng end hidtil formodet.

Også vor hovedpersons åbenbare, alsidige kapacitet er blevet underkendt af senere tiders lærde, men det eksisterende usædvanlige materiale om ham har grundlæggende interesse for vores kulturbaggrund.

Over for en tendens i senere tider hvor Moses omtales at være "kun en myte", står det fast, at fravær af bevis ikke er bevis for fravær. At han var menneske som alle andre eksisterende personer med deres tilhørende svagheder, vil - uden dog at være centralt - ikke være skjult i bogen.

Nærmere studium af konkrete personligheder i det Gamle Testamente begynder med Moses, grundlægger af Israel og dets religion. Uden ham vil mange træk, der bragte den vestlige verden videre gennem historien, næppe have været realiseret.

Der er, ikke unaturligt, store huller i forskernes viden. En hel del af det, der på skole og universitet lærtes om fortiden, er ofte ukorrekt i lyset af meget nyt materiale. Der er flere vinkler, og enhver historiker ved, at der gives ingen autoritær "tro" på forløbet, ikke én entydig sandhed. Den må generation efter generation arbejde med.

For hele 5-bindsserien gælder: For første gang er der på ét sted samlet og behandlet et så vidt spektrum af materiale fra religions-, oldtids- og antikhistoriske kilder om Moses og hans værk.

Fortsat i nutiden gør det indtryk, at Moses for 3.500 år siden kan forbindes med imponerende og overraskende forhold inden for vor tidlige historiske og kulturelle arv - hvoraf fortrængte dele her vil blive blotlagt.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth