Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (70 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (70 af 99)

Præster og kapitalmagt

 

I det hele udgør Moses' lovgivning - mest af alt præget som en religiøs lov - derfor en i stor udstrækning teokratisk regeringsform.

I "2. Mosebog" (18,17-26) omtales allerede på Sinai i udvandringens første uger, at Moses, siddende i sit sæde foran folket, modtog folkets repræsentanter, for at "de gennem ham kunne rådspørge Gud". Sådan beskriver han selv sin dommerrolle - denne var typisk for oldtidens konger, der under audiens formelt tronede som dommer, når folket kom for at få løst dets retsproblemer.

Her ses begyndelsen til styrets opbygning, for da denne dommerrådgivning hurtigt udviklede sig til at blive en temmelig krævende affære, støttedes Moses af Jethro med et forslag om en vis regulering eller uddelegering af magten. Moses' videreførelse af dette til en hierarkisk organisation skulle blive grundlaget for udviklingen af hele Israels administrative system.

Elementer i en sådan pyramidestruktur var dog ikke ukendt i andre landes administration, men blev hos israelitterne gennemført fuldt ud samt fastholdt - vel på grund af Moses' skrevne lov. Senere under den kristne kirke influerede det på strukturerne i Vesteuropa - helt frem til nutiden - også fordi herskerne tidligt havde set en fordel i at indføre den nye religion, kristendommen, der stadig var forbundet med dette magtkontrolsystem.

Præstegruppen - der som bekendt alene måtte rekrutteres fra levitternes klan - spillede en vigtig rolle i denne organisation, som Moses opbyggede. Moses har som omtalt haft erfaringer fra Egypten, hvor efterhånden halvdelen af jorden tilhørte præsteskabet, der således blev landets største økonomiske magtfaktor, selv faraonerne kunne gøres så afhængige af, at dette præsteskab undertiden i realiteten styrede landet.

Disse egyptiske erfaringer kan bestemt menes at have influeret (om end det ikke hidtil har været genstand for forskning), da Moses bestemte, at levitterne ikke måtte eje jord.

Bortset fra levitternes særstatus på nogle områder havde Moseloven udtrykt en tidlig netop demokratisk tendens, idet ingen love er baseret på klasseskel eller profession, og ingen heller på kommercielle interesser.

Også dette var enestående på den tid, hvor f.eks. de babyloniske love stærkt afspejlede feudalsamfundet med herrer, og lavere klasser af "halvfrie" personer samt slaver - med dertil svarende glidende skalaer af straffe afhængig af social status. Dette er totalt fraværende i Moses' love.

Med Moseloven indstiftedes israelitternes nye kalender, der er en sakral kalender med vægt på særlige helligdage; bl.a. forordnes afholdelse af et såkaldt jubelår hvert 50. år, hvor jorden kunne omfordeles. Dette kan synes også at have nogen forbindelse med den føromtalte hensigt, at præsteskabet ikke gennem jordvinding skulle kunne opbygge sig som en særlig stærk magtgruppe.

I forbindelse med den jordfordeling omtaler den amerikanske filosof og økonom Henry George, blandt eksempler om samfundsøkonomi i sin afhandling "Moses" - i "Memorial Edition of the Writings of Henry George" (vol. 1, New York 1900), - værdien af Moses' regel:

- - når der "...for hver 50 år sker en redistribuering af jorden, umuliggøres monopol på den...".

Dette var hermed en af flere blandt Henry Georges inspirationskilder til sin jordreformlære - om bl.a. at indføre jordens "grundskyldværdi" så "monopolisering og de for pengeværdisystemet ødelæggende renter" - kunne undgås. I mange lande findes stadig tilhængere, "georgister"; og både jord- og rente-forholdet synes i sig selv eksempel på fortsat medvirkende inspiration fra Moses også i nutiden.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth