Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PROFETEN SOM UKENDT GENI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth

PROFETEN SOM UKENDT GENI (85 af 99)


Hvad akabte Egyptens ti plager? Hvad i skabelsen er egyptisk lære? Hvordan kunne Moses opfinde alfabetet? Hvor meget dokumenteres af historiske data?

PROFETEN SOM UKENDT GENI (85 af 99)

Moses og den afgørende kombination

 

Hvad angår bogstavstilling er Sinai-inskriptionerne i flere tilfælde placeret i lodrette spalter, der knækker 90 grader og læses videre vandret oftest mod venstre, men med den ejendommelige ændring: at bogstaverne ligeledes er drejet 90 grader, dvs. lagt ned på siden.

Her ses oprindelsen! Det blev netop denne "liggende" udgave af bogstaverne, der herfra blev enerådende og fik udbredelse hos både fønikiere og grækere i nord og midianitter i syd - og som udgør de bogstaver, der anvendes i alle alfabeter i dag.

I den sumerisk-babyloniske kileskrift har en lignende udvikling i billedskriften fra opretstående til liggende skrifttegn taget mange hundrede år. Derimod på Sinai skete det på én gang uden et udviklingsforløb, som når én opfinder kan skære igennem ved at vælge en særlig løsning.

Som tidligere anført er det ud fra oldtidsforfatterne klart, at alfabetet var en enkeltmandsopfindelse. Den ligeledes tidligere omtalte semitolog, Frank Moore Cross fra Harvard University, har udforskning af Sinai-inskriptionerne som et af sine hovedområder. I sin afhandling "Early Alphabetical Scripts", i "Archeology and Israelite History" (Cambridge 1979, s. 97-123) taler han også om én opfinder - og angiver i øvrigt om alfabetets opståen, at:

- "...idet ældre skriftsystemer uden tvivl har været udgangspunkt for opfinderen, må det understreges, at alfabetsystemet ikke bare blev frembragt i en langsom udviklingsfacon fra en tidligere stavelsesskrift. Det nye system måtte nødvendigvis frembringes som ét hele, som en færdig Gestalt, for at den radikale forenkling kunne finde sted....".

Med andre ord: At opfindelsen af alfabetet da er et enkeltmandsværk, bestyrkes netop ved, at det ikke blev gradvis udviklet - men uden nogen forudgående ældre form fremtrådte som et selvstændigt system, der blev indført med ét slag.

Og forskeren David Diringer angiver i sit kæmpeværk, "The Alphabet, I-II" (Chicago 1969), om bogstavernes udvikling, at:

- "...alfabetets opfinder hører til blandt menneskehedens største velgørere....".

Men den længe udbredte påstand om alfabetets grundlæggende semitiske oprindelse har negligeret alle indicier for, at en skriftlærd egypter stod bag Sinai-alfabetet.

Når bibelteksten i "2. Mosebog" (31,18) som sagt anfører om Lovens tavler, at de "var skrevet med Guds finger", er det ligetil at forestille sig, at Moses har haft en vision, hvor løsningen blev åbenbaret for ham. En sådan type åbenbaringer er netop velkendt fra mange pionerer og opfindere i verdenshistorien og har ligeledes været oplevet ligesom en guddommelig indgriben og inspiration.

Ud over at en opfindelse af alfabetet betingede, at opfinderen var velbevandret inden for egyptisk skrivekunst, der krævede et årelangt studium, vil det fremgå, at det desuden krævede kundskaber i semitiske sprog som f.eks. babylonisk og dets tilhørende skrift ("kileskrift").

De babyloniske (akkadiske) kileskrifttegn, der er en stavelsesskrift plus enkelte vokaltegn, omfattede oprindeligt billedskrifttegn, der var overtaget fra et ældre og fremmedsproget folk, sumererne, hvilket medførte en udbredt mangel på entydighed af tegnene. ("Akkadisk" er en betegnelse, der i princippet dækker både assyrisk og babylonisk).

Desuden krævede det benyttelse af et enormt repertoire på 2.000 af disse kileskrift-tegn, -ord og -stavelser. Begge disse betydelige ulemper fandtes ved de hidtidige billedskriftsystemer, hvad enten det var egyptisk, babylonisk, kinesisk etc. (f.eks. har kineserne næsten 44.000 tegn, hvoraf cirka 4.000 er i dagligt brug).

Men babylonierne indførte da en rationalisering, hvor der fra 1800-900 f.Kr. kun anvendtes cirka 200 forskellige kileskrifttegn.

I den periode var babylonierne indstillet på at stave ordene helt ud, lyd for lyd, med anvendelse af hovedsageligt korte lydtegn ("stavelsestegn") fremfor "betydningstegn". Denne reduktion af de babyloniske tegns antal var en så stor forenkling, at det var muligt at lære at læse og skrive på særdeles kort tid. Senere blev der her igen flere skrifttegn, cirka 600.

I Egypten var man allerede i 1500-tallet f.Kr., dvs. kort før Moses' tid, begyndt at skrive de for egypterne vanskeligt gengivelige fremmede, ofte semitiske, navne ved hjælp af lydstavelser, der var sammensat alene med hieroglyffernes lydtegn. Disse var ofte, om end ikke altid hyppigst, én-konsonanttegn. Egypterne var nødt til at stave dem på den måde til dette formål, idet de ved læsning ellers ikke kunne gætte, hvilke vokaler de skulle indsætte i fremmedsprogede navne.

Fra den brug af enkeltlydstegn, der i forvejen eksisterede hos egypterne, var der kun et mindre spring til det rene "lydskriftalfabet". Men det krævede alligevel en genial person med særlig evne til at opfatte og udnytte de store muligheder i at bruge lydsystemet i ren form, og til overhovedet at finde på at tage dette spring og herved bryde med mere end halvandet tusinde års praksis og hellig tradition:

- At nu at kombinere princippet i egypternes ca. 24 én-konsonanttegn og det rationelle ved de store forenklinger i babyloniernes skriftsystem, gav derved resultatet - alfabetet!

Det der gjorde den nye opfindelse, alfabetet, så anvendeligt, var dets princip "én lyd = ét tegn". Eksempelvis i Sinai-alfabetskriften vil det tegn, der viser et hus, som på "semitisk" udtales bayt, kunne anvendes for én lyd: b, nemlig altid den indledende konsonant.

For dette princip tillod en udvidet anvendelighed, så at disse alfabetskrifttegn (bogstaver) nu kunne placeres i uafhængige nye kombinationer for at danne ord - i modsætning til at lydene i hieroglyffernes billedskrifttegn i princippet var bundet til en bestemt rækkefølge (hvor f.eks. billedet af 'en bille', egyptisk kheper, kun kan give denne konsonantrækkefølge kh-p-r).

Enkeltlydstegnene blev nu hovedsagen; mens flerstavelsestegn og det enorme antal meningsbærende tegn har kunnet undværes - og blev i flere tilfælde helt fjernet. Alfabetets dermed forenklede system indebar, at:

III. -Der var frembragt et rationelt skriftsystem opbygget ved udvælgelse af det overhovedet enkleste princip blandt egypternes forskellige arter af hieroglyffer, nemlig de cirka 24 én-konsonanttegn. At klare sig alene med disse var i sig selv revolutionerende i forhold til den gamle verdens hidtil omfattende og indviklede skriftsystemer.

III. -De egyptiske hieroglyffers forfinede grafiske former blev stærkt simplificeret i Sinai-alfabetet - tegnene blev hurtigere både at lære og at anvende, også af ikke-professionelle.

III. -I modsætning til at hieroglyfferne kun kunne bruges til egyptisk, indeholdt det nye skriftsystem en sådan fleksibilitet, at ét og samme tegnrepertoire, alfabetet, kunne bruges til alle sprog.

Denne produktudvikling, alfabetet - en egyptisk opfindelse anvendt til semitisk sprog - udgjorde da et fremskridt med geniale forbedringer.

Artikel-PROFETEN-SOM-UKENDT-GENI-Ove-von-Spaeth
Download-fil: PROFETEN SOM UKENDT GENI - Ove von Spaeth