Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Latin). Jesus er det latinske ord for det græske Iesous og for det hebræiske Yeshua, der er en sammentrækning af Yehoshua, som er et egennavn, der betyder frelser, eller noget, som er rummeligt el
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Jesus

Betydning
(Latin). Jesus er det latinske ord for det græske Iesous og for det hebræiske Yeshua, der er en sammentrækning af Yehoshua, som er et egennavn, der betyder frelser, eller noget, som er rummeligt eller udbredt. Det hebræiske navn Jah eller Jehovah blev af de kristne identificeret med Jesu navn, selv om Jesus aldrig var eller har været identisk med den jødiske Jehovah. Jesus er utvivlsomt en virkelig historisk skikkelse, men hans liv, som det beskrives i evangelierne, er ren og skær allegori. Hans virkelige liv er omformet til en indvielseshistorie, sådan som det var kutyme dengang. En jødisk historie fra middelalderen er beskrevet i ”Sepher Toledoth Yeshua”, og iflg. den er evangeliernes Jesus identisk med Jehoshua ben Panthera, en jødisk indviet, der levede ca. 100 f.Kr. Jesu liv illustrerer de typiske sekvenser i den esoteriske lære: 1) En leder eller lærer viser sig i et folk, der har brug for at blive guidet og undervist. 2) Hans død efterfølges af tilbedelse – og endda tilbedelse af hans tilhængere. 3) De historiske kendsgerninger omdannes gradvist, og bliver mere eller mindre pyntede og fantasifulde legender eller mytologiske fortællinger, som i tidens løb klistres som et tykt lag til mindet om ham og hans identitet som menneske, at selv hans rigtige navn er gået tabt. 4) Der bliver derefter skabt myter, allegorier eller legender. 5) Ved hjælp af andre troende, som senere bliver undervisere, der forklarer og fortolker, erstatter man de tidligere læreres forklaringer, og virkeligheden udskiftes med en rent mytisk skikkelse, og læren bliver gradvis materialiseret og misforstået. Kristendommens evangelier havde sin oprindelse i fortidens mysteriedramaer. De var meningsfulde, smukke og ofte sublime i deres dybere betydning. I mysteriedramaerne kunne neofytterne og de indviede erfare, hvordan man bliver ét med Logos, og når det lykkedes, blev mennesket kaldt en Logos, der var inkarneret som menneske. Logos selv blev henholdsvis kaldt Christos eller Dionysos, og udviklingen skete i etaper, der var tilpasset den semi-historiske skikkelse, sådan som det er sket i mange andre tilfælde og ikke kun i den kristne myte. Kristus eller Christos er derfor ikke et bestemt menneske eller en speciel guddommelig inkarnation, men en fællesbetegnelse for det guddommelige, som inkarnerer i alle mennesker – selv om Jesus uden tvivl var det individuelle navn på den oplyste jødiske indviede avatar. Det er årsagen til, at den universelle allegori i den kristne version kan henvise til en historisk sandhed, for det er set flere gange før den kristne æra, at en særlig cyklisk budbringer, som kom, da tiden var inde, dengang ekliptika skiftede fra stjernetegnet Vædderen til Fiskenes tegn. I åndsvidenskaben er Jesus en avatar, der var budbringer for Fiskenes cyklus. Iflg. åndsvidenskaben er Jesus af Nazareth den discipel, som stillede sit fysiske legeme til rådighed for Kristus – Verdenslæreren – dengang Jesus var fysisk til stede på Jorden. Iflg. mesteren Djwhal Khul er mesteren Jesus brændpunktet for den energi, der strømmer igennem de kristne kirker. Åndsvidenskaben oplyser, at Jesus for tiden lever i et syrisk legeme. Han rejser meget og tilbringer en stor del af sin tid i forskellige dele af Europa. Han arbejder især med masserne frem for med det enkelte menneske, selv om han har samlet en talrig skare af disciple omkring sig. Han er på 6. stråle for hengivenhed og abstrakt idealisme, og hans disciple er ofte kendetegnet ved den dedikation og hengivenhed, som kom til udtryk blandt martyrer i de tidlige kristne tider. Selv har han et myndigt udseende, og han er virkeliggørelsen af disciplin og jernvilje. Mesteren Jesus er høj og mager med et langt, smalt ansigt, sort hår, bleg og med gennemtrængende blå øjne. Hans arbejde er meget ansvarsfuldt, for det er hans opgave at lede Vestens tænkning ud af den nuværende urolige tilstand og ind i fredfyldte vande, hvor der hersker vished og viden. I Europa og USA skal han forberede vejen for Verdenslærerens tilsynekomst. Han er kendt fra Bibelen, for han viser sig første gang som Josua, Nuns søn, og derefter igen på Ezras tid som Jesua, der tog 3. indvielse. I Zakarias’ Bog er han omtalt som Josua, og i Det Nye Testamente er han kendt for to store ofre. Det ene, hvor han stillede sit legeme til rådighed for Kristus, og det andet, som var den store forsagelse, der kendetegner 4. indvielse. Som Apollonius af Tyana tog Jesus 5. indvielse og blev mester. Siden den tid er han som lovet blevet hos menneskeheden og har arbejdet med den kristne kirke, hvor han har stimuleret spiren til det sande åndelige liv, som findes blandt medlemmer af alle sekter og trosretninger. Han neutraliserer så vidt muligt præsternes og teologernes fejltrin og misforståelser. Han er uden tvivl en oplyst leder, og i kirkelige anliggender har han et nært samarbejde med Kristus. Han aflaster Kristus ved at fungere som hans mellemmand, når det er muligt. Ingen forstår Vestens problemer bedre end Jesus, og ingen anden er så nært forbundet med de mennesker, der står for det bedste i den kristne lære, og ingen anden er så bevidst om nutidens behov. (Se også Apollonius af Tyana, Avatar, Bibelen, Djwhal Khul, Ekliptika, Ezra og Jehovah).

Se alle ord begyndende med J
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook