Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (28 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (28 af 70)

Verdens-aksen

- og gudens nedstegne ånds faderskab

 

De-Fortrængte-Optegnelser-13-Ove-von-Spaeth

 PLANCHE 02 - DE-FORTRÆNGTE-OPTEGNELSER

 Planchedn kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Verdens-aksen - her orienterende indsat på et europæisk stjernekort - strækker sig fra Skibets styreåre (Canopus) og via Store Hund (Sirius) op til Lyren (Lyra/Wega).

Th.: Verdens-aksen fra verdens ældste stjernekort (i Senmuts grav i Theben), øverst skorpiongudindens stjerner; om aksen svinger Karlsvognen/Store Bjørn, på egyptisk "okseskanken"; den har en linje til gudefiguren, der repræsenterer Arkturus-stjernebilledet.

 

Verdenssøjlen ansås netop for et magisk sted, hvor guder åbenbarede sig og steg ned fra højere regioner ad søjlen eller pælen som himmelstige. Jf. Jakobs drøm ved foden af himmelstigen - i "1. Mosebog" (28).

Senere omtaler en græsk myte, at guden Zeus steg ned som en svane og befrugtede Leda (jonisk for 'kvinde'), som herefter fødte tvillingerne Kastor og Pollux. Hele beretningen er forbundet med mysteriernes astromytologiske udtryk, idet stjernebilledet Svanens position ved stjernen Vega (Lyra) ved Verdens-aksens øverste pol ansås som udgangspunkt for en guddommelig kraft, der fulgte denne magiske Verdens-akses forløb fra øverste himmel og ned på Jorden til 'kvinden' ved aksens fod; sønnerne er

Tvillingernes stjerner, der befinder sig lige over denne nedre del af Verdens-aksen.

Ved denne hellige søjle - eller hellige træ, Verdenstræet - knyttet til disse særlige kræfter, kunne der udføres det nævnte kultiske ritual, det såkaldte hieros gamos, 'det hellige samleje' - udøvet af landets kongepar eller kronprinsepar. Det var dette særlige ritual på et helligt kultsted eller en særlig afdeling i templet, der andre steder synes at have udviklet sig til tempelprostitution-skikken. I Egyptens templer ses verdenssøjlen ikke almindeligvis som fysisk søjle, men relateredes til himlen.

Af det græske mytestof fremgår, at da Odysseus genforenedes med sin hustru, skete det i en ægteseng udhugget af et kæmpe oliventræs stub, der stadig havde rødderne i jorden. Det hellige samleje under stjernerne foregik da på selve roden af træet, dets nederste "Canopus-del". Den bagvedliggende ide genses senere på europæiske kongelige ægtesenge til bryllupsritualet, de var de første med stjerneudsmykket sengehimmel, kaldet kanope, "ligesom ved Canopus".

I egyptisk mytologi blev Horus undfanget og genfødt i Osiris' kiste ved roden af Verdenstræet, der her afbildedes som en erica-art, nemlig det cirka to meter høje lyngtræ benu. Dette har ordspil på "genfødselsfuglen" Fugl Føniks, som egypterne også kaldte benu.

Blev et barn undfanget ved de kongeliges hieros gamos-akt ved søjlens fod, hed det sig, at "guden var far til barnet". Bl.a. i Luxor-templet, hvor det vises, er Amonkultens centrale rum viet til den guddommelige farao og har afbildninger, der gengiver det "teogamiske dogme", dvs. den øverste gud Amons forening med dronningen, hvorfra faraos overmenneskelige væsen opstår.

Hatshepsut erklærer sig således som "gudens-datter" i sine inskriptioner - hvor hun desuden angiver, at hun er datter af guden Amon-Re og den indviede, "gudens-hustru" dronning Ahmosis.

I Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari er udførelsen af den ritualakt også omtalt i inskriptionerne - og er historiens tidligst kendte, direkte beskrivelse af "teogami", dvs. 'ægteskab med guden'. - Ligeledes er templets afbildninger af handlingsforløbet også den først kendte billedmæssige gengivelse af at blive undfanget og født "med guden (den øverste gud Amon) som far".

Gennem tiderne var denne opfattelsesmåde og undfangelsesform udbredt især i forbindelse med de store herskere:

- F.eks. Alexander d. Store, der "med guden (den øverste gud Zeus) som far" blev undfanget i templet på øen Samothrake; hans mor, Olympia, var kongedatter og dronning. - Kejser Augustus blev ifølge Svetonius' kejserbiografi ("Augustus" 94,3) undfanget ved den øverste gud Jupiter i dennes tempel i Rom; hans mor var af gammel kongeslægt. - Den berømteste fremtræden i denne ide er beretningen om Jesu undfangelse; også hans mor, Maria, var af gammel kongeslægt fra kong David ifølge slægtsregistre i evangelierne "Matthæus" (1,1-16) og "Lukas" (3,23-38) - Traditionen for den teogami praktiseredes også i Indien, idet Buddha (500 f.Kr.) ligeledes blev undfanget "ved guden"; og hans mor var kongedatter og dronning. (Mere herom i Appendiks 1 og 2).

I hele Mellemøsten fandtes ritualet, hvis religiøse mysterietradition fortsat anerkendes: I Indien, "et levende museum" for flere af oldtidens ideer, blev en filosof og religiøst geni Ramakrishna (1836-1886) undfanget ved guden Shiva i dennes tempel, hos en højtstående kvinde af brahminkasten, mens hendes mand var bortrejst. Flere hindutempler havde indtil dette århundrede en speciel sideindgang til de kvinder, der ankom med det formål at opnå hellig undfangelse - i så tilfælde med en af templets præster, der repræsenterede guden.

Også kongelige fødsler i Egypten foregik i et specielt rum, den tidligere beskrevne hytte eller pavillonagtige teltopbygning på toppen af paladsbygningen eller templet, der i Theben begge indgik i et samlet kompleks på Hatshepsuts tid. Et sådant særligt rum placeret på denne måde afsondret, "nær himlen", var som tidligere demonstreret (kap. 2) sandsynligvis det sted, hvor Moses blev født og holdt "skjult" i tre måneder.

Denne specielle "hytte" - oftest på taget, eller sat op inde i selve soverummet eller i haven - var simpelthen et "helligt" rum opbygget omkring en søjle, men i Egypten med fire lette Hathor-udsmykkede eller papyrusformede søjler. Disse var overhængt teltagtigt med klæde - som førnævnte kanope der stadig efter 3.500 år ses på himmelsenge - og draperet med guirlander af snerleplanter af særlig betydning.

Rabbinerskrifterne angav som tidligere nævnt, at da Faraos Datter var gravid, "lukkede hun sig inde". Her genkendes den frem til nutiden kendte tradition med sådanne forholdsregler for at beskytte den gravide og den ufødte mod overlast i graviditetsperioden, og også efter fødslen for at beskytte det nyfødte barn mod skadelig indflydelse. Dog ses på egyptiske afbildninger ofte skarer af personer på besøg med gaver ved pavillonen - og der har til visse tider været et leben, som det langt senere kunne opleves i europæiske barselsstuer.

I Mellemøsten kunne Verdens-aksen ses symboliseret ved teltstangen, der bar "himmelteltet", dvs. hele himlen over Jorden. Bl.a. ses det i "2. Samuels Bog" (16,22), hvor en af kong Davids sønner, rebellen Absalom, i Jerusalem rejste et særligt telthus oven på paladsets flade tag og offentligt tilkendegav, at han her fuldbyrdede (rituelt) overtagelsen af sin fars koner (harem).

En afart blev til almindelig tempelprostitution, der reelt kan ses som en udløber af hieros gamos. Senere i Bibelen, i "2. Kongebog" (23,7), nævnes, at kvinderne ved Jahwehs hus, dvs. Salomons tempel i Jerusalem, vævede "et telthus" til "den hellige pæl. Samt at der her ved templet endog var aftrædelsesrum til brug for også den mandlige tempelprostitution, "mandsskøger"; egentlig 'hellige mænd', qadesh.

Oprindelig betragtedes den kultiske tempelprostitutions aktiviteter som hellige handlinger - og var i perioder en vigtig indtægtskilde for mange templer i Mellemøsten. Ifølge Herodot skulle enhver ung pige i Babylon én gang i sit liv stille sig til rådighed i templet. Det findes stadig i Indien, skønt nu ulovligt; i 1991 i Bombay blev ifølge byens sundhedsvæsen 2.000 piger gjort til devadasi, tempelprostituerede.

Bibelen omtaler bl.a. en tempelprostitution forbundet med kulten for gudinden Astarte (Balith eller Ashera) ved Jerusalem, som førnævnte kong Josias forbød 622 f.Kr. En i Israel udbredt type figurer af hende var søjleagtigt smalle: Ashera er, som nævnt, hebraisk for 'hellig pæl'.

I Egypten kan himmelko-gudinden Hathor ses gengivet i udformning af bygningssøjler og bærer "himlen", der er templets stjerneudsmykkede loft - f.eks. i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari, der især var tilegnet den gudinde. Og kulten i det lille egyptiske tempel i Serabit el-Khadim - på Sinai hvor Moses synes at have opholdt sig under en del af sit eksil - var tilegnet Hathor i dennes semitiske genpart, Balith/Astarte, her afbildet netop som kopi af Hathor.

Allerede fra den tid, der var samtidig med Moses' forberedelser til israelitternes udvandring, lod farao Amenhotep II (1456-1430 f.Kr.) denne kanaanæisk-qainitiske gudinde Astarte - også kendt under navnene Balith eller Anath - indføre og siden indgå som en del af den egyptiske, religiøse opfattelse.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER