Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (62 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (62 af 70)

Hieros gamos, 'helligt ægteskab',

og tærskepladsen

 

Således på samme måde som ideen om "guden som far" og "gudens-søn" (og "gudens-datter") ses efter 4.500 år begrebet "gudens-hustru" transformeret på en ejendommelig måde til en noget omstridt jomfrustand - en stridighed der til tider endog har formået at overskygge selve religionens budskab.

Da forståelsen af begrebet "gudens-hustru" således forsvandt - egentlig allerede ved kirkens videreførelse af visse jødisk teologiske opfattelsesnormer - forsvandt også i højere grad forståelsen af, at den person, der i Bibelen fremstilles som faraos datter, også var Moses' rigtige mor.

Modellen bag det hele var skabelsen: skabergudens ånd befrugter det jordiske, hvorved de levende væsener kan fødes. Indvielsen til "gudens-hustru" var en kultisk akt, hvori indgik hieros gamos, i realiteten udtrykt som en kopi af den guddommelige skabelse. Selve "gudens-hustru"indvielsen kan ikke usandsynligt have indbefattet psykiske og spirituelle elementer, der er trinene i tidligere nævnte tantriske yoga nærmest i sammenligning.

Der har været forberedelser forinden til at stemme sindet til rette modtagelighed, både ved hjælp af lærdomme, mantra-agtige messende sange, billeder der var "mind-appealing", samt programmerede drugs, hvor især bestemte arter af psykisk virkende røgelse, som tidligere beskrevet, var af særlig betydning. Under nogle af disse forhold ved kultudøvelsen kunne det f.eks. gælde om at holde sindet på et stadium, der symbolsk kunne sammenlignes med, at sindets indstilling eller tilstand herved blev, som om det var uberørt som en jomfru.

Men da nu meget unge kongedøtre vitterlig deltog - så unge, at der ofte var tale om en tidlig debut - og hvor den pågældende samtidig af praktiske grunde ikke skulle have haft samleje i mindst 10 måneder forinden for at være sikker på barnets rette herkomst - synes der ikke langt til, at man senere af ren og skær uvidenhed tog visse af denne ældgamle kultus' overleveringer bogstaveligt - og følgerne var senere hen en mængde misforståelser om det pågældende jomfrubegreb.

Også visse andre forhold bag hieros gamos' "guddommelige ægteskab" findes der endnu spor af i traditionerne. Mange steder i oldtiden var en tærskeplads et yndet symbol for himlen. Den ofte runde, brolagte tærskeplads var forsynet med en pæl i midten at binde trækdyrene til, når de tærskede kornet ved deres traven rundt og rundt om pælen eller trak en tærskeslæde rundt i samme cirkelbevægelse hen over kornet. Den dag i dag ses sådanne tærskeslæder stadig i brug mange steder, endog i et stærkt moderniseret land som Spanien, Jordens niendestørste industrination.

'Tærskepladsen' hedder på hebraisk gan ligesom gan Eden, 'Paradisets have', begge et helligt sted, af form som et 'rundt skjold' magén. Pladserne var højtliggende ligesom andre helligsteder, på hebraisk netop kaldet "høje steder". Men forbindelsen mellem disse og tærskepladser og hieros gamos er hidtil upåagtet af forskningen, men vil være værdifuld for antropologisk studium.

Et særligt ceremoniel for Josefs begravelse blev udført på en tærskeplads; Gibeon tog hellige varsler på en tærskeplads; og der profeteredes for Judæas og Israels konger på deres troner på en tærskeplads ved Samarias byport. - I alt dette skimtes en del af baggrunden for, at tærskepladser ofte var et helligt sted; f.eks. angiver Bibelen også, at selv Jerusalems tempel for Jahweh-religionen blev anlagt på en tærskeplads, hvor David havde opsat et alter, og som i forvejen var hellig under den lokale jebusitiske religion.

Pælen på gan - midt på himlen eller tærskepladsen - brugtes som symbol for Verdens-aksen, mens tærskeslæden med sit tøjr symboliserede stjernebilledet Karls­vognen, der er tøjret til Verdens-aksen og hver nat på himlen ses cirkle rundt om den. "Matthæus" og "Lukas" omtaler, at Jesus havde:

"... sin kornkasteskovl i hånden for at rense sin tærskeplads ...".

Ifølge Giovanni Schiaparelli, astronom og hebraiskkyndig, kaldte jøderne for 2.000 år siden stjernebilledet Karlsvognen også for "Kornkasteskovlen". Profeten Jeremias omtaler, at (de noksom bekendte) "Babylons døtre er som en tærskeplads". Det genspejles senere hos Dante, der, via inspiration i "Johannes' Åbenbaring", fortæller om "Babylons skøge" i vognen: Karlsvognen (der hvert døgn ses køre rundt på himlen).

Bibelen beretter i detaljer i "Ruths Bog", hvordan Ruth og Boaz udførte et hieros gamos-lignende ritual på Boaz' tærskeplads. Dermed foregik det stadigvæk forbundet med ideen om kongeligt afkom - idet parret herved blev stamforældre til Davids kongeslægt. Teksten (3,4) beretter, at Boaz skulle rense byg på tærskepladsen, mærkværdigvis midt om natten(!), og at han lagde sig til hvile på kornet, mens Ruth skulle snige sig ind, løfte kappen ved hans fødder og lægge sig dér, og:

"... så skal han nok sige dig, hvad du skal gøre ..."

- og der blev de så liggende resten af natten lige til om morgenen.

Den dag i dag findes der i det moderne Israel - hos jøder, der stammer fra dén oprindelige del af befolkningen, der aldrig udvandrede - overleveret en skik, der stadig praktiseres. Ved deres bryllup sætter brud og brudgom sig op på en tærskeslæde, hvor de udklædt som konge og dronning også lader sig trække rundt og rundt på tærskepladsen. Her er der tydelige spor (jf. kap. 10) fra også egyptiske og senere græske kongers hieros gamos.

*

I alt dette ses, at hvad guderne i myterne opfattedes at foretage sig, blev efterlignet af kongerne i deres ritualer, der så til en vis grad efterlignedes af fornemme personer - og igen til sidst blev efterlignet af folket i mange forhold, lige fra fødsel, bryllup, begravelse, og til bolig og spisning.

I følgeskab med denne udvikling skete der en forskydning, hvor nogle ritualer, der fra starten var religiøs praksis, efterhånden bliver en del af dagligdagen, mens det religiøse præg samtidig træder i baggrunden og da kan forsvinde helt. I dag, op til flere tusinde år efter disse begivenheder, findes utallige reminiscenser af gamle ritualer stadig i vor dagligdag, uden at vi bemærker det - men de er dybt rodfæstet under nutidskulturen.

 

 De-Fortrængte-Optegnelser-36-Ove-von-Spaeth

Babylonisk-sumerisk relief med den øverste gud Marduk
med emblemerne: stav, ring og målesnor - symbolske genstande,
der ligeledes genkendes fra bibelteksterne.

 

De-Fortrængte-Optegnelser-37-Ove-von-Spaeth-

Dogmet fra 1854 om, at Jomfru Maria var undfanget "ubesmittet",
er uden relevans til Bibelen og derfor nu fjernet;
tilbage i Rom står denne mindesøjle om dogmet - den har et
flertusindårigt perspektiv om rituel undfangelse og Verdens-aksen/søjlen.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER