Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (52 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (52 af 70)

19. KAPITEL

Offer for den rivaliserende brors intrige

 

Egyptologisk forskning har efterhånden klarlagt mange vigtige detaljer og forhold inden for det egyptiske kongehus under det 18. dynasti. Dette giver en betydelig bedre baggrund for at iagttage Moses' position og problemer i forbindelse med dette kongehus' specielle slægtsmønster.

Tuthmosis I var søn af sin forgænger, farao Amenhotep I, men ikke af dennes dronning af kongelig byrd, Ahotep - idet en hofdame, Senseneb, var hans mor. Tuthmosis I var derfor kun "halvkongelig". Han blev, som traditionen for en farao påbød, gift med sin søster. Da denne søster, dronning Ahmosis, var "helkongelig", var deres barn Hatshepsut også helkongelig: dvs. den omtalte tradition, at hvis begge et kongebarns forældre var af kongeblod, skulle mindst en af dem være helkongelig, for at barnet kunne betragtes som helkongeligt.

Hatshepsuts mand og samtidig halvbror, den senere farao Tuthmosis II, var ganske vist søn af Tuthmosis I, men ikke af hans helkongeligt fødte dronning Ahmosis. En hofdame, Mutnofret, var hans mor. Således var hverken Tuthmosis I eller dennes søn, Tuthmosis II, "helkongelige" (se diagram, kap. 10).

På den baggrund som eneste helkongelige arvtager har Hatshepsut kunnet opnå en del støtte til sin position som hersker. Men herefter ved gemalens død ser det ud til, at Hatshepsuts planer om at få sin ligeledes helkongelige søn Moses accepteret på tronen mislykkedes.

I billedserien i Hatshepsuts tempel, der omhandler hendes egen rituelle undfangelse "med guden Amon som far", ses guden Thoth fremtræde som "Amons herold" - og i forbindelse med ceremoniellet ved denne kongelige undfangelsesritus kaldes Thoth desuden for "Amon-Re's vesir", dvs. stedfortræder og næstkommanderende.

Under Egyptens 18. dynasti (1585-1310 f.Kr.) ses anvendelse af navnet Amon-Re, der var "faderen" ved den kongelige undfangelse, ofte indgå i navne på helkongelige faraoner. Gudens navn indgår da i den helkongelige Hatshepsuts "fornavn" Chnemet-Amon - og f.eks. faraoner som Amen-hotep, Amen-mosis og Tut-ankh-Amon (navnets første del, Tut, betyder ikke Thoth).

Der ser ud til at have været lagt vægt på Thoth som "budbringer" for "faderen" Amon i de tilfælde, hvor Amon-navnet ikke anvendtes i navngivningen. F.eks. fik de "kun" halvkongelige faraoner Tuthmosis I, II og III navne efter guden Thoth: Tuth-mosis – egyptisk Dhut-mesis - betyder 'barn af Thoth'.

Moses' kroningsnavn skulle mest sandsynligt være 'Tuthmosis', eftersom Faraos Datter Hatshepsut var gift med Tuthmosis (II), foruden at hendes fars/medregents navn var Tuthmosis (I), hvorfor hensigten må have været at videreføre navnet.

Overleveringer om den unge Moses i Egypten og hans "identifikation" med Thoth, navnemæssigt såvel som personmæssigt (det sidste især i en egyptisk-græsk version, Hermes Trismegistos), var talrige i oldtiden og helt frem til renæssancen. Her diskuterede de lærde ivrigt, i hvilken grad denne sammenføring - reelt eller symbolsk - af de to skikkelser kunne bekræftes. Den tidligere citerede egyptisk-jødiske historiker Artapanos cirka 100 f.Kr. skrev i sit værk "Om Jøderne" (linje 432ff), at:

"… de egyptiske præster ærede Moses som en gud og kaldte ham Thoth …".

Dette navn Tuth-mosis var ligesom f.eks. Amen-mosis i sin korte form velkendt som kælenavn i versionen mesis - 'Moses'.

Det stemmer med, at den egyptiske historiker og præsteastrolog Manetho i Alexandria 280 f.Kr. beretter, at Moses blev leder af oprøret, der førte til den store udvandring - og at han først her "antog navnet Moses". Dvs. at han nu tog det (tron)navn i brug, han tre måneder gammel ved kongebarnsritualet havde fået af Faraos Datter, der bekræftede hans status ved at navngive ham Moses præcis som i bibelteksten: "fordi hun havde taget ham op fra vandet".

I lyset af alt dette betyder det simpelthen, at hun allerede her gav ham hans kommende faraonavn i fuld overensstemmelse med det traditionelle ritual på vandet beregnet for kongebørn, der var født som tronarvinger. Således kunne Moses som hendes søn og førstefødte derfor fortsætte kongeslægtslinjen såvel som navnelinjen.

Dette deciderede egyptiske navn Moses, mesis, med dets betydning 'barn' blev i øvrigt længe en "sandere" betegnelse for ham, end nogen vel havde forestillet sig. For bortset fra at Moses til slut ikke kom til at regere landet, synes hans stilling som voksen tronarving at få stor lighed med den position, der i nyere tid kendes hos kong Edward VII (1901-1910), medens han var en "evig" Prince of Wales. Sidstnævnte begavede prins var størstedelen af sit liv i flere henseender som "barnet" placeret i skyggen af sin magtfulde mor, dronning Victoria, der regerede i ekstrem lang tid, mens han ventede og ventede på at kunne udnytte sine store evner som regent for Englands imperium.

Skønt kongebarnsritualets traditioner var blevet gennemført for Moses både ved undfangelsen og ceremoniellet på Nilen, og selv om Moses' kongelige position gennem den tidlige kroning til tronarving her blev understreget yderligere - var denne status som faraokandidat netop i hans tilfælde alligevel ikke så urørlig, at den ikke kunne udsættes for angreb fra hoffets og præsteskabets side.

Da Hatshepsut senere delvis opgav sin herskerposition, har det været på Moses' bekostning, at hans "uægte halvbror", Tuthmosis III, kom på tronen. Denne farao slettede siden Hatshepsuts regeringsår i kongelisterne; men som søn af Tuthmosis II og haremskvinden Iset var han af temmelig spinkel kongeligt slægtskab, ligesom hans stilling som underordnet præst i et fjernt tempel, samt hans oprindelige navn Nefercheperu, viser - i modsætning til Moses' navne - at det ikke var planlagt, at han skulle være farao.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER