Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (12 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (12 af 70)

5. KAPITEL

Bibelens Moses,

en ufuldstændig overlevering?

 

Den usynlige ændring

Udforskningen af bibelteksternes historiske baggrund kan lige så lidt som andre forskningsområder sige sig fri for at være underlagt modesvingninger - også ved opfattelsen af Moses. Dertil er det ikke sjældent blevet hævdet, at hvis Moses ikke havde levet, ville man have været nødt til at opfinde ham, ellers ville Israels religionshistorie være meningsløs; men der er forskere, der vil hævde, at man faktisk opfandt ham.

Ofte anses Bibelen på grund af en hel del manglende ekstern dokumentation, samt ud fra selve bibelredaktionen, for at være en mindre pålidelig historisk kilde. Men også tekstændringer kan i sig selv være information. Det gælder om at indkredse sådanne indgreb: ved bl.a. at sætte Bibelens beretninger i relation til alt andet relevant i den gamle verden end blot hovedsagelig forskning i selve Israel eller selve bibelsproget, hvilke kan blive ensidigt og selvbekræftende. Her kan ikke udføres realistisk forskning ved at evaluere dennes resultater fortrinsvis inden for ét område: Israel - for ifølge traditionen kom Moses dog fra Egypten.

Allerede under Judæas religionsreformistiske konge, Ezekias i 700 f.Kr., blev der redigeret i Bibelen - jf. "Ordsprogene" (25,1).

Og føromtalte skriftlærde jødiske præst Ezra i 400-tallet f.Kr. anses af ortodokse jøder for at være en af Jahweh inspireret "folkets vejleder", der på sin særlige måde reddede Bibelens tekster efter jødernes eksil i Babylon. Rabbinerskrifterne oplyser, at han omskrev Bibelen. Gamle arabiske kilder angiver endda, at han nedskrev den efter hukommelsen. Ezras politik var strengt religiøs, og hele hans genskrivning og ny-redaktion af Bibelen indrettedes derefter.

Hans virke ses også i Bibelens slægtsregistre: Ved emnet "Ezra" påviser "Encyclopaedia Judaica" (vol. 5, Jerusalem 1971), hvordan han synes at have redigeret i slægtstavlerne i Bibelens "Krønikebøger", så han selv fik prestige fra en finere stamtavle med forfædre tilbage til Salomons ypperstepræst Zadok og videre tilbage til Ahron.

At Ezra indirekte afstedkom "historisk redaktion", var helliget af det store mål, det skulle tjene - nemlig det jødiske folks overlevelse og en reetablerende styrkelse af religionen og af hjemlandet.

Efter Ezras samling af Bibelens skrifter, bestående af Mosebøgerne og senere skrifter, blev Bibelen kanoniseret i stort set den form, han gav den. Efter hans redaktion, nye skrift, nye stavemåde og respektfulde "tilpasning" af disse dele til en mere helhedsbetonet tekstsamling for et trossamfund, fik Bibelen efterhånden en religiøs værdi, der ikke kan sammenlignes eller udmåles i forholdet til historisk sandhed - det vil ofte være som to forskellige verdener.

Nogle dele om Moses' indflydelse måtte udelades, f.eks. er David i Bibelens øvrige tekster omtalt mere end fem gange så ofte som Moses. Til forkortelse i selve Moses-beretningen i Bibelen synes i visse tilfælde anvendt en teknik, der kan genkendes i et, om end grelt, eksempel fra nyere tids verdenshistorie: - Da Tysklands "jernkansler" Bismarck i 1870 diskret forkortede særlige steder i en telegramtekst fra den franske regering og derefter offentliggjorde den (Emsen-depechen), fremtrådte indholdet skarpere, som om Frankrig havde provokeret til krig. Det fremskyndede så dens udbrud. Dette var netop Bismarcks skjulte hensigt. Men ingen kunne anklage ham for ændringer eller forfalskninger udført ved at tilføje sine egne ord i den endelige tekst.

Ezras bibelversion, grundlaget for den nugældende Bibel, er fra cirka 400 f.Kr. - men først 1.300 år senere (cirka 900 e.Kr.) cementeredes traditionen fra Ezra, idet Bibelens hebraiske konsonanttekst herefter tilføjedes særlige ("masoretiske") vokaltegn, der sammen med optælling af antallet af ord i hvert afsnit skulle sikre eftertiden mod forkert gengivelse af bibelteksterne. Også her fungerer den ikke ukendte praksis, at "historie er de facts, man bliver enige om".

De afgørende indgreb i teksterne skete således over tusinde år forud for denne herefter så stabile overleveringstradition. Med lignende teknik som i eksemplet med telegrammet - men tydeligvis ud fra stor ærbødighed for de gamle "hellige" tekster - synes Ezra og evt. hjælpeskrivere ikke nødvendigvis at have tilladt sig direkte at tilføje ændringer. I stedet fremstår resultatet som værende skabt ved med udvælgelse at have fjernet nogle til formålet mindre egnede passager og afsnit.

Bagefter har disse religionsvogtere og bibelcorrectorer om nødvendigt kunnet sværge på - som sandt var - at de ikke havde lavet om på et eneste ord i de hellige skrifter og ej heller føjet ekstra ord til. Den kondenserede bibeltekst bliver ikke bogstavelig usand i enkeltdele, men i visse helheder. Generelt ved fejl og udeladelser påpeger den amerikanske semitolog W.F. Albright: "Some Remarks on the Song of Moses", i Vetus Testamentum (vol. 9, 1959, s. 341):

"… det forstærkende bevis ud fra Qumran-teksterne, at vore hebraiske originaler, redigeret engang i oldtiden, led mere ved skrivernes udeladelser end ved tilføjelser …".

Kun få udeladelser var tilstrækkelige for at frembringe den drejning, at episoden med Moses på Nilen blot var en tilfældig desperat måde at redde et hittebarn på. Følgende konkrete forhold vil indikere det:

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER