Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (66 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (66 af 70)

ILLUSTRATIONSNOTER OG -KILDER

 

Billedregister

 

Omslag: 

Gudesønnen Horus, som kronprinserne identificeredes med, her i højpræsteligt leopardskind. Nefertari’s gravanlæg, Dronningernes Dal, cirka 1250 f.Kr. i 19. dynasti.

Side 12 (i den trykte udgave):

Statue af Hatshepsut, krystallinsk kalksten, i helhed 1,95 m høj, fra templet i Deir el-Bahari (hvor den under Tuthmosis III blev væltet ned i en udgravning), vestbredden i Theben, cirka 1495 f.Kr.; courtesy The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund and Contribution 1922.

Side 29 (i den trykte udgave):

(Øverst) Isis i papyrusskoven, bas-relief fra Philae fra 3. århundrede f.Kr. i ptolemæisk periode, en kopi fra ældre tempeltradition; fra E.A. Wallis Budge: "Osiris and the Egyptian Resurrection" I, New York 1911, p. 303.

(Nederst) transport af lille kiste, udskåret skulptur af træ, 14 cm høj, fra cirka 1400 f.Kr. under Amenhotep III; fra Journal of Egyptian Archaeology, vol. 15, 1929, p. 236, plate 38; courtesy British Museum, No. 32,767.

Side 32 (i den trykte udgave):

Kongelige barselspavilloner/vågehytter opbygget af lette træsøjler med papyrusudskårede hoveder, dekoreret med snerleplanter - ofte en kanope med teltdug henover.

(T.v.) gengivelse fra gravanlæg på Thebens vestbred; fra J. Vanadier d’Abbadie: "Catalogue des Ostraca figurés de Deir el-Médineh", FIFAO, vol. 2, 1937, fig. 2339.

(T.h.) vægmaleri i gravanlæg for medlem af kongefamilien, Tell el-Amarna, cirka 1370; fra Geoffrey Thorndike Martin: „The Royal Tomb at El-’Amarna“ vol. 2, The Rock Tombs at El-’Amarna, Part VII, Egypt Exploration Society, London 1989, p. 46, fig. 11 & plate 68.

Side 36-37 (i den trykte udgave):

Vægmaleri, nordvæg i inderste rum: Neferhotep modtager en buket fra Amons alter i Karnak-templet - og på vej ud, i templets avenue, præsenterer han den for sin hustru; fra Norman de Garis Davies: "The Thomb of Nefer-Hotep at Thebes" I, The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, New York 1933, pp. 29-32 og planche XLI.

Kollage (forf.): Den arkæologiske plan brugt til sammenmonteringen er fra Michel Gitton: "Le palais de Karnak", Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, tome 74, Le Caire, 1974, pp. 63-73: fig. 1 (p. 65) og fig. 2 (p. 67).

Side 74 (i den trykte udgave):

"Nisut-bithia"-titlen stavet med fire hieroglyffer. Omhandler i dette tilfælde kong Sesostris I fra 12. dynasti, relief i hans barque-helligdom, Amon-templet i Karnak (Theben); fra Richard H. Wilkinson: „Reading Egyptian Art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture“, London 1992, p. 114, fig. 1.

Side 81: Kollage (forf.) (i den trykte udgave):

Bl.a. med uddrag (aksen) fra Senmut’s stjernekort, fra 18. dynasti - gengivet f.eks. hos Alexandre Pogo: "Zum Problem der Identifikation der nördlichen Sternbilder der alten Ägypter", Isis, vol. 16, 1931, pp. 102-114.

Side 89 (i den trykte udgave):

Indmejslet basrelief i kalkstensblokke, der er kolorerede og indgår i muren bag søjlegangen oppe på 2. terrasse i Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari. Den her i bogen anvendte illustration er - på grund af beskadigelserne i hendes tempel – fra en rekonstruktion, en næsten nøjagtig kopi, som Amenhotep III lod sætte op på vestmuren i et særligt „fødsel“kultrum for ham, i Luxors tempel; udarbejdet med grundlag i "Szene IV L" fra Hellmut Brunner: "Die Geburt des Gotteskönigs", Ägyptologische Abhandlungen, Band 10, Wiesbaden 1964.

Side 101 (i den trykte udgave):

(Øverst) en egyptisk tegning, 18-19. dyn., brugt til 2. Mosebog’s 7,11 i "Bibeln illustrerat", Kungliga Bibelkommissionens översättning 1917, Stockholm 1933.

(Midten) fra sen-bronzealder tempel i Deir 'Allah: panel med indskrifter om Balaam, i en usædvanlig skriftvariant; fra Gaalyah Cornfeld: "Archaeology of the Bible", San Francisco 1976, p. 58.

(Nederst) tempelvæg-billede i Karnak: Farao Seti I henter "ash", akacietræ, hos semitter i Inu-ammo; fra Édouard Naville: "Hebraero-Egyptiaca I. The Shittim Wood", Society of Biblical Archaeology, Proceedings (June 12), vol./1912, p. 186: plate XXI.

Side 109 (i den trykte udgave):

(Øverst) før-jahwistisk kult, kanaanæiske fønikier ofrer gaver og et barn - tegnet i egyptisk stil. Fra vægmaleri i Amen-emheb's gravanlæg, Theben cirka 1450; fra George E. Mendenhall: "The Hebrew Conquest of Palestine", The Biblical Archaeologist, vol. 25, 1962, p. 77, fig. 5; courtesy Oriental Institute, University of Chicago.

(Midten) minde-steler fra Kartago; fra Gaalyah Cornfeld: "Archaeology of the Bible", San Francisco 1976, p. 52.

(Nederst) Beth Alpha synagoge, mosaikgulv med afbildning af ofring af Isak; courtesy The Hebrew University of Jerusalem, Departement of Archaeology, BS XXXVII, vol. 3.

Side 113 (i den trykte udgave):

Isaac Abrabanel: Sefer "Ma'ajnej haj-jeshu'ah", (1497), Stettin 1760; courtesy Judaistisk Samling, Det Kongelige Bibliotek, København.

Side 120 (i den trykte udgave):

(Øverst) statue af farao Sheshonq II (Usarkon, Zerah) som Nilens gud. Teksten på ryggen fra A til B angiver, at det er denne farao; fra William M. Flinders Petrie: "Israel and Egypt", London 1911, p. 74, fig. 39; courtesy British Museum, No. 766.

- (Jf. også Wilhelm Spiegelberg: "Der Ägypterkönig Proteus", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, tome 30, Le Caire, 1930-1931, p. 103-106, pl. 1: b.

- Vedr. Amenhotep III som nilgud, jf. Maria Mogensen: 'Inscriptiones hiéroglyphiques du Musée National de Copenhague', Copenhague 1918, p. 2, planche III).

(Nederst) fra en papyrustekst med mytologisk billede af foreningen mellem himmel og jord; courtesy British Museum.

Side 130 (i den trykte udgave):

Udskåret relief, 18. eller 19. dynasti; courtesy Cairo Museum.

Side 136-137 (i den trykte udgave):

(Yderst t.v.) eleveret plan af Hatshepsuts tempel i Deir el-Bahari, udført af Somers Clarke som oversigt ved indledningen til Éduoard Naville's værk - nævnt i det følgende.

(Højre side øverst) plate LXI, og (nederst) plate LXIV, begge i vol. 3 af Édouard Naville: "(The Temple of) Deir el-Bahari" I-VII, London 1895-1908 (1913). Begge er fra templets midterkolonnade, nordre væg; tegninger udført af Howard Carter. Billedfladens naturlige bredde i rammen: 50 inches.

Side 145 (i den trykte udgave):

(Øverst) sjakal-maske der når ned på skuldrene; fra Margaret A. Murray: "The God of the Witches", London 1933, fig. 8a; courtesy British Museum.

(Midten/t.v.) præster udklædes til mysteriespil eller religiøse optrin; fra „Eberhard & Helck: Lexicon der Ägyptologie", Band 1, Wiesbaden 1975, Tafel I, Abb. 9.

(M./t.h.) Seth og Horus; fra Scott Steedman: "Ancient Egypt", London 1995, p. 103.

(Nederst) skåle med gløder fra offerscener i gravmalerier. T.v. Setau's grav i El-Kab, under Ramses IX i 20. dynasti; - t.h. lignende scene fra grav no. 92 i Sheik Abd el-Gurna i Theben, 18. dynasti; begge fra Melvin Grove Kyle: "Moses and the Monuments", London 1919, pp. 262-273, plate XVI, fig 4 og 2.

Side 149 (i den trykte udgave):

Bronzefigur med dobbeltkronet Horus som gudebarnet Harpokrates; fra Mythologie Générale Larousse, transl. Delano Ames: "Egyptian Mythology", (Paul Hamlyn) London 1965, p. 72; courtesy Mansell Collection.

(Nederst) hieroglyf-kongeliste; fra E.A. Walllis Budge: "The Mummy", London 1989 reprint, p. 88-89.

Side 166 (i den trykte udgave):

Græske mytologifigurer, rød stregmaling; courtesy British Museum, Cat. E. 418. Jf. også Jane Harrison: "Themis...", London (1911 &) 1963, p. 264.

Side 169 (i den trykte udgave):

Faksimile af oversættelsen af kong Sargon I’s selvbiografiske tavle; fra George Smith: "Early History of Babylon", Inscription of Sargon: C.I., vol. 3, p. 4, No. VII, Transactions of the Society of Biblical Archaeology, vol. 1, 1872, pp. 46-52; - og i samme bind H.F. Taylor: "A Fragment of Ancient Assyrian Mythology", pp. 271-280, specielt ill. pp. 274-276.

Side 183 (i den trykte udgave):

(Øverst) afbildning på kong Ur-Nammu’s stele fra Ur.

(Nederst) gengivelse af mindesøjlen på et torv i Rom; samtidigt (fransk) xylografi fra Vilhelm Bergsøe: "Rom under Pius den Niende", Kjøbenhavn 1877. 1/4 af original-str.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER