Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (40 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (40 af 70)

Jethros baggrund

i Egyptens kongehus?

 

Rabbinerskrifterne omtaler Jethros i alt syv navne eller tilnavne - og alle viser sig at være af egyptisk oprindelse - bl.a.:

"… Keni, fordi han (Jethro) optog/indeholdt Torah's ord …"

- dvs. et navn der, både hvad lyden og oversættelsen angår, tilsvarer egyptisk kheni, 'tale, ord, ytringer, meddelelser', og netop er en betegnende karakteristik i forbindelse med en højtstående egyptisk skriftlærd som Jethro såvel som på hebraisk i forbindelse med Lovens tekst.

Et tilhørsforhold som Jethros til præsteskabet var ofte nødvendigt som baggrund for "en højtstående skriftklog", der var faraorådgiver. Men bl.a. ud fra Jethros egyptiske navne og titler ses det, at han i virkeligheden også tilhørte en gren af den egyptiske kongeæt:

- I særdeleshed dette er i yderligere overensstemmelse med Jethros tilhørsforhold til præsteskabet, idet denne institution var et foretrukket højere embedsområde af kongeslægtens medlemmer til at gøre karriere i. Også ifølge rabbinerskriftet "Mekhilta Yitro" (1) betød Jethros status som "præst i Midian", at:

- han var "… prins eller fyrste …".

I Ginzberg's "Legends of the Jews" (vol. 5, s. 410, n. 82) har mindst fire forskellige rabbinerskrifter et udtryk for Jethros status, hvilken:

"… betyder fyrste frem for at betyde præst …".

Også Josefus, i "Antiquitates" (2,11,2), omtaler Jethros høje position; og andre oldtidsforfattere anvender endda udtryk som f.eks.:

"… 'monark' … (samt) lovgiver, dommer og præst …".

Et lille stammefolk som midianitterne havde ikke prinser og fyrster, så hvorfra kom disse kongelige titler overhovedet i den sammenhæng? De særlige titler var just til medlemmer af den egyptiske kongefamilie - titler som kendtes i forbindelse med Jethro, også efter at han havde trukket sig tilbage til dette eksil i Midian.

Jethro kendes især under tre navne i Bibelen og rabbinerskrifterne. I "2. Mosebog" (2,18) er Jethro på Sinai også omtalt som Reuel. Bibelen har op til fire personer med dette navn. Skønt Jethro i Bibelen yderligere kaldes Hobab, læses en mærkelig vending i "4. Mosebog" (10,29):

"… Hobab, søn af Reue …".

Men bl.a. har den tidligere nævnte amerikanske semitolog William F. Albright i sin afhandling "Jethro, Hobab, and Reuel in Early Hebrew Tradition", i The Catholic Biblical Quarterly (vol. 25, 1963, s. 1-11) fastslået, at Reuel er et klannavn for Hobab (Jethro). Dette underbygges i rabbinerskrifterne, hvor det bl.a. ifølge Ginzberg's "Legends of the Jews" (vol. 5, s. 410, n. 84) anerkendes, at:

"… Reuel(navnet) er et tilbehør (attribut) til Jethro …".

Det tilføjes ved hele denne omtale, at der var tradition for at kalde en fars far (farfar) for "far". Dette vides endvidere at omfatte også oldefædre. Herved vil det være yderligere understreget, at navnet Reuel er slægtsnavnet for Jethro, idet der til brugen af den egyptiske kongetitulatur også hørte at udråbe regenten som "søn af Re". Det er kendt i egyptologien, at dette i faraonernes tilfælde var en formalitet, da tilnavnet også anvendtes af mange af kongefamiliens medlemmer.

Ifølge denne tradition blev solguden Re angivet direkte som far og oprindeligt stamfar til de pågældende konger og deres ofte vidtforgrenede afkom. Ideen at være efterkommer af Re kan følges tilbage til Egyptens tidligste konger cirka 3200 f.Kr.

Kepheru-Re var kongens titel som sin manifestation af Re, og udtryk for hans duale natur, jordisk og kosmisk. For kongen var identificeret som Solens ældste søn, det først skabte væsen. Og han havde ligesom Solen en særlig udstråling - også de romerske kejsere anvendte dette prædikat om sig selv. Når kongen optrådte i den rolle, måtte han, ligesom Solen, ikke berøre jorden, og blev derfor altid båret.

Det findes tidligt udførligt beskrevet i 5. dynasti 2500 f.Kr., da de tre første konger blev avlet af en præstinde og Re. Denne guddom omfattedes senere som Amon-Re. Fortsat ses i traditionens formler:

- når en konge fødtes, "… kom han fra gudens krop …",

hvorfor kongen ved tronbestigelsen blev givet titlen sa-Re-en-khetef, ordret: 'sønnen af Re fra hans krop' - ifølge A.S. Yahuda's værk "The Accuracy of the Bible" (London 1934, s. 85).

Blev der inden for kongefamilien født børn, der ikke var født som direkte tronarvinger - dvs. ikke "med guden (Amon)Re som far" - ansås dette kongefamiliemedlem blot for (generel) "efterkommer af Re".

Når rabbinerskrifterne oplyser, at Jethro på Sinai også kendtes som prins eller fyrste, har han således tilhørt den vidtstrakte del af kongefamilien, der ikke var "helblods" tronarvinger, som helst skulle være sønner eller døtre af den øverste gud Amon. Derfor har han ligesom alle med en smule kongeblod i sig kunnet betegnes som tilhørende solguden Re's efterkommere, "Re-familien".

Både som kongelig og som leder af templet har Jethro blandt de lokale semitisksprogede midianitter været æret som en ophøjet eller guddommelig person. Jethros tredje navn Reu-el (senere undertiden hebraiseret til et ældre bibelsk navn Reguel) fik således den semitiske gudebetegnelse el hæftet på sit kongefamilie-"klannavn" Re.

Lignende princip er kendt i slutningen af denne epoke, idet Tuthmosis III (gen)erobrede mange byer i Kanaan, og på hans sejrsberetning på Amon-templets vægge i Theben (Karnak) er nogle kanaanæerhøvdinge nævnt med navn, bl.a. Jakob, Josef, med den semitiske gudebetegnelse el (a'l) tilknyttet, således: Ja'qub-el og Jusuf-el.

På hele denne baggrund med Jethro som medlem af den egyptiske kongeslægt understøttes begrundelsen for, at Jethro i det hele taget kunne tillades at deltage som Jitru, Nilen, i kongebarnsritualets mysteriespil - dvs. optrinnet ved modtagelsen af Moses på Nilen. For denne rolle har været så betydningsfuld, at den fortrinsvis tildeltes netop medlemmer af kongefamilien.

I British Museum findes en kendt egyptisk Jitru-statue af rødbrun sandsten, 2,20 m høj. Den viser en skikkelse, som til et mysteriespil eller religiøst ceremoniel er klædt ud som "Nil-guden" og udstyret med flodplanter samt, da Nilen frugtbargør landet, "frodighedstegn" såsom kornblomster, kornaks, vindruer og vagtler:

- På venstre side af figurens rygbjælke findes navn og et portrætrelief, begge visende, hvem der udfylder denne rolle som Nil-guden, nemlig en Amon-Re-præsteskikkelse med navnet Sheshonq.

Og ligesom i Jethros tilfælde var det ikke en hvilken som helst præst, men en kongelig: Den pågældende er iført leopardskind, som er karakteristisk for visse højtstående Amon-Re-præster. Desuden er denne Jitru- eller Nil-figur udstyret med skæg, hvilket mest, og især, konger og tronarvinger bar - ligesom hos guderne.

Den franske egyptolog Gaston Maspero har ifølge Fr.W. von Bissing: "Denkmäler ägyptischer Sculptur" (No. 58, Band 1, München 1914) identificeret personen som den senere kong Sheshonq II (nu mest kendt som Shoshenq eller Sesonchosis II) 900-883 f.Kr., fra 22. dynasti. Med sin status har han ved et ritualreligiøst ceremoniel kunnet udføre denne rolle som Jitru, Nil-guden, mens han var kronprins. Allerede fra 18. dynasti findes (Nationalmuseet i København) et brudstykke af en legemsstor statue af sort basalt, der viser Amenhotep III i denne flodgudrolle.

 

De-Fortrængte-Optegnelser-22-Ove-von-Spaeth

I tidens løb har flere kongelige ved religiøse optrin og mysteriespil optrådt i rollen som Iteru (Jethro), dvs. Nilen som gud. Statuen viser farao Sheshonq II i den rolle.

 

 De-Fortrængte-Optegnelser-23-Ove-von-Spaeth

Himlens gudinde Nut-Qebhet befrugtes af jordens gud Geb (jf. Gabri-el).

 

_________________________________

RESUMÉ:

  • Som præst hos et ikke-hebræisk folk har Jethro ikke haft navne, der - som ellers hidtil antaget - var originale hebraiske og derfor heller ikke havde nedsættende betydninger som 'overflødig' og 'snu'.
  • Jethro er direkte navnet for Nilguden, og alle hans navne var egyptiske, hvoraf flere var hellige titler eller tilnavne forbundet med hans rolle bl.a. også i ritualet for gudens levering af kongebarnet.

_________________________________

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER