Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (60 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (60 af 70)

Undfangelse i templet

 

I flere egyptiske templer skulle udvalgte kvinder blandt "gudens friller" danse i bestemte af nattens timer, eventuelt i forbindelse med tids-observationer af "stjerne-uret". Disse kvinder kaldtes senere på græsk houri, 'tiderne(s gudinder)'. Det udtryk ses senere, med betydningen "tid", i engelsk hour, en 'time' og i skandinavisk og tysk 'ur', 'Uhr'. Men en anden side af houri er omdiskuteret, idet det ifølge nogle forskere også menes at være ophav til en hore, engelsk whore (kendes i tysk, gotisk m.v.). Under alle omstændigheder ses en ældre baggrund i babylonisk og indisk kultus - og synes altså ikke totalt ukendt i Egypten.

På hebraisk og flere andre semitiske sprog hed en '(tempel)prostitueret' kede-shah, hvilket ordret betyder 'hellig kvinde'. Om hieros gamos-akten blev praktiseret i kong Salomons tempel i Jerusalem vides ikke, men kongens intime forhold til den etiopisk-yemitiske dronning af Saba er velkendt i traditionen.

Og i traditionen om den vise kong Salomon med de mange kundskaber omtales desuden, at han var en kyndig alkymist: I tolkninger af "det kongelige bryllup (samleje)" kunne der lægges en særlig symbolik i episoden med den sorte etiopisk-yemitiske dronning. Her kunne der i kabbalistiske og mystikerprægede tolkninger henvises til en bestemt tilstand undervejs hos de alkymister, der lever med i deres proces og på et tidspunkt gennemlever "negrido-fasen" (mørkets stadium). Denne fase indgår også i førnævnte C.G. Jungs udlægning af alkymiens kongelige bryllup.

Den græske historiker og filosof Plutarch omtaler, at Alexander d. Store (født 354 f.Kr.) blev undfanget af dronning Olympia i templet på øen Samotrake. Tilsvarende angiver andre kilder, hvordan hun holdt sin mand, kong Philip II af Makedonien, borte fra denne græske ø, der stadig var en delvis egyptisk besiddelse. Det synes at fremgå, at som gudens stedfortræder og "donor" brugte hun en egyptisk astrolog, hvis tilstedeværelse var arrangeret for at koordinere hele forløbet, så at hun både kunne undfange og føde på et astrologisk gunstigt tidspunkt.

Set ud fra både navn og opførsel hos denne "stand-in" for guden var han i virkeligheden Nectanebo, historiens sidste rigtige egyptiske konge (Nectanebo II i 30. dynasti). Som højtindviet - også i datidens så udbredte astrologiske mysterier - var han efter alt at dømme identisk med den ligeledes berømte Nectanebo, der i Egypten, sammen med ypperstepræsten Petosiris, gennem deres skrifter også var kendt som nogle af oldtidens største astrologer. Følgelig blev Alexander født på den beregnede dag, hvor Solen om sommeren passerer hen over kongestjernen Regulus. Dagen var 19./20. juli, en dato der i flere tusinde år var Egyptens nytårsdag, hvor solåret genfødtes, og stjernen Sirius her havde sin "genkomst".

Da Alexander var 15 år, mødte han i sit hjemland Makedonien denne "gudens stedfortræder" Nectanebo, hvilket passer med, at netop i 340 f.Kr. var kong Nectanebo flygtet fra Egyptens persiske erobrere.

Alexander blev vred, da han nu for første gang hørte, hvad Nectanebo fortalte om sit faderskab, så han skubbede til Nectanebo, der faldt ned i en grøft så uheldigt, at han døde af det. Uden at vide det, dræbte Alexander - ligesom kong Oedipus - således ved et uheld sin rigtige far. Historikere har hidtil kaldt dette for romantiseret overlevering - men den er dog af samme alder og som Plutarchs Alexander-biografi og i øvrigt supplerer denne en hel del.

Da Alexander siden erobrede Egypten (idet han reelt tilbageerobrede sin uofficielle egyptiske fars tabte kongerige) fra fremmede persiske herskere, ilede han ud i ørkenen til en særlig helligdom i Siwa-oasen og blev på den baggrund uden problemer anerkendt som "gudens søn" og derved som guddom. På afbildninger af ham efter dette udstyredes han med horn som symbol på gudeudstråling - ligesom Bibelen omtaler det træk (på hebraisk dobbelttydigt) hos Moses - for at demonstrere den guddommelige status.

I Egypten blev Alexander hilst velkommen, ikke alene som befrier, men som hersker, skønt egypterne ellers var trætte af fremmede herskere. Men her anerkendte de ham øjeblikkelig, hvilket kun har kunnet ladet sig gøre, fordi de ledende i præsteskabet vidste, at han også var af egyptisk kongeæt, og at han var født "med guden som far".

Så sent som ved begyndelsen af den kristne tidsregning var der stadig reminiscenser af denne undfangelsesskik i dens babyloniske version, hvor endda folkets døtre deltog - bl.a. også i Rom og i andre byer med større templer på kejser Augustus' tid (regerede fra 27 f.Kr. til 14 e.Kr.). Det hed sig i samtidens beskrivelser fra Rom, at kvinder med denne opfattelse, sad i dagevis ved Jupiter-templet og på samme måde "ventede på, at det skulle times dem at få besøg af guden".

Samtidige romerske historikere påpeger, at endda kejser Augustus pralede med, at han var "gudens-søn", og at hans mor havde undfanget ham "ved guden" i Jupiter-templet (romerne identificerede Amon med Jupiter) - selvfølgelig omhyggeligt arrangeret også med hensyn til den kommende fødselsdato. Der kunne så stå astrologer parat, da han blev født ved efterårsjævndøgn i året 63 f.Kr.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER