Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (38 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (38 af 70)

14. KAPITEL

Søn af Sirius - leveret af Jitru …

 

Stjernesønnen

Da kongebarnsritualet med arken på Nilen udførtes som mysteriespil, havde dette kultiske spil den omtalte ekstra, himmelske dimension med relationer til Verdens-aksen: Dennes underste stjerne Canopus er hovedstjernen i et af de tidligst omtalte stjernebilleder Arken/Skibet, der både på himlen og i mysteriet var naturligt forbundet med - og ansås for at sejle på - Floden/Eridanus (stjernebilledet). Disse stjernebilleder var velkendte i Mellemøsten og i en egen, anden form i Egypten.

I mysteriespillene efterlignedes de himmelske forhold ud fra den kosmologiske tanke: "som foroven, således afspejlet forneden" ("som i himlene, således også på Jorden"). Det opfattedes som givende forøget "power" til en handling ved at spille sammen med - frem for mod - "verdens tilstande/love". Således ansås det for mest heldigt, at kongelig undfangelse, "kongens udgangspunkt", som omtalt foregik ved roden af Verdens-aksen som "verdens udgangspunkt" (jf. Appendiks 2 og 3).

Derfor måtte "den nye konge" netop starte her (udgangspunktet) i "arken på floden" etc. Stjernebilledet Orion er placeret nær foden af Verdens-aksen, der deler himlen i to dele - og i mytologien afspejlet jordisk som grænsen mellem "de to lande", taui (t3.wj): 'dobbeltriget Egypten'. På den grænse dræbtes Horus' far Osiris, egypternes Orion.

I mysteriespillet "genspilledes" de himmelske forhold, hvor f.eks. gudinden Isis som manifestation af Verdens-aksens og himlens klareste stjerne Sirius formidlede kongeguden Osiris' genfødsel i arken (stjernebilledet Arken/Skibet med Canopusstjernen) på Nilen (stjernebilledet Floden): til et nyt liv i skikkelse af Horusbarnet, "den nye konge", hvis fremkomst symboliseredes ved nymånen.

Derfor skulle det foregå ved nymåne - hvor Månen passerer tæt forbi Solen ("Sol og Måne i ét") - og i dette tilfælde så vidt muligt i forbindelse med, at begge disse himmellegemer samtidig passerede Verdens-aksen og dermed selve meridianlinjen for stjernen Sirius.

Denne stjerne havde en stor mytologisk betydning. Isis er en græsk navnegengivelse for den øverste egyptiske gudinde Ast, 'trone'. Identifikationen af Ast (Isis) med "stjernen over alle stjerner (Sirius)" influerede navnet på den kanaanæiske himmelgudinde Astarte og den babyloniske himmelgudinde Isthar (som f.eks. går igen i det hebraiske kvindenavn Esther). Ast(arte) findes også bag latinsk aster, 'stjerne', og i samme ordfamilie: star, Stern, stjärna, estella, étoile etc.

Således er det netop på den omtalte astronomisk særlige nymånedag, at kongebarnsritualet er foregået ved et rituelt mysteriespil, hvor de kongelige med udvalgte fra hof og præsteskab har spillet de forskellige guderoller. Herved skulle leveringen af barnet fra guden få optimal effekt under den i sig selv helliggørende ceremonielle handling.

Flere replikker, der under mysteriespil blev anvendt af "guderne", findes overleveret i rabbinerskrifterne, uden at det i disse skrifter kan skelnes, hvornår det er rollens replik, og hvornår deltagerne under dette regi indføjer egne ord. Set i lyset af de egyptiske forhold er tilhørsforholdet til mysteriespillet tydeligt ved bl.a. følgende replik - jf. S. Baring-Gould's "Legends of Old Testament Characters" (vol. 2, s. 76) - om selve den guddommelige overdragelse af barnet. Herunder bekræftes samtidig moderens status som "gudens-datter":

"… 'faraos datter', idet du giver dette lille barn omsorg og kalder det din søn, kalder jeg dig derfor 'gudens-datter'. Det modtagne barn, som du kærtegner, skal blive kaldt ved det navn, du gav ham – Moses …".

Herved anerkendtes dette gude/kongebarns navn, der var en del af hans kommende faraonavn; sandsynligvis Tuth-moses, Tuthmosis, ligesom rækken inden for samme kongefamilie hed det på den tid - hvilket vil blive nærmere belyst.

Idet Faraos Datter her har spillet Isis (Sirius), mor til Horusbarnet, der leveres fra floden, bemærkes, at Hatshepsut hyppigt findes afbildet som Isis. Rollen som Nilen, nilguden Jitru eller Iteru, må da være spillet af den indviede præsteastrolog og faraorådgiver Jethro, kendt på hebraisk som Jithro i Bibelen og rabbinerskrifterne.

Således ved omtalen under emnet Sirius i "Lexikon der gyptologie" (ed. Eberhard & Helck, Band 5, Wiesbaden 1984) angives, at de egyptiske konger - ifølge inskriptionerne - også har anvendt netop denne betegnelse om sig selv:

"… Søn af Sirius - og leveret af Jitru (Nilen) …".

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER