Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (6 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (6 af 70)

Mysteriespil

- en nøgle til den gamle begrebsverden!

 

I de gamle samfund havde såkaldte mysteriespil eller kultdrama en uhyre vigtig funktion. Den vægt og opmærksomhed, der blev denne kultiske form til del, overses let, fordi det fra et nutidigt ståsted glemmes, i hvor overvældende grad de gamle samfund først og fremmest var "religiøse" samfund, hvor religion, mystik og kult gik op i en højere enhed og satte præg på de fleste af dagligdagens forehavender. Gudernes myter søgtes gennemlevet i den jordiske verden, f.eks. når selve kongen på jagt fik ram på et farligt dyr, udtrykte det hans sejr over kaoskræfterne.

Mysteriespil praktiseredes over det meste af den gamle verden i Mellemøsten og i Indien - og fandtes tidligere hos Mellemamerikas mayaer i deres hemmelige forbund "ørnene", i øvrigt med nutidige paralleller til "leopardmændene"s hemmelige selskaber i Vestafrika. Mysteriespil findes stadig i nutidens frimurerloger, bl.a. ved ceremonier for medlemmers indvielse på forskellige trin.

De mere eller mindre hemmelige kulter med deres indvielsesritualer og andet specielt ceremoniel, hvor ligeledes hemmelige mysteriespil praktiseredes, var i oldtiden et "internationalt" fænomen, i princippet med ensartede former for kultpraksis og tilsvarende fælles kerne af religionsfilosofiske ideer bag al ydre forskellighed.

Nogle af mysteriespillenes udfoldelsesformer (nærmere omtale i flere følgende kap.) fremgår direkte af gamle tekster fra Egypten - tidligt oversat af den tyske egyptolog Kurt Sethe, i hans "Dramatische Texte zur altägyptischen Mysterienspielen" (Leipzig 1928).

Mysteriespil ved tronfølgeriter er beskrevet af flere autoriteter: bl.a. egyptologen Alan H. Gardiner, samt afdækkes i Henri Frankfort's bog "Kingship and the Gods" (Chicago 1948) og i H.W. Fairman & S.H. Hooke's afhandling "The Kingship Rituals of Egypt" (Oxford 1958).

De mange spor efter oldtidens mysteriespil senere i middelalderen - i kongernes kroningsritual, i commedia dell'arte, i kirkens krybbespil og passionsspil samt i frimurernes ceremoniel - kan stadig give indtryk af denne vigtige del af kulturen i det gamle Egypten. Her er der gjort arkæologiske fund af præsternes store gudemasker til sådanne spil.

Teaterspillet i Europa er oprindelig udsprunget af mysteriespillene via de græske tragedier og satirer, hvor mysteriespillenes masker og udklædninger som især guder og dæmoner videreførtes.

De gamle mysteriespils i dag fremmedartede elementer genkendes i flere afgørende situationer, som Moses kom ud for i sit liv, og ses også overleveret i rabbinerskrifterne og hos oldtidsforfatterne.

Når en nyfødt prins og tronarving gennemgik kongebarnsritualet - og her blev sat ud i et fartøj og derefter modtaget af bestemte højtstående personer - har dette naturligvis også kunnet misbruges af magtsyge herskere og af konkurrerende grene af kongefamilien til at skaffe sig af med en uønsket tronfølger. Eksempelvis ved at barnet under dække af denne ritus blev fjernet eller ved at arrangere en ulykke under ceremoniellet.

I flere myter antydes også disse træk, men igen vil nogle af disse tilfælde blot vidne om de prøvelser, som barnet skulle igennem via mysteriespillet, fordi ritualet samtidig opfattedes som en indvielse af barnet som "den udvalgte". Prøvelserne stammede fra de oprindelige - og mere barske - traditioner, hvor kongebarnets overlevelsesevne og "kraft" afprøvedes ved temmelig livsfarlige metoder, f.eks. ved at sætte barnet ud på vandet eller i en ødemark. - I andre tilfælde har der ved dette været tale om beskyttelse af kongebarnet ved at udgive det for at være forsvundet, men ved samtidig i det skjulte at have arrangeret dets gemmested hos fremmede opdragere.

Gennem tiderne praktiseredes de mere eller mindre hemmelige kulters virksomhed med deres mysteriespil hovedsagelig blandt et lands kongelige, de øverste kirkelige personer og adelsfamilier. F.eks. optrådte en byzantinsk kejser, dronning og tronarving i hovedroller ved Hagia Sophia i hyppige kirkelige mysteriespil omhandlende Jesu fødsel.

Handlingen i mysteriespil forbundet med nyfødte kongebørns første indvielse - en beskyttelsesforanstaltning mod onde påvirkninger - afspejles også i brødrene Grimms genfortælling af beretningen om Tornerose. Her ankom der til den nyfødte tre feer (oprindelig gudinder), der gav dette kongebarn magiske vuggegaver. Men en af feerne benyttede lejligheden til - stadig inden for spillets rammer - at fremme sine egne ondartede formål. Også det har baggrund i mysteriespillets indhold, hvor der altid i sådanne tilfælde skulle sørges for et passende mål af balance fra en "modstander" - måske ikke ved at de gode gaver skulle opvejes med noget dårligt, men f.eks. ved at der blev givet rettigheder sammen med pligter.

På samme måde har der ved modtagelsen af den tre måneder gamle Moses været opført et kultisk mysteriespil, hvor kongehusets kvinder var udklædt som gudinder og - ligesom de senere feer - forlenede barnet med kongelige egenskaber som klogskab, styrke, skønhed, pligttroskab etc. Sådanne mysteriespil med "gode feer" (gudinder) ved tronarvingers fødsel findes i Egypten omtalt i "Papyrus Westcar" allerede fra kong Kheops' tid, cirka 2550-2525 f.Kr.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER