Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Fortrængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (15 af 70)


Ove von Spaeth afslører et omvæltende attentat på Moses, og dokumenterer, at hans liv og position var overraskende anderledes end hidtil antaget.

DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER (15 af 70)

6. KAPITEL

Moses - ikke hebræer, men egypter

 

Var Ahron og Miriam ikke Moses' søskende?

Til overleveringerne om Moses, som temmelig sent i sit liv blev israelitternes/hebræernes leder og største profet, synes der ud fra en senere religionspolitisk holdning dannet en "myte" om, at han var født som hebræer. Men et nærmere syn på bibelteksterne kan demonstrere, at det ikke var hans oprindelige baggrund.

Mangfoldige af nutidens værker og afhandlinger om Moses har jævnligt vist tendens til at køre i ring og blive forført af ældre hypoteser og betragtninger – frem for at man har revurderet baggrunden for kilderne med nyere tiders arkæologiske resultater i større overblik. Og de færreste ses at have arbejdet med problemet: var Moses i virkeligheden egypter?

Selve Bibelen giver - i sin overleverede (Ezra-)version fra cirka 400 f.Kr. - det indtryk, at Moses havde en "bror", Ahron, og en "søster", Miriam. Men dette behøver ikke betyde, at de overhovedet var i familie med hinanden. Betegnelsen findes stadig i broderskaber, og kollegialt - f.eks. ordensbroder, våbenbroder, stammebroder etc., og i oldtidens breve kaldte kongerne hinanden "broder". Flere gange bruger Bibelen just dén betydning, bl.a. i teksten om den unge Moses, der gik ud og iagttog sine "brødre" hebræernes tunge arbejde. Netop i Egypten var det udbredt, at alle inden for samme generation uden videre kunne omtale hinanden som brødre og søstre.

Ifølge Bibelen og rabbinerteksterne blev det forordnet i Egypten, at alle hebræernes drengebørn blev dræbt, og det er selvmodsigende, når disse tekster senere oplyser, at Moses' bror Ahron var tre år ældre end Moses. Der er ikke i rabbinerskrifternes beretninger eller i kommentarerne til Bibelens Moses-beretning en eneste bemærkning om dette misforhold, f.eks. en forklaring om at Ahron overlevede ved at være undsluppet disse intensiverede barnemord.

Moses' såkaldte ældre eller store "bror" - med sit i virkeligheden egyptiske navn Ahron, der betyder 'mægtigt er navnet' (for guden) - var naturligvis hverken Moses' bror eller hebræer i det hele taget. Lignende perspektiv ses i W.F. Albright's bog "The Biblical Period" (1963). Ikke-familieskabet vises også i "5. Mosebog" (32,50):

"… Derpå må du (Moses) dø på det bjerg (Nebo), som du går op på og forenes med din slægt - ligesom din bror Ahron døde på bjerget Hor og forenedes med sin slægt …".

Således, da Moses og Ahron døde, gik de til hver deres forfædre - de var end ikke i slægt med hinanden. Forklaringen ses også i, at Ahron var 'ypperstepræst': en titel der i nabolandene Babylon og Assyrien i eksakt tilsvarende terminologi kaldtes ahu rabu, dvs. 'store-bror'(!), ifølge emnet "Ahron" i Encyclopaedia Judaica (vol. 2, 1971).

I beretningen i "2. Mosebog" (15,20) om de flygtende israelitters glæde efter deres overgang over det Røde Hav fortælles om:

"… Miriam, Ahrons søster …".

Dette var ikke nogen hverken traditionel eller sandsynlig betegnelse for en søster til selve hovedpersonen Moses (der i Mosebøgerne endda omtales som værkets forfatter og dermed den formentlige ophavsmand til den citerede tekst). På det tidspunkt efter den vellykkede overgang over det Røde Hav var Moses cirka 80 år og Miriam 89 år, så hvis der virkelig havde foreligget et reelt søskendeforhold, måtte et kendskab derom have fæstnet sig så meget gennem årene, at "hovedpersonen" Moses i forbindelse med "søsteren" ville blive nævnt her frem for Ahron.

Typisk for flere sådanne bibelsteder, hvor der var foretaget "omorienterende" beskæring i teksterne, er, at de pågældende indgreb ikke var gennemført konsekvent - hvilket hjælper til en afdækning.

At også navnet Miriam, dvs. 'elsket af Amon', er egyptisk, er mindre kendt. Rabbinerskrifterne omtaler netop dette navn for en egyptisk kvinde, der på grund af Moses' nye religiøse lære ønskede at tilslutte sig hans gruppe ved israelitternes udvandring fra Egypten.

Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Download-fil: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER - Ove von Spaeth


Artikel-De-fortængte-Optegnelser-Ove-von-Spaeth-Egyptologi
Læsefil med vendbare sider: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER