Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (1 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (1 af 65)

e-Bog

MENNESKE KEND DIG SELV

 

Af Erik Ansvang

 

MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab-Esoterisk-indsigt

Du kan frit downloade e-Bogen "MENNESKE KEND DIG SELV" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen med samtlige afsnit.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse bogen med samtlige afsnit her på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål – ”hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?”

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stof i form af forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket skal kende sig selv, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, som kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lader den guddommelighed komme til synes, som det i virkeligheden er.

Mennesket kan sammenlignes med et agern, der lægges i jorden. Det får sin næring fra stoffet omkring sig og sollyset over sig. Det spirer ligesom frøet, udsender et rodnet, danner stilk og blade, og vokser gradvis op til at blive et lille træ. Det lille træ bliver efterhånden et stadig større træ, og til sidst opnår det samme størrelse som sit ophav. Det bliver identisk med kilden til sin eksistens.

Psykologer i både Vesten og Østen er enige om, at den menneskelige bevidsthed er langt mere omfattende end det, der kommer til udtryk gennem den fysiske hjerne. Der tales om det ”underbevidste”, og det forklarer nogle ellers uforklarlige fænomener i menneskets natur. Men ordet ”underbevidst” er ikke dækkende, for der findes både det ”underbevidste” og det ”overbevidste”. Det ”underbevidste” stammer fra fortiden, og for ”dagsbevidstheden” repræsenterer det et tilbagelagt stadie. Det ”overbevidste” repræsenterer fremtiden, som kun kommer i kontakt med hjernen i glimt og normalt ikke arbejder igennem den.

I åndsvidenskaben betragtes bevidstheden som adskilt fra hjernen og det fysiske legeme. Mennesket er den udødelige ånd, som altid anses som beboer af forskellige legemer, som gør det muligt at erkende indre eller højere verdener, opnå erfaring og udvikle evner.

Åndsvidenskaben har som et af sine formål at informere om disse legemer og verdener, der er finere end den fysiske – og denne indsigt er en forudsætning for at forstå den indre rejse, der medfører, at mennesket lærer sig selv at kende i sin totalitet.


 

MENNESKE KEND DIG SELV

 

Af Erik Ansvang

  

Erik-Ansvang-forfatter-og-webmaster-på-VisdomsNettet

Erik Ansvang

 

 

INDHOLD

 

MENNESKE KEND DIG SELV

INDHOLD

Side 1:

 

1. KAPITEL

ÅNDENS INVOLUTION

Side 2:

 

 • Side 3: De tre udstrømninger
 • Side 4: Stof og form - Liv og form
 • Side 5: Første Logos
 • Side 6: Skabelse af monader
 • Side 7: Åndens involution
 • Side 8: Vendepunktet
 • Side 9: Spørgsmål til eftertanke

 

2. KAPITEL

DET TREFOLDIGE MENNESKE

Side 10:

 

 • Side 11: Tre overordnede aspekter energetisk set
 • Side 12: Trefoldighed
 • Side 13: Indadvendthed og udadvendthed
 • Side 14: Fra trefoldighed til firfoldighed

 

3. KAPITEL

MENNESKETS EVOLUTION

Side 15:

 

 • Side 16: Personligheden
 • Side 17: Liv & død
 • Side 18: Personlig og åndelig udvikling
 • Side 19: Spørgsmål til eftertanke

 

4. KAPITEL

MENNESKETS EVOLUTION

Side 20:

 

 • Side 21: Sjælen og dens redskaber
 • Side 22: Sjælens tre energiredskaber
 • Side 23: Genetikkens gåde
 • Side 24: Æterlegemets energityper
 • Side 24: Øvelser

 

5. KAPITEL

CHAKRAER OG CENTRE

Side 26:

 

 • Side 27: Primære og sekundære chakraer
 • Side 28: Æterlegemets primære funktioner
 • Side 29: Bevidsthedsformidling
 • Side 30: Æterlegemet som beskyttelse
 • Side 31: Chakraernes udseende og funktioner
 • Side 32: Inspiration, intuition og instinkt
 • Side 33: Menneskets fire bevidsthedsniveauer
 • Side 34: Personlig øvelse

 

6. KAPITEL

ASTRALLEGEMET

Side 35:

 

 • Side 36: Den negative tilstands tre udtryk
 • Side 37: Astrallegemets natur
 • Side 38: Astrale farver
 • Side 39: Astrallegemets funktioner
 • Side 40: Det fysiske følelsesliv
 • Side 41: Følelsernes natur
 • Side 42: Instruktioner til beskyttelse
 • Side 43: Fra polariseret til integreret
 • Side 44: Øvelse i koordinering

 

7. KAPITEL

MENTALLEGEMET

Side 45:

 

 • Side 46: Det universelle tanksind
 • Side 47: Mentallegemet
 • Side 48: Mentallegemets funktioner
 • Side 47: Tankens vibration og form
 • Side 50: Tankecentre
 • Side 51: Telepati
 • Side 52: Astral, mental og intuitiv telepati
 • Side 53: Eksempler på telepati
 • Side 54: Telepatisk øvelse

 

8. KAPITEL

SJÆLSLEGEMET

Side 55:

 

 • Side 56: Hvad er sjælen?
 • Side 57: Sjælslegemets funktioner
 • Side 58: Sammensætning og struktur
 • Side 59: Rupa og arupa
 • Side 60: Sjælslegemets udvikling og evner
 • Side 61: Kan mennesket fungere bevidst på sjælsplanet?

 

9. KAPITEL

INTEGRERING AF PERSONLIGHEDEN

Side 62:

 

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV