Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (10 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (10 af 65)

2. KAPITEL

DET TREFOLDIGE MENNESKE

 

Mennesket har tre hovedaspekter.
Ånd, sjæl og personlighed.

 

Menneske-kend-dig-selv-02-artikel-01

 

I forhold til åndens involution foregår dette emne mange milliarder af år senere. Livet, energierne og formerne har udviklet sig igennem tre store naturriger og dermed det kolossale tidsrum, det tager at gennemleve mineralriget, planteriget og dyreriget frem til menneskeriget. Det er ikke hensigten at gennemgå bevidsthedens udvikling i de tre lavere rigere, men at springe så langt frem i evolutionen, at livet er nået helt frem til menneskeriget.

 

Ånd, sjæl og personlighed

 

Mennesket kan opdeles i tre hovedaspekter: Ånd, sjæl og personlighed.

1. Ånden – viljen til eksistens

1a. Viljen til eksistens
1b. Fremadrettet og udadrettet (den lige linje)
1c. Enhed

Ånden er menneskets dybeste aspekt – det allerinderste liv. Ånden karakteriseres af en kvalitet, man kan kalde ”viljen til eksistens”. Åndens bevægelse er fremadrettet og udadrettet, og den kan karakteriseres som elektrisk. Åndens natur er umulig at fatte. Ethvert forsøg på at beskrive dette dybe bevidsthedsstadie vil være formålsløs. Man kan dog sige, at ånden repræsenterer enhed. Ånden har intet at gøre med form – i hvert fald ikke i den forstand, mennesket forstår ved form. Kommunikation på det åndelige plan eksisterer ikke. Åndelig ”kommunikation” kommer alene til udtryk som sjælens oversættelse af åndens impulser.

Må beskrives med paradokser

Åndens plan er umulig at definere, og skal det beskrives, må det ske ved hjælp af paradokser. Det er et bevidsthedsplan, der befinder sig hinsides tanken, og alligevel er det planet for den perfekte tanke. Det er et formløst plan, og alligevel er det den perfekte forms plan.

2. Sjælen eller bevidsthedsaspektet

2a. Bevidsthed
2b. Erfarer, bearbejder og udstråler
2c. Spiralformet

Sjælen er kendetegnet ved bevidsthed. Sjælen er den bevidste og tænkende enhed, der bor i den menneskelige form. Det er sjælen, der erfarer. Det er sjælen, der bearbejder. Det er sjælen, der udstråler. Sjælens bevægelse er spiralformet.

Sjælen er bevidsthed, og bevidsthed eksisterer og kommer til udtryk på mange forskellige niveauer. Alt i Universet er besjælet af liv. Dette liv kom­mer til udtryk som en eller anden grad af bevidsthed, der udfolder sig gennem aktivitet. Med bevidsthed menes der ikke selvbevidsthed, for det er blot ét bevidsthedsstadie.

Alt er bevidst. Mineraler, planter, dyr og mennesker er alle bevidste. Mennesket har selvbevidsthed, men potentielt i mennesket findes alle stadier af bevidsthed. Nogle er udviklet, andre er latente. Og på denne måde er mennesket skabt i Guds billede.

3. Personligheden

3a. Aktivitet
3b. Roterende
3c. Frastødning
3d. Relativitet

Personligheden er kendetegnet ved aktivitet. Dens bevægelse er roterende. Dens kraft er frastødning. Og dens kvalitet er relativitet.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV