Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (12 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (12 af 65)

Trefoldighed

 

For at kunne forstå den grundlæggende tredeling i både makrokosmos og mikrokosmos, er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan åndens og stoffets grundlæggende polariteter dannes. Enhver manifestation resulterer i en polaritet eller dualitet. Uden denne polaritet, er der ingen manifestation. Det tredje aspekt opstår som forholdet mellem de to poler, og dermed er treenigheden skabt.

 

Menneske-kend-dig-selv-02-artikel-03

 

Eksempel: Dig, døren og handlingen

Dette forhold gælder ikke alene manifestationer, men enhver handling uden undtagelse. Denne påstand kan bevises. Hvis man eksempelvis vil lukke en dør, må man manifestere en handling. Og derved opstår der en polaritet mellem subjekt og objekt.

 

Subjektet er ”dig”,

objektet er ”døren”,

og relationen mellem dig og døren

er ”handlingen”.

 

Det er ikke en leg med ord. En hvilken som helst handling falder ind under denne tredeling. Enhver aktivitet vil uundgåeligt bestå af denne tredeling. Intet i verden kan i virkeligheden ske uden denne trefoldige struktur.

Dualitet og treenighed

Treenigheden har udgangspunkt i polariteten eller dualiteten, og den har utallige betegnelser. I åndsvidenskaben tales der om ”liv og form”, ”ånd og stof”, ”Selv og Ikke-selv, ”den transcendente Gud og den immanente Gud”, ”enhed og mangfoldighed” … etc.

 

Subjektet er én,

mens den objektive side af livet

altid er mangfoldig.

Det tredje aspekt opstår

som forholdet mellem de to poler,

og treenigheden opstår.

 

Denne treenighed er af så fundamental betydning, at den indgår i verdens store religioner, i metafysiske systemer og filosofiske retninger.

 

Menneske-kend-dig-selv-02-artikel-04

 

Hjulet og egerne

Forholdet kan illustreres med et hjul. Livet eller Gud er hjulets midtpunkt. I manifestationen bevæger livet sig ud fra midtpunktet og ind i sin objektive form, og derfor må mangfoldighed uundgåeligt blive resultatet.

Ved hjulkransen må egerne være adskilte, men i midten må de være ét. Derfor vil livet i sin objektive form indebære forbindelse og adskillelse. Og derved opstår: Selv og ikke-selv. Årsag og virkning. Liv og død. Virkeligt og uvirkeligt. Yin og yang. Lys og mørke. Godt og ondt. Gud og Satan … etc.

Enhver oplevelse må have to poler eller muligheder. Det kan illustreres med et eksempel fra sportens verden. Hvis det ene af to hold altid vandt mens det andet altid tabte, ville ingen af holdene tilkæmpe sig erfaring af betydning. Erfaringen ligger i den åbne mulighed for enten at vinde eller at tabe. Det samme gælder i livet, hvor man vokser og udvikler sig gennem alle de erfaringer, der stammer fra placeringen imellem denne polaritet af ånd og stof, Selv og ikke-selv. Denne dualitet – de subjektive og de objektive sider af menneskets væsen og deres kombinationer og mellemstadier – udgør den totale oplevelse og erfaringsmængde.

Manvantara og pralaya

Livet er både en opadrettet og en nedadrettet proces. Livet strømmer ud fra sit ophav mod manifestation for at vende tilbage til sit ophav beriget med den erfaring, der er vundet ved nedstigningen. Livet veksler mellem manifestationsperioder og hvileperioder.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV