Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-eBog-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV (56 af 65)


MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af de usynlige aspekter af mennesket og menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

MENNESKE KEND DIG SELV (56 af 65)

Hvad er sjælen?

 

Menneske-kend-dig-selv-08-artikel-02

 

Der er anvendt utallige synonymer for sjælen, og de angiver ofte nogle at sjælens kendetegn og kvaliteter:

Sjælen, egoet, selvet, det ene selv, det højere selv, det åndelige selv, den ene, den indre hersker, den indre gud, den indre virkelighed, den guddommelige indre hersker, den indre åndelige sol, den guddommelige beboer, mesteren i hjertet, den iboende flamme, den indre Kristus, Kristusprincippet, individualiteten, den guddommelige realitet, det virkelige menneske, tænkeren, den åndelige tænker, solenglen, englen, nærværelsens engel, juvelen, Faderens søn, åndens flamme, det udviklende punkt, agnisvattaerne, tankens søn, det midterste princip, trianglerne, lederen, den observerende enhed, iagttageren, tilskueren, den guddommelige modtager, vogteren, fortolkeren etc.

Man kan sige, at sjælslegemet er et center for sjælsbevidstheden. Sjælslegemet er vanskeligt at definere, men her er et forsøg:

1. Sjælen er hverken ånd eller legemer, men relationen mellem dem.

Sjælen er Sønnen af Faderen og Moderen (ånd og stof). Sjælen er formidleren i denne dualitet – forbindelsen mellem menneskets guddommelighed og menneskets formnatur.

2. Sjælen er tiltrækkende kraft.

Sjælen er magnetisme. Det er sjælen, der holder formerne sammen, så ånden er i stand til at manifestere dem og udtrykke sig igennem dem.

3. Sjælen er den bevidste faktor i alle former.

Sjælen er princippet om intelligens – en intelligens, hvis kendetegn er tænkeevne (erkendelse af årsag og virkning).

4. Sjælen er princippet om sansning.

Sjælen gennemtrænger former og udgør guddommelig bevidsthed, der ses som tiltagende kvalitet og evnen til at reagere på vibration.

5. Sjælen er bevidst i tre retninger.

Sjælen er selvbevidst nedad via personligheden. Den er gruppebevidst udad på sit eget plan. Og den er potentielt gudsbevidst opad mod åndens plan.

Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV - Erik Ansvang


Artikel-MENNESKE-KEND-DIG-SELV-e-bog-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV